Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

IDS – nadstavba terminálů Magelis pro shodu s FDA

V průmyslu jsou často vyžadovány záznamy a sledování změn (tracebility) podle normy FDA 21 CFR část 11. Přesně pro tyto účely je nabízena přímá nadstavba operátorských panelů Magelis a iPC Magelis pod názvem Vijeo Designer IDS. Uživatel může přímo sledovat příslušná data, která se mohou volitelně ukládat např. na stávající SQL server. Typickou úlohou je monitorování výrobních parametrů, událostí a alarmů, které mohou ovlivnit kvalitu výroby. Vijeo Designer IDS poskytuje četné další funkce, mezi něž patří přenos a ukládání dat na určené IP adrese, zajištění přístupu a prezentace dat širšímu okruhu uživatelů prostřednictvím prohlížeče IDS, podpora elektronického podpisu či správa dokumentace a aplikačního softwaru. Uložená data jsou uzamčena a chráněna proti poškození (read only). Doba archivace např. receptur může být nastavena podle data expirace plus jeden rok, nejméně však pět let. Funkce audit trail v rámci IDS umožňuje dohledat tyto události: přihlášení do systému, podpis a změna nastavení parametrů. Každý záznam má přiřazenu časovou značku s popisem přihlášeného uživatele. Přístupy, např. k nastavení žádaných hodnot PID regulátoru, jsou striktně specifikovány v bezpečnostním modulu v rámci nástroje Vijeo Designer. Typická konfigurace může mít až osm terminálů Magelis připojených k iPC Magelis nebo ke stanici PC s aplikací IDS. Popsané služby lze využívat v rámci podnikové sítě nebo vzdáleně přes webové rozhraní bez použití externího systému SCADA nebo DCS.
 
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz