Aktuální vydání

celé číslo

10

2021

Automatizace v elektrárnách a teplárnách, obnovitelné zdroje, distribuce elektřiny a tepla

Bezdotykové měření teploty, měření spotřeby elektřiny a tepla

celé číslo

Identifikační systémy Pepperl+Fuchs

Automa 3/2000

(Firemní článek)

Identifikační systémy Pepperl+Fuchs

Obr. 1.

Prudký rozvoj automatizace v průmyslové výrobě je následován neméně prudkým rozvojem automatizace v dopravě a logistice. Zde vyvstává zásadní problém jednoznačně a spolehlivě identifikovat dopravovaný a sledovaný materiál. Výhody automatické identifikace jsou dobře patrné např. při manipulaci se zbožím v obchodě. V současné době si již nikdo nedovede představit supermarket bez pokladen se snímači čárového kódu.

Obr. 1 ukazuje rozdělení identifikačních systémů podle použitého principu. Nejrozšířenější jsou snímače na optickém principu. Nosičem kódu je sestava tištěných znaků (čárový kód). Na identifikační systém použitý v průmyslovém prostředí jsou ovšem kladeny vyšší nároky. Systém nesmí být ovlivněn znečištěním, nosič kódu musí být odolný proti poškození, identifikace musí být možná i při vzájemném pohybu nosiče kódu a snímacího zařízení. Těmto požadavkům nejlépe vyhovuje elektromagnetická identifikace. Právě identifikační systémy na tomto principu jsou částí výrobního programu firmy Pepperl+Fuchs.

Elektromagnetický princip má proti ostatním podstatnou výhodu. Dovoluje přenos informace oběma směry – od nosiče kódu ke čtecímu zařízení i naopak. Lze tedy nosič kódu změnit v nosič dat a libovolně měnit jeho obsah. Firma Pepperl+Fuchs dodává systémy s indukčním nebo mikrovlnným přenosem informace.

Obr. 1. Obr. 2.

Indukční identifikační systém využívá magnetické složky elektromagnetického pole. Čtecí (zapisovací) hlava a nosič kódu (dat) tvoří transformátor s otevřeným jádrem. Operační vzdálenost, na kterou lze číst obsah nosiče kódu, se pohybuje řádově v jednotkách centimetrů. Výhodou je vysoká odolnost hlavy i nosičů kódu či dat a to, že nosiče kódu a dat neužívají vestavěnou baterii – po dobu komunikace jsou napájeny z energie magnetického pole čtecí hlavy. Jak vypadají nosiče kódu či dat a čtecí hlavy, ukazuje obr. 2. Prostřednictvím vyhodnocovací jednotky, která je společná pro čtyři čtecí hlavy, lze identifikační systém připojit k průmyslové sběrnici, např. Profibus.

Mikrovlnný identifikační systém pracuje v pásmu 2,45 GHz. Informace mezi čtecí hlavou (anténou) a nosičem kódu či dat se předávají podobně jako u běžných radiomodemů. V nosiči je vestavěna baterie. Speciální technologie zajišťuje, že životnost baterie nezávisí na počtu identifikací a je dána pouze dobou provozu zařízení.

Další obrázky představují některá možná použití indukčního identifikačního systému. Typickou aplikací je sledování výrobku na montážní lince (obr. 3). Jednoznačná identifikace dovoluje zcela volný pohyb výrobku, a linku tak lze bez úprav použít pro různé modifikace výrobního postupu. Veškeré operace s výrobkem jsou automaticky dokumentovány, což má význam v systémech řízení jakosti výroby.

Obr. 4.

Podobná aplikace, která využívá elektromagnetický identifikační systém IDENT-M, je instalována na lince finální montáže automobilů. V nosiči dat jsou uloženy údaje, které tvoří doprovodnou dokumentaci automobilu. Automatická identifikace umožňuje okamžité nastavení stanoviště linky pro plánované výrobní operace.

Obr. 4 ukazuje nosič kódu připevněný na výměnném nástroji pro automatické obráběcí centrum. Jednoznačná identifikace umožňuje přiřadit každému nástroji položku databáze, ve které jsou uchovány potřebné informace, např. datum zavedení nástroje, údaje o provozních hodinách, údržbě, ostření apod.

Identifikační systémy mohou mít v průmyslu ještě mnoho dalších uplatnění. Zajímavé jsou např. aplikace při dopravě tekutin, kde identifikace nasazení správné hadice (nosič kódu je v přírubě) zajišťuje, že tekutina skutečně poteče tam, kam má.

Veškeré informace o identifikačních systémech i dalších výrobcích firmy Pepperl+Fuchs si lze vyžádat v kterékoliv kanceláři firmy FCC Průmyslové systémy.

FCC Průmyslové systémy s. r. o.
info@fccps.cz
www.fccps.cz

400 11 Ústí nad Labem, SNP 8, tel.: (047) 277 41 73, fax: (047) 277 21 15
603 00 Brno, Vinařská 1a, tel.: (05) 43 21 56 54, fax: (05) 43 21 56 55
182 00 Praha 8, U Slovanky 3, tel.: (02) 66 05 20 98, fax: (02) 68 80 819