Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Identifikační systémy

číslo 2/2003

Identifikační systémy

Mnohá průmyslová odvětví využívají přenos dat souvisejících s výrobou a nebo dopravou pomocí mobilních nosičů dat, které doprovázejí produkt během celého výrobního a distribučního procesu a zamezují ztrátě dat. Ať jde o slévárny kovů, výrobu automobilů, přepravu výrobků na paletách, v kontejnerech nebo o skladové systémy, všechna tato odvětví zahrnující zpracování materiálu nebo dopravu jsou typickými oblastmi pro aplikaci identifikačních systémů.

Dříve se k tomuto účelu používaly průvodky připevněné k výrobku. Chyby při čtení, znečištění nebo poškození papírové průvodky vedly k problémům s kvalitou a někdy i ke ztrátám materiálu a plýtvání jím. Určitým zlepšením bylo zavedení čárových kódů. Ty odstranily problémy se čtením informací, avšak problémy se znečištěním nebo poškozením nosiče dat zůstaly.

Obr. 1.

Identifikační systémy představují nejmodernější technologii. Zajišťují plně automatizované čtecí i zapisovací funkce při zachování 100% integrity dat. Pro přenos dat se používají bezkontaktní principy (elektromagnetická indukce, infračervený přenos apod.), u kterých nehrozí opotřebení nebo poškození nosiče. Přenos je navíc možný i v případě, že se nosič dat a čtecí a zapisovací jednotka vzájemně pohybují. Nosiče dat jsou vyrobeny z odolných materiálů (plastů), nepodléhajících změnám teploty, nepříznivým podmínkám při skladování, prachu, vlhkosti, olejům a podobným vlivům, kterým jsou na své cestě v průběhu výroby nebo dopravy vystaveny.

Klasickým příkladem použití identifikačních systémů může být výroba automobilů. Stále více zákazníků dává přednost automobilu „poskládanému“ přesně podle jejich představ, potřeb a finančních možností před standardním modelem. Při výrobě je proto třeba zajistit, aby byl daný automobil pro konkrétního zákazníka vyroben přesně podle specifikace (typ motoru, barva vozu, potahy sedadel, zvláštní výbava apod.). Je tedy zapotřebí, aby u každého automobilu byly už od prvních montážních operací k dispozici přesné informace, podle kterých bude konkrétní model sestaven. K těmto informacím se v průběhu výroby přidávají informace o použitých komponentách (např. číslo motoru) a nebo o osobách, které montáž prováděly.

Identifikační systémy společnosti Turck se skládají ze tří částí:

  • nosič dat,
  • čtecí a zapisovací jednotka,
  • řídicí moduly.

Nosiče dat jsou nejexponovanější částí systému. Připevněny k výrobkům procházejí celým procesem výroby a nebo dopravy. Jsou proto vyrobeny z vysoce odolných plastů s krytím až IP68. Nosiče uchovávají data ve feroelekrických nebo elektronických pamětech. Pro svoji činnost některé nepotřebují zdroj energie (baterii). Nosiče se dodávají v řadě typů podle velikosti (rozměry 40 × 40 × 15 mm až 120 × 65× 21 mm) a kapacity paměti (64 bytů až 32 kilobytů).

Čtecí a zapisovací jednotky jsou určeny k řízení komunikace s nosiči dat a k zajištění napájení nosičů dat (u typů, které nejsou vybaveny vlastní baterií). Jednotka vytváří elektromagnetické pole, které je nosiči dat použito k vytvoření napájecí energie pro vlastní spotřebu a k vzájemné komunikaci. Druhým typem jsou jednotky využívající ke komunikaci infračervený přenos. V obou případech není vzájemná poloha nosiče dat a čtecí a zapisovací jednotky pevně dána, komunikace může probíhat i při vzájemném pohybu obou částí. Podle typu nosiče a jednotky může být vzdálenost mezi nimi až 75 mm u indukčních typů a až 2 000 mm u infračervených typů. Podrobný katalog Identifikační systémy společnosti Turck uvádí všechny možné kombinace datový nosič – čtecí a zapisovací jednotka.

Sestavu identifikačního systému doplňují řídicí moduly. Tyto moduly přenášejí data mezi čtecími a zapisovacími jednotkami a nadřízeným informačním nebo řídicím systémem. K jednomu modulu lze připojit až dvě čtecí a zapisovací jednotky. Modul je schopen komunikovat s oběma jednotkami najednou. Data jsou nadřazenému systému předávána po sběrnici Profibus-DP, Interbus nebo prostřednictvím sériové linky RS-485 či RS-422. Vedle komunikačních funkcí zajišťují řídicí moduly také rozvod napájení do čtecích a zapisovacích jednotek a přehlednou diagnostiku a signalizaci stavu celého systému.

Ke vzájemnému propojení všech součástí jsou použity standardní konektory M12 × 1, v případě sběrnicových připojení standardně používané konektory (např. Sub-D pro Profibus-DP). Systém je napájen 24 V DC, spotřeba činí 50 až 350 mA (podle typu a konfigurace).

Identifikační systémy rozšiřují ucelenou nabídku společnosti Turck, na jejímž základě lze bez problémů vybudovat kompletní provozní vrstvu v podstatě každé průmyslové aplikace.

Milan Flídr, Turck s. r. o.

TURCK s. r. o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
tel.: 495 518 766
fax: 495 518 767
mobil: 602 443 710
e-mail: turck@turck.cz

Inzerce zpět