Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

IAONA nabízí Handbook Industrial Ethernet

číslo 7/2005

IAONA nabízí Handbook Industrial Ethernet

Jako výsledek svého partnerství se sdruženími EPSG, ETG, Modbus-IDA, ODVA a SERCOS vydala IAONA (Industrial Automation Open Networking Alliance) již podruhé příručku Handbook Industrial Ethernet. V několika posledních letech vedly odlišné požadavky různých skupin uživatelů ke vzniku různých variant průmyslového Ethernetu. Dokladem jsou sdružení dodavatelů a uživatelů průmyslového Ethernetu nyní působící partnersky v rámci organizace IAONA. S cílem objasnit podstatu metody a předejít možným nedorozuměním seznamuje příručka uživatele přístupným způsobem se základy sítě Ethernet a všemi pěti hlavními protokoly nabízenými pro realizaci komunikačních sítí v průmyslu založených na Ethernetu (Industrial Ethernet, průmyslový Ethernet). Úvodem je v příručce stručně popsán Ethernet TCP/IP a jsou objasněny rozdíly mezi průmyslovým a standardním Ethernetem. Další část je věnována vodičům a kabeláži, komunikačním strukturám, zabezpečení, bezdrátové komunikaci a spolehlivosti. V následujících kapitolách je každou z pěti partnerských organizací stručně a srozumitelně představeno její řešení protokolu pro průmyslový Ethernet. V závěru je zařazen krátký přehled dodavatelů. Příručku IAONA Handbook Industrial Ethernet poskytne zájemcům IAONA na požádání zdarma (handbook@iaona.org).
[ARC News, 27. května 2005.]

(sm)