Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

I/O moduly Reco Inline a Fieldline

číslo 3/2005

I/O moduly Reco Inline a Fieldline

Firma Bosch Rexroth dodává na trh mnoho řídicích systémů a programovatelných jednotek, které ke své činnosti potřebují informace ze vstupních a výstupních (I/O) periferií.

Obr. 1.

Obr. 1. I/O moduly Inline

I/O moduly od firmy Bosch Rexroth tvoří dvě typové skupiny, Inline a Fieldline, a nabízejí širokou škálu možností pro sběr informací i pro ovládání akčních členů v rámci daného zařízení. Důraz je kladen na snadnou a rychlou manipulaci, a to jak v případě prvotní montáže, tak při případné výměně vadného prvku. Jednotlivé moduly se skládají do sebe jako stavebnice. Vzniklou skupinu je však možné kdekoliv rozpojit bez nutnosti rozebrání celku.

Řada Inline je zastoupena mnoha I/O moduly umožňujícími téměř libovolnou konfiguraci systému. Všechny prvky řady Inline jsou určeny k montáži do rozváděče, protože mají krytí pouze IP20. Standardně jsou nabízeny digitální vstupní či výstupní moduly umožňující dvou-, tří- a čtyřvodičové připojení. Jednotlivé moduly mají 2, 4, 8, 16 nebo 32 kanálů. V případě výstupních modulů jsou nabízena provedení s výstupy 0,5 A a 2 A.

Obr. 2.

Obr. 2. I/O moduly Fieldline

Analogové vstupy a výstupy jsou také dodávány v několika verzích: napěťové 0 až 10 V nebo +/–10 V a proudové 0 až 20 mA, 4 až 20 mA nebo +/–20 mA. Standardní rozlišení analogových modulů je šestnáct bitů. Všechny komponenty jsou pro přehlednost od sebe barevně odlišeny (obr. 1). Sortiment je doplněn napájecími moduly, segmentovými svorkami a modulem čítače.

Rovněž je třeba se zmínit o možnosti decentralizovaných aplikací. Prvky Inline podporují několik průmyslových komunikačních sběrnic: Profibus, Interbus, DeviceNet a Sercos.

Všechny moduly jsou vybaveny diagnostickou sběrnicí, pomocí které lze snadno a rychle identifikovat vadný modul.

Pro montáž mimo rozváděč, tj. přímo na stroj, je určena řada Fieldline, která je konstruována s krytím IP67. Nabízeny jsou moduly s komunikačním rozhraním Profibus, Interbus nebo DeviceNet. Existují pouze omezené kombinace I/O, a to buď osm vstupů, nebo osm výstupů, nebo kombinovaný modul se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy. Analogové moduly jsou zatím v přípravě.

Ing. Radek Novotný, Bosch Rexroth

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
627 00 Brno
tel.: 548 126 111
fax: 548 126 112
e-mail: info@boschrexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz