Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

I v komunikaci jsme o krok napřed

Automa 11/2001

Ing. Martin Červinka, vedoucí segmentu Automatizace, Schneider Electric CZ, s. r. o.

I v komunikaci jsme o krok napřed

Správný návrh a výběr komunikace jsou mnohdy velmi důležité pro optimální a efektivní návrh celého řešení automatizace procesů a provozů. Společnost Schneider Electric spolupracuje se světovými experty na vývoji a návrzích komunikací, a tudíž garantuje vysokou kvalitu celého řešení. Komunikace v podání Schneider Electric neznamená pouze výčet dvou nebo tří komunikačních linek a protokolů – obecně řečeno, produkty Modicon a Telemecanique jsou z pohledu komunikačního připojení „otevřené“.

Řídicí systémy, operátorské panely, ale i jiné produkty pod značkou Modicon, Telemecanique a Merlin Gerin pracují na tzv. mateřských protokolech Modbus a Unite. Tyto protokoly jsou aplikovány nejen na provozní sběrnice, ale také na rychlé průmyslové řídicí sběrnice a průmyslové sítě Ethernet TCP/IP. Modbus a Unitelway mají architekturu master-slave a dosahují rychlosti komunikace až 19,2 kb/s. Architektura průmyslových řídicích sběrnic ModbusPlus a Fipway je typu peer-to-peer a komunikují rychlostí až 1 Mb/s. Průmyslová síť Ethernet TCP/IP má také architekturu peer-to-peer, ale rychlost komunikace může být až 100 Mb/s.

Tyto „mateřské“ protokoly umožňuji lokálně i dálkově, po síti, a dokonce i hierarchicky programovat nejen řídicí systémy, ale i jiná zařízení, která pracují se stejnými „mateřskými“ protokoly. Všechny katalogové parametry (např. rychlost komunikace) jsou neměnné s rostoucím počtem účastníků, dokonce i s prodlužující se vzdáleností mezi jednotlivými účastníky sítě.

Produkty Modicon a Telemecanique však podporují i mnoho dalších protokolů pro průmyslové řídicí i provozní sběrnice, jako např. Fipio, Profibus DP, DeviceNet, ControlNet, Interbus-S, CANopen, Lonworks atd. Mimo jmenované protokoly disponuje Schneider Electric volně konfigurovatelnými prvky, které umožňují připojit libovolnou sériovou sběrnici.

Schneider Electric je z pohledu komunikací jedním z nejflexibilnějších dodavatelů automatizačních řešení, což dokazuje otevřeností nejen ke všem průmyslovým sériovým protokolům, ale také k průmyslovému provedení sítě Ethernet TCP/IP. Dodavatelé automatizačního řešení využívají komunikaci Ethernet TCP/IP, avšak vlastní formát zprávy na této síti je „průmyslovějšího“ ražení, např. formát Modbus. Jde vlastně o aplikování standardu Modbus na síť Ethernet TCP/IP. Tento trend je podpořen existencí komunikačního převodníku ze sériové sběrnice Modbus na průmyslový Ethernet TCP/IP (resp. Modbus TCP/IP). Jelikož je Modbus světovým a zavedeným standardem, který využívá množství výrobců, lze tak zajistit přímé připojení „neznámých“ zařízení na jednotnou síť. Společnost Schneider Electric jako jediná ve světě navíc dovoluje nakonfigurovat i formáty zpráv jiných výrobců a dodavatelů automatizace na úrovni komunikace Ethernet TCP/IP. Již dávno umí zařízení Modicon zpracovávat libovolné komunikační protokoly, a to nejen standarní. V současné době jsou k dispozici komunikační moduly Modicon, externí i začleněné v rámci řídicího systému, které umožňují realizovat zcela libovolnou konfiguraci komunikačního protokolu. Již zmíněná modifikace protokolu a formátu zprávy na úrovni Ethernetu jsou zcela ojedinělé vlastnosti, které dokazují otevřenost řídicích systémů Modicon a umožňují připojit stávající produkty v této moderní technologii.

Cílem vývoje produktů Modicon a Telemecanique a koncepce firmy Schneider Electric je poskytnout provozovateli volnost při volbě typu komunikace, a to z pohledu fyzické vrstvy (metalická, optická, redundantní) i z pohledu komunikačního protokolu. Cílem je efektivně a spolehlivě vyřešit propojení všech automatizačních jednotek v provozu, byť od více výrobců a dodavatelů.

Společnost Schneider Electric potvrzuje své postavení ve světě komunikací svým řešením Transparent Factory, které využívá internetové technologie webových serverů. Tyto servery jsou integrovány přímo v řídicích systémech Modicon, elektrických pohonech Telemecanique a dalších produktech společnosti Schneider Electric. Vše je velmi striktně zabezpečeno tak, aby tyto moderní prvky, jejichž původ je v „kancelářských“ aplikacích, nikterak negativně neovlivnily vlastní řízení procesu. Řešení Transparent Factory je již dodáváno i v České republice. Není to tedy jen teorie ani koncept použitelný pouze v zahraničí.

Schneider Electric CZ, s. r. o.

Technická podpora
tel.: 0362/76 63 33
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha
Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 02/81 08 81 11
fax: 02/24 81 08 49

Brno
Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 05/43 42 55 55
fax: 05/43 42 55 54
http://www.schneider-electric.cz