Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

i.LON 100

číslo 11/2003

i.LON 100

Je krásné ráno a já usedám do svého oblíbeného křesla s šálkem čaje. V počítači otvírám webový prohlížeč. Práci správce budovy XYZ jsem si rychle oblíbil, všechno totiž dělám z pohodlí svého domova. Zkontroluji chod kotelny, zběžně prohlédnu statistiku minulého dne. Seznam poplachů je prázdný. Kliknutím na tlačítko odblokuji hlavní vchod, protože dnes je den otevřených dveří ...

Povídání v úvodním odstavci už není jenom fantazií. V současné době již je technicky možné ovládat dům či jiné složité technické zařízení z webové stránky. Ba co více, stává se to běžnou realitou. V tomto článku vám představíme jedno z možných řešení.

Obr. 1.

Vistalon – vizualizace pro LON

Vistalon (obr. 1) je nástroj pro tvorbu vizualizace. Jeho úkolem je zpřístupnit uživateli data (hodnoty proměnných) ze sítě LonWorks jednoduchou a přehlednou formou, bez velkých nároků na software klientského počítače. K tomuto účelu se zdá být vhodný formát HTML zobrazovaný webovým prohlížečem. Vistalon tedy umožňuje snadno a rychle vytvořit vizualizaci jako sadu HTML stránek, složených z tabulkových formulářů, obrázků a Java appletů. Na těchto stránkách se potom v prohlížeči zobrazují aktuální hodnoty proměnných ze sítě LonWorks. Jsou-li proměnné označeny jako vstupní, lze z těchto stránek jejich hodnoty také nastavovat.

i.LON 100 Internet Server

Webové prohlížeče komunikují se serverem prostřednictvím standardního protokolu HTTP, popř. vyšších protokolů na tomto standardu postavených, jako je protokol SOAP (Simple Object Access Protocol), využívající jazyk XML (Extensible Markup Language). Uzly sítě LonWorks zase komunikují svým protokolem LonTalk. Jak tedy prohlížeč získá data ze sítě LonWorks? Potřebuje k tomu vhodné rozhraní – interface, které rozumí oběma protokolům a na požadavek webového prohlížeče dokáže komunikovat s uzly LonWorks. A přesně k tomuto účelu byl navržen i.LON 100.

Firmware i.LON 100 je postaven na platformě real-time operačního systému VxWorks. Obsahuje v podstatě dvě základní aplikace: RNI (Remote Network Interface), která umožňuje dálkovou správu sítě prostřednictvím LNS (LonWorks Network Services), a Internet Server, která poskytuje standardní služby (FPT, HTTP) a rozhraní SOAP – XML.

Právě služby ovládané přes SOAP jsou nejzajímavější novinkou v i.LON 100 a zaslouží si vlastní článek, který se bude věnovat podrobněji tomuto modernímu standardu a jeho implementaci v i.LON 100. Zde jenom stručně shrneme možnosti využití při automatizaci budov.

i.LON 100 v automatizaci budov

i.LON 100 umožňuje číst a zapisovat proměnné sítě LonWorks přes rozhraní SOAP. Obsahuje také webový server, který může zprostředkovat vizualizaci ve formátu HTML. Díky speciálním značkám (tags) může server doplňovat data z LonWorks přímo do kódu HTML. Druhou možností jsou aktivní stránky HTML, ve kterých běží skript, objekt ActiveX nebo Java applet, který prostřednictvím rozhraní SOAP čte či zapisuje data do LonWorks. i.LON 100 tak poskytuje kompaktní řešení pro jednoduchý ovládací panel budovy. Vizualizace je přístupná jako webová stránka z intranetu nebo internetu a je nezávislá na platformě. Tím však možnosti využití i.LON 100 zdaleka nekončí (obr. 2).

Obr. 2.

Jednou z typických aplikací, které jsou při automatizaci budov zapotřebí, je plánovač. Uživatel chce např. mít možnost řídit vytápění časovým plánem. Zde mu i.LON 100 vychází vstříc. Plánovač implementovaný v i.LON umožňuje v zadaných časech zasílat definované hodnoty do sítě LonWorks. Lze nastavit až čtyřicet různých plánů.

Dalším typickým úkolem je sledování stavu budovy a vyhlášení poplachu (alarmu), je-li porušena některá z požadovaných podmínek. Zde i.LON 100 nabízí poměrně propracovaný systém alarmů. Lze přesně specifikovat, za jakých podmínek bude alarm vyhlášen a kdy bude odvolán. Vyhlášení i odvolání může vyvolat další akce, jako je odeslání definované hodnoty do sítě LonWorks nebo zaslání e-mailu na zadanou adresu a s definovanou zprávou.

Další užitečnou aplikací je archivace dat. Například pro optimalizaci topného systému je dobré znát závislost výkonu kotlů na venkovní teplotě. Z archivu lze získat potřebné průběhy hodnot a statisticky je zpracovat. Archivaci je možné využít i při implementaci jednoduchého systému evidence docházky – lze zaznamenávat údaje např. ze čtečky magnetických karet.

Závěr

i.LON 100 je velmi mocný nástroj pro správu sítí LonWorks. Využívá nejmodernější standardy a jistě si brzy najde místo na trhu. Už v době, kdy vychází tento článek, je na i.LON 100 založeno několik řešení automatizace a vizualizace budov.

Ing. František Grebeníček, Ph.D.,
CLN, s. r. o.

Technické oddělení:
CLN s. r. o.
Dvořákova 1210
686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 554 520
e-mail: info@cln.cz

Obchodní oddělení:
Auricel s. r. o.
e-mail: info@auricel.cz
http://www.auricel.cz

Inzerce zpět