Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Hydrostatické snímače výšky hladiny kapalin – ideální řešení pro všechny oblasti použití

číslo 5/2005

Hydrostatické snímače výšky hladiny kapalin – ideální řešení pro všechny oblasti použití

Snímače výšky hladiny kapalin firmy BD Sensors, s. r. o., využívají osvědčenou metodu měření hydrostatického tlaku. Vyznačují se vysokou spolehlivostí, přesností, opakovatelností měření, dlouhodobou stabilitou a velkou rozlišovací schopností. Tyto přednosti jsou zachovány i za velmi ztížených podmínek měření. Snímačům nevadí např. pěna či plovoucí předměty na hladině, obsah pevných nečistot v kapalině ani přítomnost míchadel v nádržích, nehrozí jim zarosení, jsou vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchu, pro měření v úzkých vrtech, do prostředí s vysokou teplotou, do přetlakových nádrží apod. Vliv nepříznivých podmínek je omezen vhodnou konstrukcí s ohledem na konkrétní oblast použití.

Obr. 1.

Obr. 1. Ponorné tlakoměrné sondy

Snímače výšky hladiny firmy BD Sensors využívají vynikající parametry dvou typů senzorů:

  • K měření v čisté vodě a dalších čistých kapalinách, kde lze použít korozivzdornou ocel podle německé normy DIN 1.4435 (odpovídá ČSN 17350), se používá polovodičový tenzometr s oddělovací membránou z této oceli s vynikajícími metrologickými parametry (obr. 1).

  • Pro měření výšky hladiny agresivních nebo hustých médií a kapalin s obsahem pevných látek jsou k dispozici snímače s kapacitním tlakovým senzorem s keramickou oddělovací membránou (obr. 2).

Dále je možné použít dvě zásadně odlišná mechanická provedení snímačů: pro monitorování spodních vod, měření na vodních tocích, přehradních nádržích, vodních zdrojích a obecně pro měření výšky hladiny kapalin v otevřených nádržích jsou vhodné ponorné snímače výšky hladiny s rozsahy od 0 až 0,4 do 0 až 200 m vodního sloupce s přesností až 0,1 %. Tyto snímače jsou vybaveny kabelem s dutou žílou pro kompenzaci vlivu atmosférického tlaku. Naproti tomu pro nádrže vybavené hrdly u dna je výhodnější použít vestavné provedení snímače.

Obr. 2.

Obr. 2. Vysoce přetížitelný snímač tlaku s keramickou membránou ME 704

Dále je možné volit materiál pouzdra, tlakové přípojky, těsnění a pláště kabelu. Ve standardní nabídce jsou materiály jako korozivzdorná ocel DIN 1.4571 (ČSN 17348), plasty PVDF, PVC, Viton, PU a FEP.

Ve zvláštním provedení je možné chránit kabel ponorných snímačů pružnou trubkou z korozivzdorné oceli s vnějším průměrem přibližně 18 mm. Trubka tvoří dokonalou ochranu pláště kabelu před nejrůznějšími rozpouštědly a jinými chemikáliemi. Kabel je navíc bezvadně chráněn mechanicky, např. před poškozením ledem při měření v otevřeném terénu.

Výšku hladiny v tlakových nádobách lze měřit snímači tlakové diference typu LD 301 s volumetrickým přenosem. Snímač je osazen citlivým a přitom vysoce přetížitelným kapacitním senzorem tlaku se dvěma oddělovacími membránami, připojenými kapilárami stejné délky. K dispozici je rovněž široká škála materiálů a tvarů tlakových přípojek.

Snímače jsou vybaveny standardními analogovými výstupy (4 až 20 mA, 0 až 10 V) s možností komunikace HART nebo digitálními výstupními signály RS-232.

Téměř všechny varianty snímačů výšky hladiny firmy BD Sensors mají certifikáty ATEX pro prostředí s nebezpečím výbuchu, vybrané typy mají osvědčení GL pro lodní aplikace, a zcela všechny jsou vyrobeny s odbornou péčí při dodržení všech ustanovení norem ISO 9001/2000.

Libor Šimoník, BD Sensors

BD SENSORS s. r. o.
Hradišťská 817
687 08 Buchlovice
tel.: 572 432 111
fax: 572 432 116
e-mail: sale@bdsensors.cz
http://www.bdsensors.cz