Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Humicap HMT100 – nové možnosti v oblasti řízení vnitřního prostředí

Humicap HMT100 – nové možnosti v oblasti řízení vnitřního prostředí

Existuje mnoho různých úloh, při nichž je třeba spolehlivě měřit vlhkost vzduchu. Místnosti a komory se stabilním prostředím mívají různou velikost, ale ve všech je třeba pečlivě sledovat teplotu a vlhkost vnitřního prostředí. Vývoj ohledně skleníků směřuje k využívání senzorů původně určených ke sledování vlhkosti prostředí v místnostech (obr. 1). Ovoce a zelenina jsou skladovány nebo zrají ve speciálně zkonstruovaných prostorách s nainstalovanými systémy ke sledování a řízení vlhkosti. Měřit teplotu a vlhkost venkovního prostředí je třeba nejen při předpovídání a nebo sledování aktuálního stavu počasí, ale i v mnoha jiných případech, jako je např. automatizované řízení stavu prostředí v budovách.

Při řešeních všech uvedených i dalších obdobných úkolů se uplatní převodník vlhkosti a teploty Humicap® Series HMT100 od firmy Vaisala, speciálně vyvinutý k použití v náročných úlohách typu HVAC, tj. týkajících se vytápění (heating), větrání (ventilation) a klimatizace (air conditioning). Díky doplňkovým funkcím je převodník HMT100 zařízením, které lze dokonale přizpůsobit specifickým potřebám každé jednotlivé úlohy.

Volitelné výstupní parametry a signály

Převodník HMT100 může samostatně měřit vlhkost nebo rosný bod, popř. jednu z obou veličin současně s teplotou. Relativní vlhkost vzduchu je jednou z nejčastěji měřených veličin všude tam, kde vlhkost ovlivňuje např. možnosti skladování, možnosti nebo způsob použití, konzistenci apod. materiálů či výrobků. Naopak rosný bod je veličina, která je nezávislá na teplotě. To se využívá v případech, kdy se do klimatizačního systému dodává venkovní vzduch nebo když je třeba znát teplotu, při níž zkondenzují vodní páry.

V praxi se používají různé typy vstupních signálů pro regulátory a periferní zařízení. Převodník HMT100 proto volitelně skýtá buď proudový výstup (4 až 20 mA), nebo lineární napěťový výstup.

Volitelné sondy a displeje

Přístroj je dodáván se sondou pro měření vlhkosti vzduchu, jež je uložena buď pevně (jednotka se upevňuje na zeď), nebo na kabelu (sondu lze umístit odděleně mimo tělo převodníku) – viz obr. 2. Samostatně dodávaná sada pro montáž do potrubí umožňuje sondu nejen nainstalovat do vzduchového kanálu, ale také přesně nastavit hloubku jejího ponoru. K připojení sondy je nabízen standardní kabel o třech různých délkách a zvláštní prodlužovací kabel, který umožňuje sondy umístit ve vzdálenosti až 20 m od vlastního přístroje.

Převodník HMT100 je možné objednat i ve verzi se zabudovaným zobrazovačem typu LCD, na němž lze sledovat okamžité hodnoty vlhkosti a teploty.

Výměnná sonda – flexibilita při kalibraci

Řada převodníků HMT100 obsahuje také model s měnitelnou sondou. Sondu lze objednat samostatně jako náhradní díl pro převodník. Při nastavování převodníku se výsledek uloží do dané sondy. Sondu je tedy možné nastavit v kalibrační laboratoři za použití jiného převodníku HMT100.

Skutečnost, že sonda je výměnná, umožňuje uživateli nastavit převodník HMT100 přímo na místě měření. Sondu lze snadno nahradit jinou sondou typu HMP100, která je buď dodána přímo z výroby, nebo kalibrována na libovolném jiném místě. Převodník lze také nastavit s použitím ručního měřicího přístroje Vaisala Humicap HM70 a vhodného propojovacího kabelu. Protože na ukazateli přístroje HM70 se současně zobrazí jak údaj převodníku HMT100, tak i údaj referenční sondy, lze převodník snadno a rychle nastavit.

Převodník HMT100 je možné kalibrovat i obvyklým způsobem s použitím kalibrátoru vlhkosti HMK15 nebo jej lze zaslat přímo do servisního střediska firmy Vaisala.

Spolehlivá činnost v prašném či vlhkém prostředí

Převodník HMT100 je odolný proti prachu a vodě (krytí IP65). Je tudíž zvlášť vhodný k použití ve vlhkém až mokrém prostředí, a to i tam, kde se pravidelně vyskytuje vodní tříšť. Pro venkovní instalaci převodníku HMT100 je k dispozici ochranný radiační kryt a ochrana před povětrnostními vlivy. Vlastní čidlo vlhkosti lze navíc chránit plastovou mřížkou s membránovým filtrem nebo odolným sintrovým filtrem.

V převodníku HMT100 je použito velmi stabilní čidlo vlhkosti typu Vaisala Humicap® s vynikající odolností proti prachu, kontaminaci částicemi a působení většiny chemikálií.

Timo Ranta-aho, produktový manažer,
Harri Lehtonen, manažer projektu,
Vaisala Oyj, Helsinky, Finsko

Z anglického originálu New Flexibility in Demanding HVAC Applications, Vaisala news, 169/2005, str. 8, Vaisala Oyj, Helsinky, 2005, přeložil Aleš Launer; úprava redakce; otištěno se svolením D-Ex Limited, spol. s r. o.

Obr. 1. Současné požadavky na řízení vnitřního prostřední ve sklenících se blíží požadavkům na prostředí v místnostech budov
Obr. 2. Převodník vlhkosti a teploty Humicap® Series HMT100: provedení s pevnou sondou a se sondou na kabelu

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde