Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Hřídelové spojky ABB Baldor Dodge pro ropný a plynárenský průmysl

Nové hřídelové spojky diskového typu jsou navrženy pro splnění požadavků petrochemického průmyslu. Jsou velmi vhodné pro čerpadla v ropných a plynárenských provozech.

Všechny typy nabízených diskových hřídelových spojek ABB Baldor Dodge nové generace jsou navrženy podle nejnovějších poznatků o analýze zatížení kruhových desek, což zaručuje minimální napětí v prstenci během provozu. Spojky také dovolují značnou odchylku vyosení hřídelí a umožňují přenos potřebného krouticího momentu. Tyto schopnosti zvyšují spolehlivost a prodlužují životnost komponent.

Nové spojky pomohou uživateli snížit náklady díky široké nabídce různých instalačních průměrů. To je výhodné v případech, kdy je při navrhování spojky hlavním kritériem průměr hřídele místo požadavku na přenos krouticího momentu.

Diskové hřídelové spojky ABB Baldor Dodge vykazují všechny přednosti pevných kovových spojek. Jsou vhodné pro celé spekt­rum průměrů, umožňují provoz při vyšších rychlostech otáčení díky přesnému vyvážení a nabízejí velký rozsah přenášených krouticích momentů. Minimální údržba a vyšší produktivita jsou dány konstrukcí spojky, která neobsahuje pohyblivé části vyžadující pravidelné mazání.

Dosud se v ropném a plynárenském průmyslu osvědčovaly kvalitní a spolehlivé motory ABB Baldor Reliance. Jsou-li tyto motory doplněny spojkami Dodge, získají uživatelé stejně kvalitní celou čerpací sestavu.

Popis spojky ABB Baldor Dodge

Standardně jsou diskové hřídelové spojky konstruovány s jedním prstencem, nová generace hřídelových spojek ABB Baldor Dodge používá prstenec dvojitý. Takováto konstrukce vede k rovnoměrnému zatížení přímo v ose montážních šroubů, a tím se zásadně zmenší počet namáhaných oblastí v prstenci. Maximální napětí je u spojek této geometrie o 13 % menší než u spojek standardních; důsledkem je schopnost přenášet přibližně dvojnásobný krouticí moment. Rovnoměrné rozložení materiálu podél osy šroubů dovoluje větší odchylku vyosení hřídelí, která může být třikrát větší než u spojek ostatních výrobců. Pokročilá konstrukce pro přenos krouticích momentů a akceptování velké odchylky vyosení hřídelí prodlužují životnost a zvyšují spolehlivost spojek.

(ABB s. r. o.)

Obr. 1. Diskové hřídelové spojky ABB Baldor Dodge

Obr. 2. Geometrie disku spojky ABB Baldor Dodge – tvarovaná vnitřní i vnější strana prstence