Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Hospodářské výsledky ABB

Ve třetím čtvrtletí 2015 zaznamenala společnost ABB pokles objemu přijatých zakázek o 12 % oproti velmi silnému třetímu čtvrtletí roku 2014, kdy získala velké zakázky o rekordním objemu v divizích Systémy pro energetiku a Procesní automatizace. Dvouprocentní pokles tržeb je důsledkem nižší poptávky v oborech s krátkým cyklem v odvětví těžby a zpracování ropy a zemního plynu, pokles v Číně a Spojených státech a srovnání se silným třetím čtvrtletím roku 2014. Finanční výsledky ve třetím čtvrtletí byly ovlivněny také měnovými převody.

 
Společnost ABB v září 2014 představila svou strategii s názvem Next Level a finanční cíle pro období 2015 až 2020 zaměřené na rychlejší tvorbu udržitelného zisku. V její první fázi byla zjednodušena organizace a zlepšena produktivita v divizi Systémy pro energetiku. Od 1. ledna 2016 bude společnost ABB Group fungovat s racionalizovanou strukturou čtyř divizí místo pěti. Divize Power Grids se zaměří na měnící se potřeby zákazníků v oblasti energetiky. V nové divizi Electrification Products se spojí hlavní činnosti ABB v oblasti nízkého a vysokého napětí. Ve snaze reagovat na potřeby zákazníků a zajistit efektivitu provozu budou následně upraveny také divize Automatizace výroby a pohony a Procesní automatizace. Díky silnému zaměření na růst produktivity, restrukturalizaci a snižování nákladů se společnosti ABB podařilo ve třetím čtvrtletí 2015 zvýšit provozní marži EBITA o 50 základních bodů a zvýšit provozní zisk na akcii. Ulrich Spiesshofer, generální ředitel ABB Group, uvedl: „Na základě naší strategie Next Level jsme však dokázali získat zakázky od klíčových zákazníků, zvýšit ziskovou marži a dosáhnout kladného poměru přijatých a fakturovaných zakázek navzdory výrazně nepříznivému vývoji na trhu.“ Ulrich Spiesshofer předpokládá, že situace na trzích bude náročná i ve značné části roku 2016. Proto se společnost ABB hodlá zaměřovat na růstové příležitosti, přizpůsobovat své kapacity nepříznivé situaci na trhu, zlepšovat produktivitu a snižovat náklady. Úspor ve výši 1 miliardy amerických dolarů chce společnost ABB dosáhnout do konce roku 2017 zlepšením produktivity technicko-hospodářských pracovníků.

(ev)