Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Honeywell významně rozšiřuje výzkumné laboratoře v Brně

Společnost Honeywell zahájila 12. března v brněnském centru excelence provoz tří nových výzkumných a vývojových laboratoří a během pěti měsíců má v plánu otevřít zde dalších pět laboratoří. Celkově do nich investuje 10 milionů amerických dolarů. V nových laboratořích a kancelářích o celkové ploše 13 000 m2 bude zaměstnáno 300 kvalifikovaných pracovníků. V Brně tím vzniká největší výzkumné centrum společnosti Honeywell v celé Evropě. Nové prostory provozuje Honeywell Technology Solutions (HTS), vývojová a technická část společnosti Honeywell.

 

Tři nové laboratoře

Letos v březnu byla v brněnském vývojovém centru Honeywell otevřena bezodrazová komora (obr. 1) na testování rušivého záření elektronických přístrojů. Komora o rozměrech 9 × 7 × 6 m je opatřena obložením zabraňujícím odrazům. Měřený přístroj se umístí na otočný stůl a měřicí anténa se pohybuje na stojanu a automaticky vyhledává největší vyzařování zkoušeného přístroje. Podle měření v této komoře lze také optimalizovat záření tak, aby se dva produkty nerušily (rušení rádia při telefonování). V bezodrazové komoře mohou být testovány např. ovladače a systémy moderních automobilů a letadel. Za použití antén na různé kmitočty zde budou zkoušeny výrobky v průběhu vývoje i hotové produkty. Komora je navržena pro frekvence v rozmezí 9 kHz až 40 GHz. Mohou zde být testována zařízení, která mají být v souladu s normami pro EMC platnými v Evropě i v USA a Kanadě.
 
Ve výzkumném centru Honeywell byla také otevřena anténní komora (obr. 2), v níž je testována spolehlivost a dosah bezdrátového spojení. U mobilních telefonů je např. důležité, aby elektromagnetické záření bylo nasměrováno od hlavy uživatele. Příkladem výrobků, které zde budou podrobeny testům, jsou termostaty ovládané mobilním telefonem. Komora je navržena pro frekvence 800 MHz až 40 GHz. Naměřené hodnoty jsou analyzovány a pomocí softwaru je vytvořen 3D model znázorňující tvar a intenzitu vyzařování. Třetí nově otevřenou laboratoří je testovací pádová věž na zkoušení zabezpečovacích prostředků pro pády z výšky. Bude využívána především ke zkoušení pomůcek pro osoby pracující ve výškách (mrakodrapy a jiné výškové budovy), např. postroje, pádové brzdy, ochranné oděvy, karabiny, navijáky, úvazky a kotevní systémy, které Honeywell zároveň vyvíjí.
 

Zařízení vyvinutá v centru excelence Honeywell v Brně

Vývojové centrum Honeywell v Brně bylo otevřeno v roce 2003 a bylo v něm již vyvinuto několik zajímavých zařízení. Příkladem je systém Smartpath s pozemním rozšířením (Ground Based Augmentation System – GBAS), který zajišťuje bezpečné přistávání letadel. Přijímá satelitní data o poloze, která jsou dostatečně přesná, aby umožňovala přesné přistání, a poté vysílá dvakrát za sekundu opravená data do letadla. Tím se zpřesní přiblížení a přistání letadla a zároveň se snižuje spalování paliva a omezuje hluk na zemi. K bezpečnosti letecké dopravy přispívá také informační síť o počasí WINN, která shromažďuje údaje o počasí z mnoha externích zdrojů a prostřednictvím globálního datového centra společnosti Honeywell je v grafické podobě zasílá dopravním letadlům.
 
Odborníci společnosti Honeywell v Brně rovněž vyvinuli systém řízení letového provozu I4D, který je schopen určit přesnou polohu letadla a potvrdit přesně čas, ve kterém letadlo dosáhne navigačních bodů v souladu s letovým plánem. Dalším zařízením pro letectví je simulátor kokpitu ke zkoušení existujících a nových zařízení v pilotní kabině.
 
Pro montéry poplachových zařízení bezpečnostní služby byl v Brně vyvinut software Sada Galaxy Remote Software – RSS, který dovoluje dálkovou údržbu bezpečnostních systémů. Důležitou výzkumnou oblastí centra Honeywell v Brně jsou turbodmychadla osobních a užitkových vozů.
(ev)
 
Obr. 1. Bezodrazová komora na testování EMC

Obr. 2. Anténní komora k ověřování spolehlivosti a dosahu bezdrátového spojení