Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Honeywell se připojuje k FDT Group

číslo 11/2005

Honeywell se připojuje k FDT Group

Společnost Honeywell se ve snaze snížit náklady na údržbu zařízení a minimalizovat neplánovaná přerušení technologických procesů rozhodla vstoupit do mezinárodního sdružení dodavatelů automatizační techniky Field Device Tool (FDT) Group.

„Společnost Honeywell investuje do otevřených standardů a na nich založené techniky s cílem umožnit zákazníkům výběr ze široké nabídky přístrojů a subsystémů propojovaných do nejrůznějších automatizačních řešení. Členství v FDT Group jí umožní tímto směrem dále pokračovat,„ řekl k tomu Paul Butler, technický náměstek ředitele divize Honeywell Process Solutions.

Současně se zavedením metody FDT bude Honeywell, podle vlastního prohlášení, dále podporovat metodu DDL (Device Description Language), používanou s protokoly HART a Foundation Fieldbus. „Metoda FDT je kompatibilním doplňkem metody DDL a slibuje být vhodným řešením v nových oblastech, zejména při podpoře konfigurování a diagnostiky složitějších subsystémů především v odvětvích s diskrétními a hybridními výrobními procesy. Nová organizační struktura FDT Group přitom členským společnostem značně usnadňuje vzájemnou spolupráci,„ uvedl P. Butler.
[InTech News, 13. října 2005.]

(sm)