Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Honeywell Innovation Days 2023

Letošní dny inovací společnosti Honeywell proběhly tradičně v historických prostorách pivovaru na zámku v Litomyšli. Dvoudenní akce představila nejen nové produkty a služby, ale také několik referenčních projektů.

 

Významné poselství vycházelo z bohatých zkušeností odborníků společnosti Honeywell, že za 70 % problémů jsou lidé. Proto bylo několik prezentací věnováno spolupráci dodavatele s uživateli. Mezi důležité aktivity patří migrace na novější systémy, kde je spolupráce opravdu významná, protože Honeywell může nabídnout služby specialistů, kteří migrace provádějí pravidelně a disponují bohatými zkušenostmi. To je obrovský rozdíl oproti uživatelům, kteří tento úkol musí řešit jen výjimečně a mnohdy metodou „pokus–chyba“. Proto byl představen nový koncept servisních služeb. V současnosti už vzdálený přístup umožňuje provádět i velmi náročné úkony relativně rychle, spolehlivě a bez chyb a stresu.

K dalším novinkám patřil systém Workforce 360, který se využívá k rozvoji zručnosti a efektivnosti pracovníků. Skládá se ze čtyř základních modulů pro:

  • posouzení stávajících znalostí,
  • adresný trénink,
  • spolupráci při predikci problémů,
  • asistenci při jejich řešení.

Tento systém plně zapadá do koncepce vzdělávání jak vlastních zaměstnanců, tak zaměstnanců uživatele. K dalším aktivitám patří e-learning (kurzy na webu) a tréninky s využitím virtuální reality a simulátorů, které představují 3D repliku reálného provozu. Dalším z kroků může být aplikace operator advisor, která na základě dlouhodobého archivu dat (nejméně jeden rok) analyzuje provoz a na základě vývoje několika parametrů pomáhá nastavovat klíčové limity, včetně varování. Pomáhá rovněž identifikovat problémy při provozu a vede operátora ke správným reakcím na základě porovnání s řešením podobných situací v minulosti.

Nedílnou součástí aktivit v reálném provozu je sledování nejen technologických, ale také bezpečnostních parametrů, jejich vyhodnocování a upozorňování obsluhy. Tak lze předejít mnoha bezpečnostním incidentům.

Ke sběru a archivaci dat pro většinu analytických postupů se využívají databáze typu historian, a to jak OSIsoft PI, tak Honeywell PHD. Kvalita těchto produktů je ověřená časem a spolehlivost je pro výše uvedené aplikace nutností.

K očekávaným zajímavým informacím patřily reference zákazníků. Týkaly se energetických provozů, včetně tepláren, např. u firem Unipetrol, Spolana a Veolia. Projekty se týkaly migrací, bezpečnosti a vyšších řídicích úloh, např. souhry kotlů a turbín. Nechyběla ani prezentace digitálního dvojčete reaktoru v chemickém závodě a systém pro hutnictví (U. S. Steel Košice). Samostatnou část tvořily informace o systémech pro řízení technického vybavení budov, které zahrnují nejen řízení tepelného komfortu, ale také přístupové systémy, rezervační a dohledové systémy a zajištění bezpečnosti.

V předsálí bylo k vidění několik funkčních řešení, která sloužila k prezentaci konkrétních hardwarových a softwarových produktů. Během přestávek byla vždy v obležení a otázky na prezentující se jen hrnuly.

Honeywell Innovation Days vždy prezentují i určitý nadhled nad technickou stránkou řešení. Pro ten letošní by mohla být reprezentativní myšlenka, že: „lidé nejsou výrobní prostředek“. Spolupráce, dlouhodobé zkušenosti a vzájemná důvěra jsou nedílnou součástí úspěšných projektů a úspěšných firem.

Radim Adam

 

Obr. 1. Prezentace softwarových produktů v předsálí

Obr. 2. Hardware pro řízení a optimalizaci provozu budov