Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Hlídání proudění a teploty média jedním senzorem

číslo 11/2002

Hlídání proudění a teploty média jedním senzorem

Senzor SI 007, vybavený mikroprocesorem umožňujícím jednoduchou obsluhu a uvádění do provozu, je určen pro kapalná i plynná média (obr. 1). Je vhodný především pro chladicí systémy, kde je třeba současně sledovat proudění i teplotu. Jeho konstrukce dovoluje různé způsoby připojení k technologickému zařízení. Senzor se na danou rychlost proudění vyvažuje a spínací body pro proudění a teplotu média se nastavují pouhým stiskem tlačítka, což znamená úsporu času při uvádění do provozu. Elektronickým zámkem lze všechna nastavení uzamknout. Elektronika senzoru poskytuje možnost také naprogramovat logickou kombinaci výstupů. Součástí senzoru je sloupcový ukazatel složený z deseti barevných LED, který pohotově informuje o rychlosti proudění a teplotě média při programování spínacích bodů.

Obr. 1.

Spínací body senzoru lze nastavit v rozsahu průtoků (média kapalná/plynná) 3/200 až 300/3 000 cm·s–1 a teploty od 0 do +80 °C po krocích 1 K při reprodukovatelnosti ±2 K. Absolutní chyba je ±3 K (při proudění rychlejším než 5 cm·s–1) a reakční doba 1 až 10 s. Polohově a směrově nezávislá montáž a možnost individuálně nasměrovat displej skýtá značnou volnost při určování místa montáže senzoru. Oba dvouhodnotové výstupy PNP, pro rychlost proudění a teplotu, lze naprogramovat jako spínací i rozpínací. Proudová zatížitelnost výstupu je 2 × 250 mA, napájecí napětí senzoru 20 až 36 V DC a odebíraný proud menší než 80 mA.

Senzor SI 007 pracuje při teplotě okolí –20 až +80 °C (teplotě média –25 až +80 °C), má tlakovou pevnost 30 MPa, krytí IP 67, taktovanou ochranu proti zkratu, přetížení a přepólování a připojuje se konektorem M12. Jako příslušenství jsou k dispozici šroubení se závitem  G1/4", G1/2" nebo M12 z korozivzdorné oceli nebo poniklované mosazi, navařovací nátrubek převlečné matice k připojení na tzv. T-kus a kabely s izolací z PVC v délkách 5 a 10 m s přímými i zahnutými konektory M12 bez LED.

Řada senzorů SI obsahuje dále modely SI 1xxx a SI 2xxx se specifickými parametry a vlastnostmi umožňujícími jejich použití např. v chemicky agresivním nebo hygienickém prostředí.

(ok)

ifm electronic s. r. o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice
tel.: 267 990 211
fax: 267 750 180
e-mail: info.cz@ifm-electronic.com
http://www.ifm-electronic.cz

Inzerce zpět