Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Hlídače poruch izolace pro AS-Interface

číslo 11/2005

Hlídače poruch izolace pro AS-Interface

Pokud není síť AS-Interface opatřena hlídáním zemních zkratů a izolačního odporu vedení, může nastat nebezpečná situace spočívající v nežádoucím spuštění zařízení nebo v nemožnosti spuštěné zařízení zastavit. To může nastat tehdy, jestliže se v řídicím proudovém obvodu současně vyskytnou dva zkraty na zem (poruchy izolace). Jeden zkrat na zem zpravidla nevede v ten okamžik k problému, druhý však již může vytvořit zemní smyčku, která znemožní vypnutí akčních členů.

Obr. 1.

Řešení je na projektantovi. Jednou z možností je jednostranné navázání řídicího proudového obvodu na systém ochranného vodiče. Vhodnější je ale použít nově vyvinutý přístroj dodávaný jako pasivní hlídač zkratu na zem (označení AC2211) nebo jako aktivní hlídač izolačního odporu (AC2212). Ten buď zkrat na zem ohlásí, nebo následně po zkratu samočinně odpojí řídicí proudový obvod. Přístroj lze jednoduše zapojit do již existujících sítí AS-Interface.

Blikající žlutá LED na přístroji signalizuje symetrické poruchy izolace a trvale svítící nesymetrické poruchy izolace. K oznámení poruchy lze použít dva bezpotenciálové kontakty. Reakční doba přístroje při nesymetrických zemních zkratech je 5 ms a při symetrických 2 s. Tlačítko Test/Reset je určeno k simulaci zkratu na zem, popř. k obnovení funkce přístroje po odstranění zkratu.

Zkrat na zem také rozpozná a signalizuje speciální síťový napájecí zdroj pro sběrnici AS-Interface s typovým označením AC 1224, opatřený příslušným hlídačem.

ifm electronic, spol. s r. o., http://www.ifm-electronic.cz, e-mail: info.cz@ifm-electronic.com