Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Hlavní obory použití RFID se liší podle kontinentů

Hlavní obory použití RFID se liší podle kontinentů

Technika RFID se prosazuje po celém světě, hlavní oblasti jejího použití se však liší podle zeměpisné polohy dané oblasti. Poradenská společnost IDTechEx (http://www.idtech.com) na základě rozboru nashromážděných více než 2 450 případových studií z celkem 92 zemí uvádí, že hlavní obory použití RFID se liší podle kontinentů a tudíž na podle převládající kultury. Rozlišit lze v podstatě čtyři „příběhy“ pro čtyři kontinenty.

Daleko největší trh pro RFID – ať už měřeno obchodním obratem, počtem nainstalovaných nosičů dat nebo počtem případových studií popisujících použití této techniky – představuje nyní Severní Amerika. Vedoucí pozici jí zajišťují téměř výhradně USA s svými masivními nákupy systémů RFID pro armádu a jejich širokým používáním i v ostatních odvětvích. Za USA těsně následuje Kanada.

V jednotlivých zeměpisných oblastech se RFID převážně používá v odlišných oborech. V Severní Americe je technika RFID nejčastěji používána v maloobchodě a při prodeji spotřebního zboží, následují finance, zabezpečení a bezpečnost. Ve východní Asii je RFID nejčastěji používána v oboru finance, zabezpečení a bezpečnost a na druhém místě je doprava osob. V Evropě je stejně jako ve východní Asii na prvním místě obor finance, zabezpečení a bezpečnost, následovaný ale oborem pozemní a námořní logistika a poštovní služby. Odlišná situace je v Austrálii a Tichomoří, kde je na prvním místě použití v knihovnách a archivech a na druhém místě je použití RFID při chovu zvířat a v zemědělství.

Celosvětově nicméně převládá použití ve finančnictví, při zabezpečování (security) a zajišťování bezpečnosti (safety), a to zejména díky používání kartových a jim obdobných systémů reprezentovaných především čipovými identifikačními kartami a elektronickými klíči či klíčovými přívěsky.

[InTech, 2007, roč. 54, č. 2, s. 10.]

(sm)