Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Historizace a analýza dat se softwarem AVEVA

Z řídicích systémů, chytrých zařízení a senzorů průmyslového internetu věcí jsou nepřetržitě získávána data. Jejich množství může být zahlcující. Jak v této záplavě dat získat informace, které jsou zapotřebí pro správné rozhodování? Společnost Pantek (CS), autorizovaný distributor softwaru AVEVA, nabízí široký sortiment softwarových produktů, které poskytují mnoho výkonných analytických nástrojů.

Provozní data jsou cenným zdrojem informací a mají moc vylepšit spolehlivost výrobních zařízení, kvalitu výrobků a výkonnost výroby a maximalizovat tak celkovou efektivitu zařízení a optimalizovat hodnotový řetězec. Ale data sama o sobě to nedokážou. K úplnému využití jejich hodnoty musí být zpřístupněna a prezentována v souvislostech. Proto je třeba tato data zaznamenávat, vyhodnocovat a využívat pro optimalizaci a dokladování výrobních procesů – ať již interně v závodě, nebo pro různé externí požadavky.

Předpokladem úspěšné analýzy je výkonná historizace. Aveva nabízí řešení jak on-premise, AVEVA Historian, tak cloudovou průmyslovou informační platformu AVEVA Insight.

Oba přístupy splňují požadavky na systémy typu big data a poskytují datové úložiště, zobrazení a reportování informací pro komplexní přístup k provozním datům v reálném čase. Na jednom místě lze konsolidovat různorodá data a zobrazovat informace v souvislostech pro přijímání kvalifikovanějších rozhodnutí pro zvýšení výrobní efektivity. Všechna data jsou snadno přístupná všem oprávněným zájemcům a je k nim umožněn zabezpečený přístup z libovolných zařízení kdykoliv a odkudkoliv.

Analýza dat umožňuje objevit cenné a doposud skryté informace v každodenní činnosti podniku. Podniky tak mohou lépe porozumět svému výrobnímu prostředí – vědět, co se děje, co se stalo a co se pravděpodobně stane; s okamžitým přístupem k aktuálním, historickým i souhrnným datům, která lze analyzovat v křivkách, zobrazovat v uživatelsky konfigurovatelných dashboardech nebo je využít pro strojové učení, jež umožní realizovat prediktivní údržbu.

Díky snadnému přístupu k informacím je umožněno mnohem většímu počtu pracovníků, aby se stali aktivními účastníky pracovních a rozhodovacích procesů v reálném čase.

Více informací o softwarových řešeních od AVEVA najdete na webových stránkách www.pantek.cz.

 

(Pantek (CS))

 

Obr. 1. AVEVA Historian, on-premise software pro historizaci dat, je přístupný také prostřednictvím webového klientu