Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Hard real-time – stabilní reálný čas

Automa 6/2000

(firemní článek)

Hard real-time – stabilní reálný čas

Programové real-time jádro RTOS firmy Phar Lap je koncipováno pro použití v časově kritických průmyslových aplikacích. Opírá se o podmnožinu funkcí Win32 API, definovanou ve firmě Phar Lap, přičemž solidní základnu jeho stability tvoří deterministický scheduler, řízený podle priorit s 31 stupni, a paralelní zpracování vláken aplikace – multithreading. Pomocí nastavitelného časového sdílení lze navíc stanovit časovou významnost mezi programovými vlákny stejné priority.

S pomocí TNT Embedded Tool Suite (ETS) firmy Phar Lap mohou programátoři používat Visual C++ 5.0 nebo 6.0 IDE (Integrated Development Environment) k editování, kompilování, vytváření vazeb, umísťování (lokalizování) a ladění softwaru pro vestavné aplikace pracující v reálném čase. Přitom se na cílovém systému (target system) generuje kompaktní real-time aplikace nezávislá na Windows (v cílovém zařízení pro to postačuje paměť 100 kB). Embedded Tool Suite poskytuje moduly pro sériové modemy a pevné disky (solid state disks). Dále lze využít podporu kart PCMCIA (card support package) a podporu sítě (TCP/IP, PPP, FTP) (obr. 1).

Obr. 1.

Verze 10.0
ETS Portable Embedded GUI (PEG) umožňuje navrhovat grafickou plochu, která je následně aplikována v cílovém počítači (target). Knihovna PEG je kompletně psána v C++, řízena událostmi a plně podléhá implementacím psaným na uživatelské úrovni. Proto je tento model vhodný zvláště k použití v prostředí, kde je nutné současně zpracovávat více úloh v reálném čase (real-time multitasking). S rozhraním ETS File System Interface lze instalovat doplňková zařízení a systémy souborů (file systems). Přitom se pro spouštění vstupních a výstupních zařízení používají funkce knihoven Standard C Run-Time, jako jsou read nebo print.

Zařízení Resident Flash Array (RFA) jsou použitelná ve spojení s lokálním systémem ETS File System. I v budoucnosti bude dále podporován i systém MS-DOS File System. Jádro ETS Kernel je možné zavádět (bootovat) také aktivním segmentem FAT 32. K dispozici jsou standardně klávesnice, myš a ovládače grafických zařízení (touchpad).

Verze Lite
Software firmy Phar Lap nabízí zákazníkovi velmi výhodnou licenční cenovou koncepci, která je speciálně přizpůsobena potřebám trhu s řídicími vestavnými (embedded) produkty.

Pro snazší proniknutí do 32bitového „embedded světa“ je vhodná verze ToolSuite Lite (cena 49,95 USD plus poštovné).

S ní lze v obvyklém prostředí navrhovat aplikace v reálném čase, které jsou podřízeny jen několika omezením, jako je např. to, že maximální velikost programu může být 1 MB, k dispozici není žádná funkčnost standalone ani podpora Ethernetu. Příklady popsané v knize Real-Time Programming – A Guide to 32-Bit Embedded Development, která je součástí dodávky, mohou být ihned spuštěny na PC.

Kniha na přibližně 700 stranách nabízí vývojovému pracovníkovi jednoduchou možnost, jak proniknout do programování aplikací v reálném čase, a zkušenému programátorovi slouží jako rozsáhlá a dobře strukturovaná příručka. Tato publikace osloví všechny programátory, kteří se zabývají řízením mikrořadičů, nezávisle na platformách, operačních systémech reálného času nebo na druhu softwaru. Jediným požadavkem jsou znalosti jazyka C.