Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Hannover Messe – zrcadlo trendů v průmyslu

číslo 2/2003

Hannover Messe – zrcadlo trendů v průmyslu

Ve dnech 7. až 12. dubna 2003 se bude v německém Hannoveru konat jeden z nejvýznamnějších evropských i světových průmyslových veletrhů – Hannover Messe 2003. Přibližně 6 950 vystavovatelů ze 70 zemí se představí v osmi oborových veletrzích: Factory Automation, Microtechnology, Motion, Drive & Automation, Energy, Compressed Air & Vacuum Technology, Factory Equipment & Tools, Subcontracting a Research & Technology.

Pro návštěvníky (loni jich bylo 250 000 a letošní odhady nejsou menší) je Hannover Messe zrcadlem trendů v průmyslu: více než 90 % vystavovatelů přichází na veletrh s novými nebo zásadně inovovanými výrobky. V rámci veletrhu jsou pořádány doprovodné semináře a odborné konference, které doplňují prezentace jednotlivých firem.

Obr. 1.

Jaká je struktura návštěvníků Hannover Messe? Drtivá většina jsou odborníci (v roce 2002 byl jejich podíl 96, 9 %). Roste počet návštěvníků, kteří zastávají vedoucí funkce ve svých firmách. Firmy lépe vybírají, kdo z  pracovníků veletrh navštíví: ačkoliv celkový počet návštěvníků roste, průměrný počet návštěvníků z jedné firmy klesá. 32 % návštěvníků v roce 2002 uvedlo, že mají osobní vliv na rozhodování o nákupech a investicích. Hannover Messe se tak stále více stává důležitým místem pro navazování a upevňování osobních kontaktů mezi obchodníky a odborníky.

Důležité jsou pro vystavovatele na Hannover Messe i jazykové znalosti: 26,8 % návštěvníků přijíždí ze zahraničí. Průzkum v roce 2002 ukázal především rostoucí počet návštěvníků z východní Evropy a zemí, které se připravují na vstup do EU.

Představme si nyní blíže některé veletrhy a akce pořádané v rámci Hannover Messe.

Factory Automation

V tomto oborovém veletrhu se představí přibližně 1 500 vystavovatelů, kteří budou 180 000 návštěvníkům předvádět novinky z oblasti automatizace výroby.

Podle představitelů veletržní správy bude jedním z nosných témat letošního veletrhu Factory Automation miniaturizace. Zmenšují se nejen snímače, akční členy a řídicí jednotky, ale dokonce i výrobní linky. Například v robotice se vedle velkých robotů pro svařování nebo odlévání kovů stále více prosazují malé, ale přesné a výkonné roboty pro osazování elektroniky a výrobu mikromechanických komponent.

Dalším výrazným trendem v automatizaci je nástup bezdrátových komunikací Wireless LAN a Bluetooth. Očekává se, že především zámořští vystavovatelé (a z nich nejvíce firmy z USA) budou chtít zakotvit na evropském trhu a předvedou zde širokou paletu produktů pro bezdrátové sítě: přístupové body, komunikační brány, moduly a karty pro PC, notebooky, PDA atd. Vycházejí přitom z očekávání, že objem prodeje v tomto oboru prudce poroste (podle analýzy společnosti Frost and Sullivan z 261 mil. USD v roce 2001 na 976 mil. USD v roce 2006). Podobný vývoj se očekává i v oblasti širokopásmových bezdrátových přenosů na velké vzdálenosti – Wireless Wide Area Networks (W-WAN).

Obr. 2.

Vývoj pokračuje i v oboru zpracování obrazu. Systémy zpracování obrazu dohlížejí na výrobu a montáž nebo kontrolují kvalitu polotovarů a hotových produktů. Rozšiřuje se však i jejich využití v neprůmyslových aplikacích, především v zabezpečovací technice (identifikace osob) a v řízení dopravy (vyhodnocování hustoty dopravy, rozpoznávání registračních značek).

Industrial Software & Engineering

Odborný portál Industrial Software & Engineering letos nahradí dřívější Industrial IT & Software. Nejde jen o změnu jména – nový portál bude mít také jiný, širší rozsah. Například systémy pro počítačovou podporu konstrukce a výroby zájemci letos již nenajdou na hannoverském veletrhu kancelářské a komunikační techniky CeBIT, ale na průmyslovém veletrhu Hannover Messe, kam logicky patří. V halách 6 a 7 se tak představí ucelené spektrum softwaru pro automatizaci (SCADA, řídicí software pro vestavné systémy, počítače a PLC, ERP, systémy pro plánování a řízení výroby, MES) i pro inženýrství (systémy pro počítačovou podporu konstrukce – CAD, projektové přípravy – CAE, výroby – CAM, plánování – CAP, pro správu dat – EDM, sledování životního cyklu produktu – PLM, software pro výpočty, simulaci a virtuální realitu). Vedle softwaru bude představen i potřebný hardware: průmyslová PC, systémy pro sběr dat, plotry, pracovní stanice, vestavné systémy a průmyslová periferní zařízení (haly 7 až 9).

Zajímavou akcí jsou napůl společenské, napůl obchodní večery Get Together, na než budou vystavovatelé z oboru průmyslového softwaru a inženýrství zvát své kolegy-vystavovatele z ostatních oborových veletrhů, aby jim představili sebe, své firmy a své služby.

Research & Technology

Tradičně velký důraz je na Hannover Messe kladen na oblast výzkumu a vývoje. V hale 18 se návštěvníci dozvědí o tom, jak funguje propojení výzkumných ústavů a vysokoškolských pracovišť s průmyslovou praxí. Nejde jen o německá výzkumná pracoviště a německé firmy – svými výsledky se tu chlubí i vystavovatelé z dalších téměř dvaceti zemí.

Jedním z magnetů letošního veletrhu Research & Technology bude prezentace možností využití mezinárodní kosmické stanice ISS. Její činnost bude zahájena v roce 2005 a nemá sloužit pouze pro základní výzkum, ale i ke komerčním účelům, např. k vývoji nových materiálů a výrobě speciálních slitin, při jejichž odlévání je nutný stav beztíže.

Další vystavovatelé, jichž bude přibližně 600, představí inovace a vývoj v oblastech bioniky, nanotechniky nebo umělé inteligence.

Go For High Tech

Go For High Tech je již třetím ročníkem akce zaměřené na technický dorost. Dříve byla mladým vyhrazena veletržní sobota, ale letos bude akce Go For High Tech probíhat po celou dobu veletrhu. V hale 7 se mohou mladí zájemci o techniku sejít s odborníky na seminářích, přednáškách a pódiových diskusích a mohou si tu „živě“ vyzkoušet některé exponáty a experimenty. Součástí akce je i trh práce – Job & Career Market, určený nejen k hledání pracovních příležitostí pro čerstvé absolventy a k nabídce rekvalifikačních kursů a školení, ale také k diskusi o motivaci mládeže ke studiu techniky, o úrovni technického vzdělání a nárocích praxe na mladé techniky. V jednotlivých dnech od pondělí do pátku se budou konat různé tematické akce a na sobotu, jež je tradičně vyhrazena mladým – v tento den mají žáci a studenti podstatně snížené vstupné –, chystají pořadatelé prohlídky veletrhu s průvodcem a jiné zajímavosti.

Účast českých firem

Na předběžném seznamu českých vystavovatelů přihlášených na veletrh Hannover Messe k 2. 12. 2002 (jde o oficiální účast za podpory MPO ČR) bylo 43 firem, které budou na celkové ploše 882 m2 nabízet především subdodávky (mj. v rámci dvou společných českých stánků v halách 3 a 4 o ploše 304 m2), pohony a komponenty pro automatizaci a energetiku.

Jak do Hannoveru?

Veletrh Hannover Messe je otevřen od pondělí 7. dubna do soboty 12. dubna od 9 do 18 hodin. Za denní vstupenku zaplatí návštěvník v předprodeji 18 eur (objednat je lze prostřednictvím webové stránky http://www.hannovermesse.de nebo u zastoupení veletrhu v ČR) nebo přímo na výstavišti 23 eur. Do Hannoveru je možné se dostat letadlem (z Prahy přibližně za hodinu), vlakem nebo autem (sedm až osm hodin). Na webové stránce veletrhu lze najít bližší informace o zvláštních leteckých linkách a veletržních vlacích, o městské a příměstské dopravě v Hannoveru i o možnostech ubytování.

(Bk)

Inzerce zpět