Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Hannover Messe – integrovaný průmysl vytváří nové hodnoty

Průmyslový veletrh Hannover Messe se bude konat 24. až 28. dubna 2017. Letos je jeho téma „integrovaný průmysl – vytváření hodnot“. Veletrh zahrnuje všechna témata týkající se digitalizace výroby, průmyslu 4.0 a energetických systémů. Je složen ze sedmi souběžných veletrhů probíhajících na jednom místě: Industrial Automation, MDA – Motion, Drive & Automation, Digital Factory, Energy, ComVac, Industrial Supply a Research & Technology. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2017 je Polsko.

Letošní téma odráží to, že se z továren budoucnosti stávají vzdušné zámky a pojmy digitalizace výroby a průmysl 4.0 jsou mnohdy jen dekorativní hesla. Vládní subvence zde opět ukazují své neblahé plody: podniky zavádějí Industrie 4.0 bez rozmyslu a bez ohledu na to, co jim skutečně přinese. Proti tomuto trendu se jasně staví letošní Hannover Messe – a já bych do motta „integrovaný průmysl – vytváření hodnot“ klidně přidal ještě „vytváření skutečných hodnot“.

Revoluce nepočítá návratnost

„Průmyslové podniky musí rozpoznat bezprostřední a dlouhodobé výhody digitalizace. Hodnoty nevznikají jen u výrobního zařízení. Motorem úspěchu podniku jsou také nové podnikatelské modely a přínos digitalizace pro jednotlivé pracovníky,“ řekl 9. února 2017 na tiskové konferenci v Han­noveru Dr. Jochen Köckler, člen představenstva pořádající veletržní správy Deutsche Messe AG.

Průmysl 4.0, digitální dvojčata doprovázející reálný produkt v celém jeho životním cyklu, prediktivní údržba, kolaborativní roboty, integrovaná energetika a chytré sítě, pokročilé materiály – to jsou trendy, s nimiž jsou konfrontovány velké koncerny stejně jako malé a střední podniky. Veletrh Han­nover Messe jim pomůže najít cesty, jak v nich hledat příležitosti, a nikoliv výzvy.

Jednou z možných cest je nahrazení proklamované průmyslové revoluce evolucí: podniky mohou být vybavovány novou technikou postupně, po částech, přičemž je vždy třeba spočítat celkové náklady a návratnost; také nové obchodní modely lze zavádět s rozmyslem a s ohledem na očekávané přínosy.

Integrovaná energetika

Výrazným tématem veletrhu bude také energetika, stále více integrovaná s komunikačními sítěmi, umožňujícími regulovat výrobu, přenos i spotřebu. To je jediný způsob, jak efektivně využívat decentralizované obnovitelné zdroje energie. Ukazuje se totiž, že začleňování obřích obnovitelných zdrojů, velkých solárních nebo větrných elektráren, do centralizované energetické sítě s sebou nese vzhledem k obtížné regulaci těchto zdrojů více problémů než užitku. Celou energetiku tak čeká rozhodující proměna – nejen v oblasti příklonu k trvale udržitelným zdrojům, ale také v oblasti distribuce a spotřeby, ale zejména v oblasti řízení a regulace.

Digitalizace jako šance pro subdodavatele

Tématem veletrhu Industrial Supply, jehož se tradičně účastní i české firmy, jsou subdodávky. Právě subdodavatelské podniky mají na veletrhu šanci svým zákazníkům předvést, jak pomocí digitalizace zajišťují spolehlivé a cenově optimální dodávky. Zkracování dodacích lhůt a vytváření produktů přesně podle požadavků zákazníků – to jsou základní přínosy integrovaného průmyslu v tomto oboru.

Digitalizace výroby znamená i digitalizaci dodavatelských řetězců. Vytvářejí se tak nové typy podnikatelských vztahů a subdodavatelským podnikům se otevírají nové, globální trhy. To některé země cítí jako ohrožení vlastního průmyslu. Bránit se zahraniční konkurenci a posilovat export celními opatřeními nebo měnovými intervencemi je však hloupé a v dlouhodobém pohledu to takto chráněnou ekonomiku oslabuje. Evropské firmy se chtějí ve světě prosadit svou vyspělostí a schopností inovovat. Proto se bude na veletrhu Hannover Messe jednat o spolupráci mezi strojírenskými firmami a firmami z oblasti informatiky, mezi nově vznikajícími firmami (start-up) a velkými koncerny.

Další informace o veletrhu Hannover Messe 2017 zájemci najdou na www.hannovermesse.de. Pozvánky jednotlivých firem budou před veletrhem zveřejněny také na webové stránce www.automa.cz.

[Materiály z tiskové konference Hannover Messe Preview a tiskové zprávy Deutsche Messe.]

(Foto: Deutsche Messe)

Petr Bartošík

Obr. 1. Tisková konference Hannover Messe Preview se konala 9. února 2017 v Hannoveru

Obr. 2. Dr. Jochen Köckler, člen představenstva veletržní správy Deutsche Messe AG, hovoří na tiskové konferenci Hannover Messe Preview

Bezplatné elektronické vstupenky na veletrh Hannover Messe 2017

Bezplatné elektronické vstupenky platné po celou dobu konání veletrhu Hannover Messe, od pondělí 24. do pátku 28. dubna, je možné získat na adrese www.hannovermesse.de/promo?q5dn5.

Kliknutím na odkaz se dostanete přímo k registračnímu formuláři, pomocí kterého si elektronické vstupenky (eTickets) zaregistrujete a aktivujete. Po zaregistrování a aktivaci obdržíte od veletržní správy Deutsche Messe v příloze e-mailu v souboru pdf osobní vstupenku. Zde digitalizace zatím končí: vstupenku je nutné si vytisknout ve formátu A4 a předložit ji při vstupu na výstaviště v papírové podobě. Další informace k registraci vstupenek jsou k dispozici na internetové stránce www.hannovermesse.de/en/get-tickets/ticket-registration.xhtml.