Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Hannover Messe 2023

Veletrh Hannover Messe se letos uskuteční od 17. do 21. dubna v Hannoveru v patnácti rozlehlých výstavních halách. Představuje příležitost seznámit se s trendy a strategiemi světového průmyslu v následujících letech. Pro představu o nejbližší i vzdálené budoucnosti má určitě smysl veletrh navštívit a zorientovat se v nabídce pokrokové techniky a technologií.

 

Hlavní téma veletrhu Industrial Transformation – Making the Difference spojuje výstavní oblasti automatizace, pohonů, digitálních ekosystémů, řešení pro energetiku, subdodávek technických dílů, výzkumu, vývoje a inovací, stlačeného vzduchu a vakua a globálního obchodu a trhů. K hlavnímu tématu patří dekarbonizace, průmysl 4.0, zabezpečení dat a informací, umělá inteligence a strojové učení, cirkulární ekonomika, logistika 4.0 a vodík a palivové články. Program doplňují konference a fóra.

 

Řešení pro síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl

Seznam problémů, kterým čelí současný průmysl, je dlouhý: změna klimatu, nedostatek energií a jejich cena, narušené dodavatelské řetězce, nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Řešení není jen v technické oblasti, současně musí být správně nastaveny rámcové podmínky hospodářské politiky. Veletrh Hannover Messe 2023 představí obojí: techniku pro síťově propojený a klimaticky neutrální průmysl i diskuse mezi průmyslem, politikou, vědou a společností.

„Výroba neutrální z pohledu emisí CO2, umělá inteligence, vodíkové zdroje energie, energetický management a průmysl 4.0 – to jsou zastřešující témata veletrhu Hannover Messe 2023,“ řekl Dr. Jochen Köckler, předseda představenstva společnosti Deutsche Messe AG. „Pouze souhra různých technologií umožní trvale zajistit naši prosperitu a zároveň podpořit ochranu klimatu.“ Na předním světovém průmyslovém veletrhu představí přibližně 4 000 firem z oblastí strojírenství, elektrotechniky, digitálního průmyslu a energetiky řešení pro budoucnost výroby a dodávek energií.

Veletrh Hannover Messe nabídne ucelený obraz od digitalizace a automatizace složitých výrobních procesů přes využití vodíku k zásobování továren energií až po použití softwaru k evidenci a snižování emisí CO2. Jochen Köckler uvedl: „Na veletrhu Hannover Messe budou k vidění přístupy k řešení všech aktuálních globálních výzev.“

Mezi vystavujícími společnostmi budou globální firmy, jako jsou Amazon Web Services, Microsoft, Google, SAP, Siemens, Bosch, Nokia nebo Schneider Electric, a také středně velké firmy, např. Beckhoff, Festo, Harting, Pepperl+Fuchs, Phoe­nix Contact, Rittal nebo SEW Eurodrive. Renomované výzkumné ústavy jako Fraunhoferův institut nebo KIT (Karlsruhe Institut für Technologie) a více než 300 start-upů slibují představit špičkové výsledky výzkumu a vývoje.

Veletrh Hannover Messe zahájí německý kancléř Olaf Scholz a indonéský prezident Joko Widodo. Indonésie je letos partnerskou zemí veletrhu.

 

Průmysl 4.0 a iniciativa Manufacturing-X

K plnému využití potenciálu průmyslu 4.0 jsou zapotřebí data. Spousta dat, ke kterým mají přístup všechny společnosti zapojené do procesu tvorby hodnot. Pomoci má nový ucelený datový ekosystém: Manufacturing-X. Tuto vizi suverénní a bezpečné datové platformy prosazují mimo jiné hospodářské svazy BDI, VDMA a ZVEI. V úzké spolupráci se Spolkovým ministerstvem hospodářství a ochrany klimatu budou na veletrhu Hannover Messe představeny další kroky k realizaci iniciativy Manufacturing-X. Cílem je zachovat suverenitu podniků, neztratit přístup k zákaznickému rozhraní, a přitom využít potenciál platformní ekonomiky.

Stále důležitější roli v průmyslu hraje umělá inteligence (AI). Kromě optimalizace procesů se výrobní průmysl na umělou inteligenci spoléhá při simulaci a vývoji produktů. Cestu do průmyslu si najde i tzv. generativní AI. Systémy jako ChatGPT nebo DALL-E již dnes nabízejí podporu při psaní textů, ale také programování a navrhování. „V budoucnu je docela dobře možné, že umělá inteligence navrhne stroj a člověk pak zkontroluje, jaké úpravy jsou nutné pro skutečný provoz. To ušetří čas a nabídne značný potenciál vzhledem k převládajícímu nedostatku kvalifikovaných pracovníků,“ konstatoval Jochen Köckler.

 

Zviditelnění toků energie a její spotřeby

Souhrou softwaru a strojů vzniká značný potenciál pro úsporu energie. Řešení pro chytré monitorování energie pomohou identifikovat a optimalizovat spotřebu energie na úrovni jednotlivých strojů a tím snižovat emise CO2.

„Většina průmyslových uživatelů stále ještě o mnoha skrytých možnostech úspor ani neví,“ uvedl Jochen Köckler. Neregulované motory v čerpadlech, ventilátorech, kompresorech nebo strojích jsou stále v mnoha továrnách součástí každodenního života. Bez inteligentní řídicí techniky a součinnosti elektrotechniky a softwaru je zvýšení energetické účinnosti stěží proveditelné.

 

Vodík jako zdroj energie a naděje

Všichni mluví o „zeleném vodíku“. Průmysl jej chce využít, aby se zbavil závislosti na fosilních zdrojích energie a snížil emise CO2. Německé Spolkové ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu označuje vodík za klíčový zdroj energie, který je nezbytný pro dlouhodobý úspěch energetické transformace a pro ochranu klimatu.

Přesto se objevují problémy. Výroba vodíku je energeticky náročná a drahá. Je třeba ještě vyřešit otázky dostupnosti, přepravy a velkokapacitního skladování. Více než 500 firem představí na veletrhu řešení pro využití vodíku v průmyslu.

 

Iniciativa pro mladé talenty Your Future

Veletrh Hannover Messe připravil společně se svými partnery nový koncept s názvem Your Future, který je určen především pro poslední ročníky škol, studenty a mladé absolventy. Nabízí jim centrální diskusní platformu a komentované prohlídky, které je zavedou k zájemcům z řad vystavovatelů.

 

Kariérní kongres WomenPower

Kariérní kongres WomenPower je jednou z nejúspěšnějších akcí pro navazování kontaktů a diskuse pro ženy, pokud jde o rozmanitost, rozvoj kariéry, udržitelnost a nová pracovní prostředí. Kongres se koná každoročně během veletrhu Hannover Messe a je určen především účastníkům z oborů přírodních věd, techniky, inženýrství a matematiky.

 

Partnerskou zemí je Indonésie

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2023 bude Indonésie, největší hospodářská velmoc v regionu ASEAN. Motto je: Making Indonesia 4.0. Indonésie se chce do roku 2030 stát jednou z deseti největších ekonomik světa. Podíl obnovitelných zdrojů energie na výstavbě nových zdrojů elektřiny má do té doby činit 51,6 %. Indonésie je země s více než 275 miliony obyvatel a rozkládá se na 16 771 ostrovech. Export v loňském roce činil 230 miliard amerických dolarů a dále roste. Indonésie měla být partnerskou zemí již v roce 2021, ale vzhledem ke covidu to nebylo možné uskutečnit. Na veletrhu Hannover Messe se tato rozvíjející se země představí jako spolehlivý partner pro firmy z celého světa.

Radim Adam