Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Hannover Messe 2013 ve znamení integrace v průmyslu

Ve dnech 8. až 12. dubna se opět otevřou brány mezinárodního veletrhu Hannover Messe. Letos to bude již pošestašedesáté, co tato významná přehlídka špičkové techniky a výrobních technologií představí návštěvníkům aktuální novinky a trendy v průmyslové výrobě. Veletrh Hannover Messe je právem považován nejen za výkladní skříň průmyslu přítomnosti i budoucnosti, ale i za spolehlivý barometr stavu světové ekonomiky.

Zájem o Hannover Messe je letos opět obrovský a pořadatelé očekávají, že veletržní areál bude zcela za­plněn. Z České republiky se veletrhu zúčastní asi 30 vystavovatelů, především z oboru energetiky (13), pohonů (6) a průmyslové automatizace (5 firem).

Veletrh Hannover Messe 2013 je spojením jedenácti předních veletrhů (viz vložený text), které na jednom místě současně představí celý řetězec tvorby hodnot a průřez všemi významnými průmyslovými odvětvími (obr. 1). Hlavními obory v nomenklatuře letošního Hannover Messe jsou:

 • průmyslová automatizace a IT,
 • technologie pro energetiku a životní prostředí,
 • technika pohonů a fluidní technika,
 • průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby,
 • výzkum a vývoj.

Do centra pozornosti odborné veřejnosti se přitom dostává stále intenzivnější propojení všech odvětví průmyslu inteligentními sítěmi. Tento trend, označovaný jako Integrated Industry, byl zvolen jako zvýrazněné téma celé letošní veletržní expozice. Hmotným nositelem tohoto směru jsou komponenty, stroje a strojní celky s vlastní, vestavěnou inteligencí, které snáze než kdykoliv dříve komunikují přes celý výrobní podnik i dodavatelský řetězec při výměně informací probíhající především v reálném čase (obr. 2). Významně k tomu přispívá zejména pokračující digitalizace všech zařízení a rozvoj prostředků výpočetní techniky (IT), které rychle pronikají do všech průmyslových procesů a přinášejí do firem a způsobu jejich řízení velké změny. Experti o tomto technickém vývoji hovoří jako o čtvrté průmyslové revoluci (po zavedení parního stroje, sériové výroby a automatizační techniky).

Klíčovou úlohu v probíhajícím procesu změn má internet, celosvětová informační a komunikační síť založená na protokolu TCP/IP a přizpůsobená k použití v průmyslovém prostředí. V této souvislosti se často používá označení internet věcí (Internet of Things), ačkoliv spíše jde o internet ve věcech. Pokračující pronikání internetu věcí do běžného života má být jedním z hlavních trendů roku 2013, které ve své zprávě ukázala mezinárodní organizace IEEE Computer Society. Internet věcí změní způsob, jakým podniky a spotřebitelé využívají techniku. Mnoho odborníků si od tohoto vývoje slibuje největší zlom od příchodu standardu celosvětové sítě World Wide Web (WWW). V roce 2020 má být k internetu po světě připojeno až 100 miliard zařízení a přístrojů. K internetu tak budou připojeny a jeho prostřednictvím ovládány nebo využívány nejen počítače, mobilní telefony či televize, ale např. i pračky, ledničky, automobily či celé domy a inteligentní domácnosti a rovněž i stroje a výrobní zařízení.

Nástroje IT rychle pronikají do všech výrobních odvětví

Zvýrazněné téma Integrated Industry prostupuje všemi obory, kterým se veletrh Hannover Messe 2013 bude věnovat, a tak výborně dotváří jeho celkovou koncepci. Snad nejvýrazněji to uvidí návštěvníci na odborném veletrhu Industrial Automation, kde vystavovatelé z celého světa v sedmi výstavních halách představí mnoho špičkových zařízení a metod pro inteligentní a ekologickou automatizaci spojitých i nespojitých výrobních procesů za použití průmyslových nástrojů IT. K důležitým prezentacím letošní expozice budou patřit aktuální témata jako Embedded Systems a Smart Production, inovace v oblasti strojírenství a investiční výstavby, robotizace v malosériové a kusové výrobě, úspory materiálů a energie atd. Zajímavé ukázky vývoje a výroby produktů s podporou nástrojů IT uvidí návštěvníci na veletrhu Digital Factory, bezprostředně sousedícím s veletrhem Industrial Automation. Díky digitalizaci a novým způsobům využití IT proniká automatizace stále rychleji do všech výrobních odvětví a smazává dříve vyhraněné rozdíly mezi nimi. Na veletrhu Energy, největším světovém veletrhu energetické techniky, vystavující podniky představí produkty a systémy umožňující realizovat trvale udržitelný, bezpečný, výkonný a konkurenceschopný souhrn různorodých zařízení pro výrobu energie z konvenčních a obnovitelných zdrojů. Velká pozornost bude věnována prostředkům pro výstavbu inteligentních rozvodných sítí (smart grid), které jsou důležitým předpokladem pro efektivní využívání energie získávané z obnovitelných zdrojů. V součinnosti s veletrhem Energy představí veletrh Wind průmyslová zařízení, služby a komponenty pro větrné elektrárny, které jsou nyní v Německu nejdůležitějším nástrojem k získávání energie ekologickým způsobem.

Partnerskou zemí veletrhu je Rusko

Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2013 je Rusko, které je důležitým obchodním partnerem Německa i celé Evropské unie a je šestou největší ekonomikou světa s aktuálním ročním růstem asi 3,5 %. Odborníci jsou přesvědčeni, že účast Ruska jako partnerské země veletrhu bude silným impulzem pro německo-ruské hospodářské vztahy. Rusko je pro Evropu v současnosti především nejvýznamnějším dodavatelem zemního plynu, ovšem ruská hospodářská politika se nezaměřuje jen na energetiku. Například ruská státní společnost pro železniční dopravu plánuje investovat do roku 2014 do modernizace železniční sítě asi 27 miliard eur a rozsáhlou výstavbu federálních oblastí na Dálném východě bude stát v nejbližších letech dotovat částkou přibližně 24 miliard eur. Velké příležitosti nabízejí také tzv. prioritní programy v zemědělství, bytové výstavbě a při rozšiřování infrastruktury. Díky tomu je v Rusku obrovská poptávka zejména po vozidlech, strojích a elektrotechnických výrobcích.

Pro vystavovatele a odborné návštěvníky je investiční potenciál na ruském trhu mimořádně přitažlivý, a pro evropské firmy je proto Rusko velmi zajímavým obchodním teritoriem, zejména po svém vstupu do světové obchodní organizace WTO. V Hannoveru budou mít vystavovatelé i návštěvníci veletrhu jedinečnou příležitost navázat či prohloubit obchodní kontakty s ruskými firmami.

Metropolitan Solutions v nové podobě

Jako samostatný obchodní veletrh se souběžně s Hannover Messse letos uskuteční prezentace Metropolitan Solutions, poskytující podnikům od roku 2011 mezinárodní platformu k představení a nabídce perspektivních modelů a ekologických způsobů řešení městské infrastruktury umožňujících realizovat trvale udržitelné procesy dodávky energie a vody, dopravy, likvidace odpadu, správy technických zařízení v budovách apod. Města taková inteligentní, ekologická a ekonomická řešení hledají, protože jsou podmínkou jejich dalšího rozvoje. Letos bude prezentace Metropolitan Solutions poprvé uspořádána ve spolupráci s významnou mezinárodní organizací ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), hlavním smyslem jejíž činnosti je podpora spolupráce měst v aktivitách souvisejících s udržitelným rozvojem globální lidské společnosti. V současné době je členy ICLEI více než 1 000 měst, velkoměst a regionů v 84 zemích světa (ČR je zastoupena městy Krnov a Vsetín). Veletrh Hannover Messe se tak stává ideálním místem také pro diskusi o významných otázkách urbanizace a její budoucnosti.

Jak na veletrh

Zájemci o účast na veletrhu Hannover Messe 2013 získají podrobné informace na webových stránkách veletrhu (www.hannovermesse.de) nebo v zastoupení Deutsche Messe AG v České republice (www.hf-czechrepublic.com), kde si mohou i zakoupit vstupenky a dozvědět se o připravovaných zájezdech na veletrh.

[Tiskové informace Deutsche Messe AG.]

 

Karel Kabeš

Obr. 1. Veletrh Hannover Messe je opět připraven přivítat návštěvníky z celého světa (foto: Deutsche Messe AG)

Obr. 2. Letošní Hannover Messe je ve znamení integrovaného průmyslu (foto: Deutsche Messe AG)

Hannover Messe 2013 – to je jedenáct předních průmyslových veletrhů současně na jednom místě:

 • Industrial Automation
 • Motion, Drive Automation (MDA)
 • Digital Factory
 • Energy
 • Wind
 • MobiliTec
 • ComVac
 • Industrial Supply
 • Surface Technology
 • IndustrialGreen Tec
 • Research & Technology