Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Hannover Messe 2010: pokračující krize, nebo začátek oživení?

Ve dnech 19. až 23. dubna se v německém Hannoveru konal jeden z nejvýznamnějších průmyslových veletrhů, Hannover Messe. Letos byl poznamenán nejen krizí průmyslu, sice již slábnoucí, ale přesto citelnou, a pokračující krizí výstavnictví, a také nešťastnými omezeními letecké dopravy vzhledem k sopečnému prachu nad Evropou. Pořadatelé i vystavovatelé ovšem s optimismem hovoří o úspěchu. Byl to skutečně úspěch? Myslím, že veletrh Hannover Messe už zažil větší slávu. Zvláště v halách, které byly věnovány průmyslové automatizaci, bylo nezvykle hodně místa.
 

Perspektivy podle VDMA a ZVEI

 
Tradičně na veletrhu vystoupila významná německá oborová sdružení, VDMA a ZVEI, se svými prohlášeními k současné hospodářské situaci a s předpovědí budoucího vývoje.
 
VDMA je sdružení německých výrobců strojů a strojních zařízení. Obchodní ředitel VDMA dr. Hannes Hesse ve svém vystoupení zhodnotil uplynulý rok a hovořil o výhledech německých výrobců strojů na rok 2010 i dále. Ačkoliv ze zahraničí, a částečně i z Německa samého, přichází stále více pozitivních impulzů, v oboru výroby strojů rozhodně ještě zdaleka nelze mluvit o konjunktuře. VDMA očekává výsledky v oblasti „černé nuly“, tedy jen mírně kladné.
 
V daném oboru si Německo udržuje svou pozici významného exportéra. Objem vývozu strojů a zařízení ze SRN v roce 2009 sice klesl o 23 %, ovšem objem exportu rozhodujících konkurentů klesl přibližně stejně, takže pozice německých výrobců strojů mezi světovými konkurenty se zhoršila jen mírně.
 
Hannes Hesse hovořil také o tématu, jemuž se VDMA soustavně věnuje: o plagiátorství průmyslových výrobků. Není žádné tajemství, že většina plagiátů pochází z Číny, kterou Hesse označil za „mistra světa v plagiátorství“. Podle průzkumu, který pořádalo sdružení VDMA mezi svými členy, je plagiátorství velmi časté i v samotném Německu, byť jsou zde mnohem přísnější právní pravidla. Myslím, že kdyby podobný průzkum probíhal mezi českými firmami, jistě by se také našlo, a to i v automatizační technice, pár „pěkných“ příkladů plagiátů.
 
Hannes Hesse rovněž hovořil o zvýrazněném tématu letošního Hannover Messe, dopravních prostředcích s alternativním pohonem. Vyjádřil přesvědčení, že moderní automobily, které budou poháněny elektřinou, palivovými články nebo jiným alternativním způsobem, se v budoucnu musí vyrábět právě v Německu. Apeloval přitom na nutnost podporovat výzkum a inovace, a to nejen v tomto oboru. Doslova řekl: „Devizou naší inovační politiky musí být Research for Germany, a zcela jistě ne Research for Library nebo Research for Asia.“ Pomiňme nacionalistické heslo, jímž se VDMA vymezuje proti asijskému nebezpečí. Co znamená ne pro Research for Library? Znamená to, že podle VDMA nemá německá vláda podporovat základní výzkum? Právě výsledky základního výzkumu totiž dlouho leží v knihovnách, než se najde jejich uplatnění v praxi, ale bez základního výzkumu další vývoj v technických oborech prostě není možný. Přitom právě v oblasti vývoje efektivních zdrojů energie pro dopravní prostředky s alternativním pohonem je základní výzkum velmi potřebný. V tomto tedy s Hannesem Hessem nemohu souhlasit.
 
Tisková konference svazu německých elektroinženýrů ZVEI byla o poznání optimističtější – pořadatelé ji dokonce nazvali Konjuktur-Pressekonferenz. Je ale k optimismu důvod? Statistické výsledky byly i v oboru elektroprůmyslu podobné jako u výrobců strojů a očekávaný růst 5 % zaostává za údaji z období před krizí. Snad jediný rozdíl je v tom, že výrobce strojů krize postihla víceméně plošně, ale v oboru elektroprůmyslu se najdou odvětví, např. medicínská technika, která krizí v podstatě vůbec zasažena nebyla, a naopak obory, např. automatizační technika, které krize zasáhla obzvlášť silně.
 
Friedhelm Loh, prezident ZVEI, se ve své řeči na tiskové konferenci soustředil na potřebu investovat do výzkumu, vývoje a inovací. To musí začít už výchovou mladé generace ke kladnému vztahu k technice. Německo má, ostatně jako všechny země Evropy, včetně ČR, nedostatek elektroinženýrů. Pro to, aby Německo mělo v oboru elektroprůmyslu šanci, je třeba mladou generaci přesvědčit, že být elektroinženýr znamená mít perspektivu. Německo však podle Loha potřebuje nejen elektroinženýry, ale i vědecké pracovníky v akademické sféře, kteří musí tvořit základ technického pokroku.
 
Friedhelm Loh volal také po užší spolupráci evropských zemí a odstranění protekcionismu. Například v pravidlech rozdělování evropské podpory vědy a výzkumu je mnoho podivného, co vědě nijak neprospívá, a důraz na to, aby výzkum a vývoj byly v EU podporovány za podmínek stejně výhodných pro malé i velké země, jistě má své oprávnění.
 

Inovace, inovace, inovace...

 
Mnohé průmyslové firmy jsou přesvědčeny, že v době krize, kdy se mění rozložení sil na trhu, jsou více než jindy šancí inovace. To bylo na veletrhu Hannover Messe vidět zvláště silně.
 
K veletrhu Hannover Messe tradičně patří Hermes Award, prestižní cena za inovativní, průkopnické výrobky. Protože tato cena se uděluje pouze jedna, budou v dalších odstavcích představeny i některé z nominovaných exponátů. Návštěvníci se s nimi mohli seznámit prostřednictvím komentovaných prohlídek veletrhu s průvodcem zaměřených právě na inovace.
 
První zastávka byla u vítězného exponátu, zařízení Fusion3D, určeného pro laserové obrábění metodou Laser Direct Structuring. Zařízení, které na veletrhu představila firma LPKF Laser and Electronics AG (www.lpkf.com), umožňuje najednou vyrábět složité prostorové tvary a vytvářet na nich struktury z vodivých materiálů, a to ve velkých sériích při nízkých nákladech. Uplatní se zejména při výrobě elektronických dílů, např. antén mobilních telefonů, snímačů do automobilů apod.
 
Společnost Attocube Systems AG (www.attocube.com) vystavovala zařízení pro přesné polohování s nanometrovou přesností. V podstatě jde o malý křížový stolek s piezopohony, pracujícími v otevřené smyčce nebo se zpětnou vazbou od interferometrického odměřovacího systému. Stolek dokáže pracovat s rozlišením v jednotkách nanometrů, a to i při mimořádně nízkých teplotách (10 mK), ve vysokém vakuu nebo v magnetických polích do 28 T. Uplatnění najde zejména v laboratořích a výzkumných pracovištích nebo jako součást skenovacích mikroskopů.
 
Radical, přihlášený firmou EBM-Papst Mulfingen (www.ebmpapst.com), je úsporný ventilátor, jehož lopatky z kombinovaného materiálu plast-kov jsou optimalizovány pro co největší výkon a minimální hlučnost. Výrobce ovšem neklade důraz jen na efektivní provoz svých výrobků, ale chlubí se také tím, že jejich výroba je maximálně ohleduplná k životnímu prostředí.
 
Ricell Flex je UPS od firmy Rittal (www.rittal.com), která využívá vodíkové palivové články. Jde o řešení vhodné např. pro záložní napájení systémů telekomunikační infrastruktury. Při činnosti se uvolňuje pouze vodní pára a zanedbatelné množství tepla. Celý systém je velmi spolehlivý a nenáročný na údržbu: v podstatě jediné, co je třeba, je pravidelně měnit láhev s vodíkem.
 
Společnost Proton Motor Fuel Cell (www.proton-motor.de) přihlásila do soutěže trojnásobný hybridní pohon pro městské autobusy (obr. 3). Současné hybridní pohony využívají zpravidla spalovací motor a elektrickou baterii. Při rozjezdu bývají baterie značně namáhány, a to zkracuje jejich životnost. Trojnásobný hybridní pohon využívá Li-Ion baterie, vodíkové články a superkapacitory. Řídicí systém optimalizuje využití jednotlivých zdrojů energie a nabíjení kondenzátorů při brzdění nebo jízdě z kopce. Tím se významně prodlužuje životnost jednotlivých zdrojů.
 
Tento projekt vznikl společně s českými firmami Škoda Electric a ÚJV a prototyp autobusu se testuje na trase Neratovice–Praha.
 

Technické novinky v oboru automatizační techniky

 
Hannover Messe byl tradičně místem, kde významné firmy, nejen německé, z oboru automatizační techniky, představovaly novinky ve své nabídce. Proč o tom píšu v minulém čase? Nemám žádnou oficiální statistiku, ale zdá se mi, že nových produktů v našem oboru zde ubylo. Ve srovnání s množstvím novinek, s nimiž se firmy chlubily na podzimním veletrhu SPS/IPC/Drives, to vypadá, že Hannover Messe přestává být pro firmy z odvětví průmyslové automatizace „premiérovým“ veletrhem. Přesto zde bylo možné vidět několik velmi zajímavých novinek.
 
O novinkách firmy Siemens jsme psali v minulém čísle časopisu Automa (Automa 2010, č. 4). Stánek na tradičním místě v hale 9 byl jako obvykle ohromující – Siemens si na „domácí“ půdě ani nemůže dovolit být jiný.
 
Siemens však měl ještě další samostatné, tematicky specializované stánky. Například v hale 17, v sekci Digital Factory, byla expozice Siemens Product Lifecycle Management. Software se ovšem vystavuje trochu obtížně, ale stálo za to nechat si vysvětlit, co všechno společnost Siemens v tomto oboru nabízí a jak to všechno lze využít ke zkrácení doby uvedení nových produktů na trh a ke zlepšování kvality a efektivity výroby snad ve všech odvětvích průmyslu. V nabídce jsou produkty CAD a CAM, nástroje pro rapid prototyping, nástroje využívající virtuální realitu pro simulaci funkce výrobků i pro simulaci jejich výroby, dále systémy pro podporu uvádění technologických zařízení do provozu, systémy kombinující simulaci mechanických i elektrických funkcí zařízení nebo nástroje pro tvorbu virtuálních strojů, které je možné připojit k řídicímu systému a jejich pomocí testovat a odlaďovat řídicí i bezpečnostní funkce.
 
Další zajímavou expozicí byl stánek společnosti Festo v hale 6. Vedle „seriózních“ novinek v oblasti komerčních produktů zde byla velká plocha věnována mechatronickým soustavám, jež se inspirují přírodou. Mnohé z vystavených produktů dnes vypadají spíše jako hračky, ale to neznamená, že v budoucnu nebudou široce využívány. Návštěvníci si zde mohli prohlédnout uchopovače pro citlivou manipulaci s křehkými a různě velkými předměty, jejichž kinematika se inspiruje rybím ocasem, nebo chapadla robotů, jejichž předlohou je sloní chobot a která mohou vykonávat přesné pohyby, a přitom jsou lehká a při nárazu do překážky pružná (obr. 4). Inspirace z přírody byly natolik zajímavé, že jim v některém z následujících vydání časopisu Automa věnuji samostatný článek.
 
Další novinkou, která rozhodně stála za vidění, byl nový průmyslový konektor Han-Yellock od společnosti Harting, a to nejen pro jeho funkční vlastnosti, ale také proto, že má líbivý vzhled. Má několik technických předností, jako jsou snadná montáž, indikace správného zasunutí, možnost pojištění konektoru proti vytažení a také vysoký stupeň krytí potřebný pro průmyslové prostředí. Konektor opustil zažitý koncept „zásuvka-vidlice“ a má obě strany se zdířkami. Spojení zajišťuje speciální mezikus. Při montáži kabelu tedy není nutné dávat pozor na to, který konec má konektor s kolíky a který se zdířkami, protože jsou oba stejné. A proč by měl být průmyslový konektor líbivý? Zaprvé, a proč by moderní výrobní zařízení nemělo mít hezké konektory? A zadruhé, průmyslové konektory se nepoužívají jen v průmyslu, ale také např. v oblasti zdravotnické techniky, a tam je vzhled konektorů velmi důležitý.
 
Ve stánku společnosti Turck byl největším hitem indukční snímač polohy, zajímavá novinka, která dokáže v mnoha případech nahradit magnetostrikční snímače nebo lineární potenciometry. Snímače mají analogový výstup a jejich přesnost i odolnost vyhovují ve většině úloh. Pro české odborníky to ale není žádná novinka, snímače mohli vidět již na veletrhu Amper v Praze, kde získaly ocenění Zlatý Amper.
 
Ve stánku sdružení Ethernet Powerlink (EPSG) se mohli zájemci o komunikační techniku seznámit s koncepcí Open Safety, která překvapivě kombinuje software Open Source a bezpečnostní funkce. Podrobný článek o této novince přinese některé z následujících čísel časopisu Automa.
 

Čeští vystavovatelé

 
Pro české vystavovatele zpravidla Hannover Messe není veletrh, na nějž by jezdili s převratnými novinkami. Přesto jejich stánky na veletrhu nezapadnou a návštěvníci sem zavítají nejen proto, aby zavzpomínali na dovolenou v Praze. Pro české vystavovatele je cenná možnost kontaktů s neněmeckými návštěvníky, letos však značně ztížená omezeními letecké dopravy. Mnozí z českých vystavovatelů ale jezdí na veletrh do Hannoveru pravidelně, a jistě vědí proč.
 
Petr Bartošík
(foto Deutsche Messe a autor)
 
Obr. 1. Zahajovací ceremoniál – ukázka spolupráce člověka a techniky
Obr. 2. Prvního dne veletrhu se, i přes potíže v dopravě, zúčastnila německá premiérka Angela Merkelová a italský ministr hospodářského rozvoje Claudio Scajola
Obr. 3. Autobus s trojnásobným hybridním pohonem vznikl ve spolupráci německé společnosti Proton Motor Fuel Cell, která jej v Hannoveru vystavovala, a českých firem Škoda Electric a ÚJV Řež
Obr. 4. Chapadla robotů inspirovaná sloním chobotem ve stánku společnosti Festo