Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Hamburg City Nord: nový start na Kapstadtringu

Koncem 60. let minulého století byl v Hamburku zahájen projekt City Nord, jehož součástí byla i budova německé centrály koncernu Esso na adrese Kapstadtring 2. Důvodem vzniku projektu bylo to, že centrum města začalo během hospodářského rozvoje Západního Německa praskat ve švech, což vedlo k rozhodnutí přemístit kanceláře velkých společností jinam. Proto v té době vyprojektoval hamburský architektonický ate­liér Schramm a Pempelfort stavbu kancelářské budovy na Kapstadtringu v hamburské městské části Winterhude.

Protože komplex v současnosti již nevyhovoval moderním požadavkům a byl energeticky náročný, prošla budova kompletní obnovou a nyní funguje jako moderní kancelářské a správní centrum. Důležitým základem k tomu, aby pro pracovníky na celkové užitné ploše 47 000 m2 bylo vytvořeno prostředí snadno přizpůsobitelné jejich požadavkům, je řídicí systém WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Historie čtvrti City Nord v Hamburku ukazuje, že změna pracovních postupů, zvláště zavedení pracovišť s počítačovými monitory, si vynutila změnu konceptu velkoprostorových kanceláří. Budovy navržené předními architekty byly ve své době technicky i funkčně na výši, ale postupně ztratily svou pozitivní image. V průběhu revitalizace čtvrti City Nord tedy v renovovaných i nově postavených budovách ustupují velké kanceláře typu open space malým místnostem, vyhovujícím současným požadavkům. 

Lepší přizpůsobení potřebám nájemců

Kancelářská budova na Kapstadtringu se čtyřmi křídly byla renovována s respektováním požadavků na památkovou ochranu architektonicky cenné stavby, a přitom byl kladen důraz na energetickou efektivitu a flexibilitu funkčního uspořádání. Velký prostor ustoupil pružně přizpůsobitelnému rozdělení do malých kanceláří. Rastrový systém umožňuje vytvořit prostory pro samostatná pracoviště, stejně jako velké kanceláře pro celé pracovní týmy. Koncepce dovoluje uspořádání přizpůsobit v každém okamžiku potřebám nájemníků. Je třeba kancelář pro dva nebo tři lidi, nebo pro celý projektový tým? Vždy je možné k tomu vytvořit vhodné prostory. Pro takovou flexibilitu ale nestačí mít jen v rastru lehce přemístitelné stěny. K tomu je třeba přizpůsobit i technické vybavení budovy – např. vytápění – tak, aby vždy odpovídalo konfiguraci prostoru.

Budova je vytápěna konvektory umístěnými pod okny. Potřeby uživatelů jsou uspokojovány kombinací regulace přívodu teplé vody do konvektorů a regulace otáček ventilátorů. Celý systém je ovládán řídicím systémem WAGO-I/O-SYSTEM 750. Technici firmy Caverion Deutschland pověření přestavbou budovy realizovali dva typy řízení konvektorů. K systému typu 1 je možné připojit až šestnáct konvektorů. Systém typu 2 je možné pomocí I/O modulů rozšířit až na 24 řízených jednotek. Přitom technici firmy Caverion připojují na jeden analogový výstup modulárního systému WAGO-I/O-SYSTEM 750 vždy dva konvektory. „Dva konvektory připojené na jeden výstup řídicího systému Wago tvoří pevný pár,“ vysvětluje Jan Sierck, vedoucí projektu z firmy Caverion. Protože v projektu stála v popředí flexibilita, je možné systém „relativně snadno přeprogramovat,“ říká dále Sierck. Zařízení je tedy vysoce flexibilní z hlediska uspořádání prostoru, což je důležité pro reorganizace a přestavby pracovišť. Tak se podařilo dosáhnout toho, že uspořádání budovy lze vždy přizpůsobit potřebám jejích nájemníků.

PLC od firmy Wago (750-881) v běžném kancelářském provozu porovnává požadovanou a skutečnou hodnotu teploty v určeném prostoru. Požadovaná hodnota v kancelářských prostorech je 22 °C. Jestliže je skutečná hodnota nižší o více než 1 °C, aktivuje se regulace vytápění a regulační ventil teplé vody je otevřen pulzně šířkovou modulací (PWM). Současně WAGO-I/O-SYSTEM řídí také otáčky ventilátorů v konvektorových jednotkách. Rozsah regulace se nastavuje analogovým signálem 0 až 10 V. 

Rozšiřitelný řídicí systém

Důvodem použití dvou různých variant řídicích jednotek je podle Jana Siercka to, aby bylo možné co nejlépe řídit teplotu i v malých prostorech. Tak lze např. regulovat teplotu u kopírky, pro niž a pro její malý příruční sklad byla vytvořena kóje na chodbě. S ohledem na maximální možnost změn uspořádání prostor a flexibilitu programování nebylo na začátku projektu nejprve jasné, kam umístit hardware řídicího systému. V původním plánu se zamýšlelo, že řídicí systém bude umístěn v rozváděčových skříňkách, které budou zapuštěné v podlaze. „Z důvodu požadované flexibility se v projektovém týmu zrodila myšlenka umístit řídicí techniku přímo ke konvektorům. To lze se systémem Wago velmi snadno realizovat,“ zdůvodnil Sierck výběr systému. „Systém I/O uspokojuje i potřeby komunikace. Snadno se připojí do Ethernetu a prostřednictvím rozhraní dokáže komunikovat i se všemi ostatními systémy, jako je KNX, DALI nebo BACnet, a sledovat připojená technická zařízení budov.

Kromě nástěnných konvektorů má Caverion k dispozici také stejně vybavené stropní konvektory pro přilehlé prostory chodeb. Řídicí technika pro ně je umístěna v jedné ze dvou podřízených stanic v každém patře. Na tento řídicí systém jsou připojeny i požární klapky. WAGO-I/O-SYSTEM sbírá data z více než sta klapek v každém patře a prostřednictvím Ethernetu je předává rovněž systému řízení celé budovy. 

Úspora kabeláže

„Tato komunikační struktura nám umožnila ušetřit také velkou část nákladů na instalace,“ konstatuje Sierck. Kromě zmenšení celkové délky kabelových tras se snížily také náklady na kabely samotné a další instalační materiál. Méně prostoru zabírá též protipožární systém, protože v každém patře je třeba instalovat jen dva ethernetové okruhy.

Ethernet je v tomto případě základem pro decentralizovaný a inteligentní řídicí systém bez omezení dostupnosti dat. WAGO-I/O-SYSTEM umožňuje vytvořit téměř libovolnou kombinaci digitálních a analogových signálů, popř. ji ještě zkombinovat s navazujícími subsystémy. „Systém můžeme v budoucnu jednoduše rozšiřovat tak, že objednáme jen několik svorkových modulů,“ shrnuje Jan Sierck. Projekt budovy Kapstadtring 2 ještě není u konce. Jak se budova přizpůsobuje požadavkům nájemníků, je vždy možné přizpůsobit jim rovněž technické vybavení budovy.

Stephan Lampe, WAGO

Obr. 1. Budova Kapstadtring 2, původně centrála firmy Esso, se nyní stala kancelářským a správním centrem

Shrnutí:

  • WAGO-I/O-SYSTEM umožňuje realizovat v podstatě libovolnou kombinaci digitálních a analogových signálů,
  • řídicí systém je možné snadno přizpůsobit budoucím změnám,
  • flexibilní možnosti programování usnadňují změny uspořádání prostor.