Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

H250 Food pro měření průtoku čistých kapalin

Měření průtoku kapalin je ve farmacii i biotechnologiích vyžadováno a využíváno velmi často. V mnoha případech je třeba měřit konstantní průtok např. velmi čisté, demineralizované vody pro výrobu infuzních roztoků.
Voda je v uvedeném případě elektricky nevodivá, a nelze tedy použít třeba indukční průtokoměr. Důležitá je také např. potřeba zpětně dokládat, že v daném potrubním úseku po celou dobu trvání technologického cyklu měřená kapalina skutečně proudila. Současně není třeba měřit průtok extrémně přesně, ale je nutné beze zbytku splnit ty nejvyšší požadavky na sterilitu a materiálové provedení průtokoměru. Průtokoměr musí být ovšem spolehlivý a také dostatečně robustní, aby odolával opakovanému čištění a sanitaci.
Všechna uvedená kritéria vzala firma Krohne v úvahu při vývoji plováčkového průtokoměru H250 Food v provedení pro potravinářský průmysl, farmacii a biotechnologie.
 

Vynikající parametry

Základní těleso průtokoměru H250 Food – kuželovitá měřicí trubice – je vyrobeno z korozivzdorné oceli 316L. Vnitřní povrch všech částí trubice, které přicházejí do styku s měřenou kapalinou, je leštěný a jeho drsnost je Ra < 0,8 μm. Konstrukčně je měřicí trubice řešena tak, aby neobsahovala žádné prostory, kde by se mohly shromažďovat nečistoty nebo tvořit nánosy.
Plováček je rovněž leštěný a unitř obsahuje permanentní magnety pro přenos měřené hodnoty na ukazatel. Měřicí trubice je doplněna hygienickými adaptéry v požadovaném provedení (např. clamp podle ISO 2852, šroubení podle DIN 11851 apod.).
Vlastní ukazatel je vybaven místní indikací nevyžadující napájení elektrickým proudem. Pohyb plováčku je snímán magneticky. Ukazatel lze vybavit mezními kontakty a modulem proudového výstupu, standardně s protokolem HART a na přání s protokolem Profibus-PA. Modul proudového výstupu je napájen dvouvodičově a neobsahuje žádné mechanicky se pohybující části. Měnit jeho parametry lze při použití obslužného programu, který je součástí dodávky. Mechanické provedení a jeho vysoký stupeň krytí odpovídají požadavkům na časté čištění. Kryt ukazatele lze dodat také v provedení z korozivzdorné oceli.
Plováčkový průtokoměr Krohne H250 Food měří průtoky v rozsahu 25 až 16 000 l/h v závislosti na světlosti měřicí trubice a provedení plováčku. Konstrukce umožňuje měřit průtok kapaliny při provozním tlaku až 2,5 MPa (25 bar; v závislosti na způsobu mechanického připojení) a teplotě až 300 °C. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu je k dispozici verze odpovídající požadavkům ATEX, a to jak v jiskrově bezpečném (EEx ia), tak i v nevýbušném (Ex d) provedení. Plováčkový průtokoměr H250 Food má certifikát od EHEDG.
 

Všestranné použití

Plováčkový průtokoměr Krohne H250 Food je díky svým vlastnostem – standardní místní indikaci nevyžadující napájení, provozní spolehlivosti, plnění nejvyšších požadavků na hygienu, možnosti doplnit mezní kontakty či dálkový přenos měřených hodnot – všestranně použitelný při měření průtoku čistých kapalin.
Na obr. 1 přístroj H 250 Food měří průtok demineralizované vody vyrobené reverzní osmózou. V daném případě jde o vodu určenou k ředění potravinářského lihu na požadovanou koncentraci při výrobě likérů. Proudový výstup plováčkového průtokoměru je využíván k regulaci průtoku demineralizované vody na potřebnou konstantní hodnotu.
Plováčkový průtokoměr H250 Food lze také s výhodou použít v sestavě s hmotnostním průtokoměrem Krohne Optimass 7300 (obr. 2), který má dva proudové a jeden impulzní výstup. Hmotnostní průtokoměr měří hustotu výsledné směsi demineralizované vody a potravinářského lihu a objemový průtok výsledného produktu, tj. likéru. Přitom první proudový výstup je určen k regulaci koncentrace lihu v likéru a druhý proudový výstup k nastavení směšovacího poměru mezi demineralizovanou vodou a lihem. Impulzní výstup hmotnostního průtokoměru je využíván v čítači k odměření předem nastaveného požadovaného objemu výrobní dávky určitého druhu likéru. Oba průtokoměry, hmotnostní i plováčkový, jsou v provedení vhodném k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Uživatel může uvedeným způsobem automatizovaně vyrábět požadovaná množství likéru s požadovanou koncentrací lihu z výchozích surovin – demineralizované vody, čistého lihu a chuťových přísad. A to pouze se dvěma průtokoměry – plováčkovým průtokoměrem Krohne H 250 Food a hmotnostním průtokoměrem Krohne Optimass 7300 s převodníkem s několika výstupy (dva proudové, jeden impulzní).
 

Široká odborná nabídka a péče

Firma Krohne vyrábí pro použití v potravinářském průmyslu, biotechnologiích i farmacii také indukční průtokoměry, hladinoměry a hladinové spínače.
I špičkový měřicí přístroj však bude správně pracovat pouze tehdy, bude-li správně vybrán a nainstalován. Prodej, záruční i pozáruční servis a kalibraci měřicích přístrojů firmy Krohne v ČR zajišťuje společnost Krohne CZ, spol. s r. o., s kancelářemi v Praze, Brně a Ostravě.
 
Ing. Petr Komp,
Krohne CZ, spol. s r. o.
 
Obr. 1. Plováčkový průtokoměr H250 Food (uprostřed nahoře) v regulační smyčce průtoku demineralizované vody (zdroj: Krohne)
Obr. 2. Hmotnostní průtokoměr Optimass 7300 v lince na výrobu likérů (zdroj: Krohne)