Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Grand prix Pragoregula/El-expo 2001

Automa 5/2001

(sk)

Grand prix Pragoregula/El-expo 2001

Již 23. ročník mezinárodního veletrhu měřicí a regulační techniky Pragoregula spolu se 4. ročníkem mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektronické automatizační techniky El-expo pořádala společnost Incheba Praha spol. s r. o. na Výstavišti v Praze--Holešovicích od 6. do 9. března 2001.

Součástí doprovodného programu obou veletrhů byla i letos soutěž exponátů o ocenění Grand prix. Ze 103 zúčastněných vystavovatelů jich deset do soutěže přihlásilo jedenáct exponátů. Z nich v souladu s podmínkami soutěže získalo ocenění Grand prix Pragoregula/El-expo 2001 pět. Oceněné exponáty (abecedně seřazené podle vystavovatelů) jsou stručně představeny v následujícím textu.

Obr. 1.

Regulátor Fan Coil jednotek REFACO
(výrobce a vystavovatel AMIT spol. s r. o.)

Refaco je univerzální mikroprocesorový regulátor pro ovládání konvektorů a klimatizačních jednotek (fan coil) s chladicími a topnými výměníky osazenými jednorychlostním nebo třírychlostním ventilátorem. Je určen pro regulaci širokého spektra jednotek fan coil. Je konfigurovatelný pro dvoutrubkové i čtyřtrubkové systémy a při regulaci teploty bere ohled na přítomnost osob v místnosti a stav okenních spínačů.

Konkrétní pracovní program regulátoru se sestavuje v prostředí Windows pomocí parametrizačního programu volbou různých variant předem definovaných funkcí, jež jsou při výrobě vloženy do paměti regulátoru. Nejde tedy o volně programovatelný regulátor. Vzhledem k nepříliš variabilnímu technickému řešení konvektorů a jednotek fan coil se lze spokojit s omezenou množinou regulačních algoritmů pro různé typy čidel, akčních členů a nástěnných ovládačů. Parametrizační počítač (stolní, notebook) se připojuje v jediném místě komunikační sítě, odkud je možné volit režimy činnosti a provozní parametry každého regulátoru zvlášť nebo dávkově pro celou aplikaci, a to bez přerušení jejího chodu. Výsledkem je podstatně jednodušší projektování, implementace i následný servis sítě.

Výhodami zvoleného řešení jsou velmi variabilní software, jen dvě varianty hardwaru – pro montáž na lištu DIN 35 mm (obr. 1) a k přišroubování na základovou desku – a příznivá pořizovací cena. Regulátor splňuje požadavky evropských norem na elektromagnetickou kompatibilitu.

Regulátor Refaco je určen především pro rozsáhlé síťové aplikace jako součást komplexního řízení a regulace především administrativních budov, hotelů apod. Výhody regulátoru vyniknou ve spojení s nadřízeným řídicím systémem (PC, popř. z produkce AMiT: k jednomu řídicímu systému lze připojit až 127 regulátorů Refaco a informačně jich současně obsluhovat až 15 000). Firma AMiT uvedením tohoto regulátoru na trh předkládá komplexní řešení s důrazem především na součinnost všech regulačních prvků regulované budovy, na přenos dat pro další zpracování a volbu optimální regulace k dosažení úspor energie. Další podrobnosti lze nalézt v časopise Automa č. 4/2001.

Obr. 2.

Koncentrátor dat SEN 2000 KD
(výrobce a vystavovatel BD Sensors s. r. o.)

Koncentrátor dat SEN 2000 KD (obr. 2) umožňuje snímat signály z celkem čtrnácti analogových vstupů (4 až 20 mA nebo 0 až 1 V, přesnost převodu 0,1 %). Zároveň nabízí pět digitálních vstupů/výstupů s univerzálním použitím (např. funkce dvoustavového regulátoru v návaznosti na analogové vstupy). Koncentrátor se montuje na lištu DIN a pracuje při teplotě –20 až + 65 °C.

K přenosu dat do PC (přímo nebo přes modul GSM) a ke konfigurování koncentrátoru je určena sériová linka RS-232/485. Přístroj je současně možné přímo připojit do sítě Ethernet 10/100 MHz. Má pak vlastní IP adresu (v případě použití internetu zakoupenou u operátora) a komunikuje standardním protokolem TCP/IP. Sbíraná data mohou být tudíž přístupná širokému okruhu uživatelů intranetu nebo internetu. Koncentrátor SEN 2000 KD se chová jako server webových stránek s možností monitorovat funkci jednotlivých vstupů, popř. je konfigurovat, a zasílat zprávy o stavu systému (havarijní stavy, provozní údaje atd.) elektronickou poštou nebo jako zprávy SMS (i na několik adres). S výhodou lze samotný SEN 2000 KD použít také k archivaci naměřených hodnot (funkce datalogger). Vestavěné inteligentní řízení zápisu do paměti RAM zajišťuje zápis naměřené hodnoty pouze při překročení předem stanovených mezí, čímž se efektivněji využije i tak dostatečně velká kapacita paměti (až 150 000 údajů).

Koncentrátor dat SEN 2000 KD je osazen výkonným procesorem typu RISC a vybaven operačním systémem, jenž zabezpečuje zpracování všech požadavků v reálném čase. Při použití softwaru Control Web 2000 umožňuje vytvářet zákaznické vizualizační a řídicí aplikace na vysoké technické úrovni. Je výhodným řešením pro napojení většího počtu senzorů do sítě Ethernet. Při sběru dat představuje jedno z nejekonomičtějších řešení nabízených v současné době na trhu.

Obr. 3.

Hmotnostní průtokoměr Quantim typu QMAM a QMAC
(výrobce Brooks Instrument, Hatfield, USA; vystavovatel Martop s. r. o.)

Přesné hmotnostní několikaparametrové průtokoměry a regulátory malého průtoku kapalných médií řady QuantimTM jsou dodávány v provedení s krytím IP40 nebo IP65 pro aplikace měření hmotnostního nebo objemového průtoku nebo regulace průtoku tekutin v rozsahu od 20 do 3 000 g/h s přesností 0,5 % měřené hodnoty a při tlaku média až 10 MPa (obr. 3).

Přístroje využívají známý Coriolisův princip, běžně používaný k měření průtoku v průmyslu, ovšem poprvé ve světě modifikovaný pro měření velmi malých průtoků. Měřicí trubice ve tvaru U kmitá frekvencí 220 Hz. Protože má velmi malé rozměry (světlost pouhých 0,584 mm), je její pohyb snímán bezkontaktně pomocí vláknové optiky, a nikoliv dotykově piezoelektricky (jak je běžné u standardních Coriolisových průtokoměrů). Výstup z přístroje je standardní proudový (4 až 20 mA). Připravovány jsou verze s číslicovým výstupem a s dolní mezí měřicího rozsahu posunutou až na 0,1 g/h.

V porovnání s dosavadními dávkovacími čerpadly, přesnými vahami a termálními hmotnostními průtokoměry jsou přístrojům Quantim vlastní všechny přednosti Coriolisova principu měření, tj.:

 • velká přesnost, protože přímo měří skutečný hmotnostní průtok bez použití přepočítacích koeficientů „ze standardního média“;
 • nezávislost na technologických proměnných: výstupní údaj není ovlivňován kolísáním složení proudu, tlaku, teploty, hustoty, viskozity nebo vodivosti média;
 • provozní spolehlivost: přístroj je mechanicky velmi jednoduchý, bez pohyblivých částí a bez bariér v technologickém potrubí;
 • provozní pružnost: technologickou recepturu lze měnit bez přecejchovávání nebo nového konfigurování přístroje;
 • kompaktní provedení s plynulou a nepřetržitou regulací hmotnostního průtoku prostřednictvím vestavěného ventilu a digitálního PID regulátoru, umístěných společně se snímačem v jednom malém pouzdru.

Obr. 4.

Softwarový systém pro měření a regulaci odběrů energií Promotic Energ
(vystavovatel a výrobce Microsys spol. s r. o.)

Promotic Energ je softwarový systém pro měření a regulaci odběrů energií: elektrické energie, tepla v páře, vodě aj. Systém zajišťuje celou škálu funkcí od měření odběru včetně regulace, přes bilanční funkce až po přípravu fakturačních podkladů. Jde o aplikaci vytvořenou pomocí systému SCADA Promotic – nástroje pro tvorbu aplikací v různých odvětvích průmyslové automatizace. Díky tomu je PromoticEnerg široce parametrizovatelný a otevřený systém, jenž je určen pro opakované použití v mnoha průmyslových podnicích. Je používán zejména v provozech, kde jsou požadovány přesné a detailní informace o aktuálním odběru i o historických průbězích odběrů energií (obr. 4). Současně je využíván jako nástroj zajišťující dodržení sjednaných smluvních limitů odběru. V neposlední řadě poskytuje ekonomickým systémům data pro finanční ocenění spotřeby energie.

Systém PromoticEnerg:

 • zobrazuje aktuální odběr podniku (středisek), predikuje odběr;
 • umožňuje zadávat úplný odběrový diagram a parametry odběrných míst;
 • zobrazuje bilance čtvrthodinové, hodinové, směnové atd.;
 • parametrizuje čtvrthodinová maxima a regulační stupně;
 • informuje o čtvrthodinových minimech a maximech;
 • umožňuje vypínat vybrané spotřebiče, hrozí-li překročení čtvrthodinového maxima;
 • monitoruje a zpřístupňuje aktuální údaje klientským aplikacím v počítačové síti podniku;
 • zpracovává a archivuje naměřené údaje.

Systému Promotic Energ byl věnován samostatný článek v časopise Automa č. 4/2001.

Obr. 5.

Elektropneumatický regulátor polohy SIPART PS 2
(vystavovatel Siemens s. r. o., výrobce Siemens AG, Německo)

Elektropneumatický regulátor polohy Sipart PS2 je digitální provozní přístroj s mikroprocesorem o velké integraci. Je určen k ovládání koncového akčního prvku pneumatických lineárních (3 až 130 mm) nebo částečně otočných (30 až 100°) pohonů. Elektropneumatický regulátor polohy nastaví ventil pohonu do polohy odpovídající požadovanému zadání. Zablokování ventilu nebo jeho nastavení do bezpečné polohy zajišťují přídavné standardně dodávané binární funkční vstupy. Přístroj (obr. 5) se dodává v nezabezpečeném provedení i jako bezpečné zařízení (EEx ib) nebo v pouzdru s pevným uzávěrem (EEx d), s přenosem 0/4 až 20 mA s protokolem HART (volitelně) a jako dvouvodičový s rozhraním Profibus-PA (EEx ia). Systém pro detekci zdvihu pohonu a ovládací jednotku lze u všech verzí pouzder Sipart PS2 zapojit i odděleně.

Regulátor polohy Sipart PS2 funguje naprosto jinak než běžné regulátory polohy. Požadovaná a skutečná poloha pohonu se porovnávají elektronicky v mikroprocesoru. Jestliže mikroprocesor zjistí odchylku, uvádí přes pětibodový přepínač v činnost piezoelektrické ventily řídící přítok vzduchu do komor pohonu.

Na objednávku je k dispozici program Simatic PDM (Windows 95/NT) pro ovládání a monitorování regulátoru z PC prostřednictvím protokolu HART nebo Profibus-PA a příslušného rozhraní.

Způsob činnosti regulátoru polohy Sipart PS2 s jeho dalšími integrovanými funkcemi přináší uživateli při instalaci a provozu mnoho výhod, např.:

 • jediná verze zařízení slouží současně pro lineární i částečně otočné pohony;
 • jednoduchá instalace a převážně automatický provoz šetří čas a zaručují spolehlivou funkci;
 • spřažený (on-line) adaptivní režim je zárukou velmi kvalitního řízení průtoku i za nepříznivých provozních podmínek (odolnost vůči vibracím apod.);
 • regulátor nevyžaduje údržbu;
 • polohu ventilu lze nastavit ručně pomocí displeje a třítlačítkové klávesnice; zařízení nevyžaduje zvláštní zdroj proudu;
 • funkce „těsné uzavření“ zajišťuje maximální přítlačnou sílu v pohonu;
 • v porovnání s klasickým přístrojem má zanedbatelnou spotřebu stlačeného vzduchu.

Pragoregula/El-expo v komplexu technických veletrhů

Veletrh Pragoregula, bezesporu jeden z nejvýznamnějších domácích veletrhů v oboru měření a regulace, i veletrh El-expo jsou v posledních letech opakovaně součástí komplexu jarních technických veletrhů pořádaných na pražském Výstavišti společností Incheba Praha, popř. ve spolupráci s dalšími subjekty.

Letos byly součástí tohoto komplexu kromě veletrhů Pragoregula/El-expo také 28. ročník mezinárodního veletrhu energie, vytápění, sanitární techniky, úspor energie, technického zařízení budov, izolací a ekologie Pragotherm, 4. ročník mezinárodního veletrhu chladicí techniky, klimatizace a vzduchotechniky Frigotherm a 10. ročník mezinárodního plynárenského veletrhu Intergas (pořádala firma Arowtrade).

Celkem se na všech uvedených veletrzích prezentovalo přibližně 300 vystavovatelů z České republiky, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska a navštívilo je více než 12 000 převážně odborných návštěvníků.

O tom, že problematika průmyslové měřicí, řídicí a regulační techniky prezentovaná na veletrzích Pragoregula/El-expo má v mnoha ohledech velmi blízko k „tepelné“ nomenklatuře souběžně pořádaných veletrhů, svědčí mj. i výsledek soutěže Grand prix Pragotherm 2001, kde mezi pěti oceněnými exponáty je ultrazvukový průtokoměr s vícenásobným odrazem – Ultraflow, typ 65-S/65-R (Unitherm, s. r. o.). Lze očekávat, že příští ročníky v tomto směru přinesou další zajímavá propojení znalostí, metod i výrobků zejména v oblasti moderních způsobů řízení parametrů prostředí v budovách.