Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Grand prix Pragoregula 2000/EL-EXPO 2000

Automa 4/2000

(Bk)

Grand prix Pragoregula 2000/EL-EXPO 2000

Ve dnech 7. až 10. března se na Výstavišti v Holešovicích konal veletrh Pragoregula 2000/EL-EXPO 2000. Na tomto veletrhu se návštěvníkům představilo 120 firem z oblasti měřicí a laboratorní techniky, regulace, automatizace a kontrolní techniky (94 firem se veletrhu zúčastnilo přímo, 26 prostřednictvím zastoupení). Pragoregula, která letos obsadila celé pravé křídlo Průmyslového paláce, byla součástí komplexu technických veletrhů Pragothem, Frigotherm, Sanace, Pragoregula a EL-EXPO. Celý soubor veletrhů shlédlo 13 300 návštěvníků.

V rámci veletrhu byly také vyhodnoceny výrobky přihlášené do soutěže o cenu Grand prix. Ocenění získaly tyto výrobky:

  1. Radarový hladinoměr BM 702 (FMCW). Vystavovatel: Krohne CZ, spol. s r. o., výrobce: Krohne Messtechnik GmbH&Co. KG. Popis exponátu je na str. 32 tohoto čísla.

  2. Průmyslový řídicí terminál ART 267. Vystavovatel a výrobce: AMIT spol. s r. o. Popis exponátu je na str. 47 tohoto čísla.

  3. Vizualizační a řídicí softwarový systém PROMOTIC 2000. Vystavovatel a výrobce: MICROSYS s. r. o. Exponát byl představen v čísle 2/2000 časopisu AUTOMA, str. 35-37.

  4. Měřič průtoku tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 51 (typ 451). Vystavovatel a výrobce: ZPA Nová Paka, a. s. Popis exponátu je na str. 45 tohoto čísla.

  5. Malý kompaktní regulátor pro distribuované řízení TR050. Vystavovatel a výrobce: TECO a. s. Popis exponátu je na str. 48 tohoto čísla.

  6. Infračervený detektor hořlavých plynů a par POLYTRON 2IR. Vystavovatel: Dräger s. r. o., výrobce: Dräger Sicherheitstechnik GmbH. Popis exponátu je na str. 46 tohoto čísla.

  7. Měřič tlaku SITRAN P. Vystavovatel: Siemens s. r. o., výrobce: Siemens AG. Popis exponátu je na str. 17 tohoto čísla.

Všem firmám, jejichž výrobky obdržely ocenění, srdečně blahopřejeme.

Příští ročník veletrhu se bude konat ve dnech 6. až 9. března 2001 opět na pražském Výstavišti v Holešovicích. Kromě 23. ročníku veletrhu Pragoregula a 4. ročníku veletrhu EL-EXPO se současně uskuteční veletrhy Pragotherm, Frigotherm a nově také Intergas.

[Tisková zpráva, Incheba spol. s r. o.]