Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Generační výměna ve firmě Endress+Hauser

Na začátku roku 2024 proběhnou v čele skupiny Endress+Hauser personální změny. Jak již bylo dříve oznámeno, Dr. Klaus Endress se vzdá své odpovědnosti prezidenta dozorčí rady. Jeho nástupcem by se měl stát dosavadní generální ředitel Matthias Altendorf. Novým generálním ředitelem skupiny bude Dr. Peter Selders, současný vedoucí kompetenčního centra pro techniku měření hladiny a tlaku. Steven Endress, v současnosti výkonný ředitel Endress+Hauser UK, se stane druhým členem rodiny, který usedne do dozorčí rady.

Dr. Klaus Endress (nar. 1948) se za 45 let svého působení ve firmě Endress+Hauser významně zapsal do jejího vývoje. V roce 1979 nastoupil do společnosti, kterou založil jeho otec. Vedení celé skupiny převzal v roce 1995. V roce 2014 předal každodenní provoz společnosti Matthiasi Altendorfovi a stal se prezidentem dozorčí rady. Velká část společnosti však nese jeho pečeť dodnes. Rád vzpomínám na osobní setkání s ním, ať v Reinachu, nebo při jiných příležitostech: na generálních shromážděních NAMUR nebo na významných veletrzích.

V posledních letech se Klaus Endress zaměřil také na zajištění hladké generační výměny v rámci akcionářské rodiny.

Matthias Altendorf by se měl ujmout funkce předsedy dozorčí rady 1. ledna 2024. Bude navržen ke zvolení na výroční valné hromadě 3. dubna 2023. Podle Klause Endresse jsou akcionáři přesvědčeni, že je pro tuto pozici správnou osobou: „Naši společnost zná 35 let a téměř deset let ji obezřetně a úspěšně vedl. Matthias Altendorf také příkladným způsobem ztělesňuje kulturu firmy Endress+Hauser a stojí za hodnotami, které jsou pro naši firmu charakteristické.“ Matthias Altendorf poskytl našemu časopisu rozhovor při své návštěvě českého zastoupení firmy Endress+Hauser v roce 2018: https://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/11676.pdf.

Dr. Peter Selders převezme otěže jako generální ředitel. Tento 53letý manažer, který má doktorát z fyziky, nastoupil do společnosti Endress+Hauser v roce 2004 a od roku 2019 vedl centrum kompetence pro techniku měření hladiny a tlaku se sídlem v Maulburgu v Německu.

Při přijímání těchto rozhodnutí byly vedeny rozsáhlé diskuse mezi akcionáři, rodinou a dozorčí radou. „Je samozřejmé, že rodina bude i nadále úzce spjata s firmou,“ zdůrazňuje Klaus Endress. Stejně jako dosud bude v dozorčí radě zastoupena dvěma členy. Kromě Sandry Gengeové se 1. ledna 2024 připojí k představenstvu Steven Endress. Vnuk zakladatele společnosti pracuje pro Endress+Hauser od roku 2012 a od roku 2016 působí jako výkonný ředitel v Británii.

Přestože Klaus Endress již nebude mít ve skupině Endress+Hauser aktivní roli, zůstane předsedou tzv. Rodinné rady, která rozhoduje o všech důležitých otázkách vztahu rodiny a firmy. Pravidelná setkání posilují solidaritu v rodině a ukazují směr členům mladších generací, jak se zapojit do společnosti.

 

(Bk)

 

Obr. 1. Klaus Endress odchází z pozice prezidenta dozorčí rady skupiny Endress+Hauser