Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

GE-Honeywell: nový gigant v oboru automatizace

Automa 2/2001

(sk)

GE-Honeywell: nový gigant v oboru automatizace

V říjnu roku 2000 oznámená koupě společnosti Honeywell koncernem General Electric je zatím poslední z řady velkých akvizic v oboru automatizace. Bude-li realizována, může se na světovém trhu vbrzku objevit mocný subjekt konkurující šíří nabídky současným společnostem Siemens a ABB.

Obr. 1.

Významným rysem současné globální ekonomiky, podporované metodami elektronického podnikání, je růst cestou vzájemného slučování firem, často používanou i v oboru průmyslové automatizace. Posledním významným projevem tohoto trendu je nedávno oznámený plán na převzetí společnosti Honeywell Inc. koncernem General Electric.

Protože jde o významnou událost, která značnou měrou poutá pozornost analytiků zabývajících se sledováním trendů ve světě průmyslové automatizace, přinášíme v dalším textu hlavní myšlenky analýzy [1], doplněné informacemi z některých dalších zdrojů.

Příležitost, kterou oznámené spojení přináší automatizačním divizím obou zúčastněných společností, je všeobecně pokládána za jedinečnou. Současně se soudí, že pro obě firmy je kriticky důležité, aby co nejdříve jasně formulovaly strategii svého budoucího podnikání v oboru automatizace a rozptýlily tak možné obavy zákazníků.

Z historie
Události kolem společnosti Honeywell, jejíž jméno je již dlouhou dobu synonymem technického pokroku a kvality především v oborech techniky budov, průmyslové automatizace a letecké elektrotechniky, měly v poslední době poměrně rychlý spád. V roce 1999 byla společnost Honeywell zakoupena společností Allied Signal. Nová společnost zvolila, vzhledem k tržní ceně osvědčené značky, název Honeywell Inc. Vznikla firma s celkovým ročním obratem asi 25 mld. a tržní hodnotou odhadovanou na 46 mld. USD, řadící se mezi 50 největších společností ve světě. Cílem spojení bylo dosáhnout většího vlivu na trhu s leteckou a zbrojní technikou, kde divize Aerospace and Defense realizovala v době sloučení 30 % obratu nové firmy. Dalšími významnými jednotkami Honeywell Inc. jsou divize proudových motorů (16 % obratu firmy), techniky budov (15 %), průmyslové automatizace (11 %), chemické výroby a dopravní techniky.

Hledání dalších výhodných spojení však uvedeným převzetím neskončilo. Zakrátko po neúspěchu jednání mezi společnostmi United Technologies a Honeywell oznámila koncem října roku 2000 společnost General Electric (GE), že koupí společnost Honeywell za 45 mld. USD. Podle návrhu obdrží akcionáři společnosti Honeywell za každou jednu akcii 1,055 akcie GE. Předseda správní rady a výkonný ředitel společnosti Honeywell Michael Bonsignore a dva další ředitelé z firmy Honeywell se stanou členy správní rady společnosti GE. Správní rady obou společností spojení schválily. Začátkem ledna roku 2001 se k návrhu vysloví valná hromada akcionářů společnosti Honeywell a dále spojení projednají antimonopolní úřady USA a EU. Celý proces by měl být po právní stránce uzavřen koncem prvního čtvrtletí roku 2001.

Hlavní důvod: synergie v letectví
Podobně jako při jednání mezi společnostmi United Technologies a Honeywell jsou hlavním důvodem dohodnutého spojení GE a společnosti Honeywell navzájem se doplňující podnikatelské aktivity GE v oboru letadlových pohonných jednotek (GE Aircraft Engines) a leteckých služeb (GE Aviation Services) a vedoucí postavení společnosti Honeywell v letecké elektrotechnice. Vedoucí představitel GE Jack Welch nicméně oznámil, že spojení GE-Honeywell současně přinese také další významné synergické účinky, mj. v oblasti automatizace.

GE a Honeywell se v automatizaci doplňují
Většinu ročního obratu divize GE Industrial Products & Services (téměř 12 mld. USD) vytvářejí podnikatelské jednotky GE Power Systems a GE Industrial Systems. Jednotka GE Industrial Systems je vedoucí automatizační firmou, dodávající především pohony a techniku pro CNC, programovatelné automaty, systémy pro řízení pohybu a služby při integrování systémů. Svým zaměřením na diskrétní výrobní procesy se výrobky GE dobře doplňují s automatizační technikou firmy Honeywell, převážně orientovanou na kontinuální výroby. Ta ve své jednotce automatizace a správy majetku (Automation & Asset Management, obrat v roce 1999 celkem 6,1 mld. USD) sdružuje divize Industrial Automation & Control (IACD), Sensing & Control, Home & Building Solution and Services a Home & Building Products (obr. 1).

Samotná Honeywell IACD měla v roce 1999 obrat více než 1,8 mld. USD. Jejími hlavními produkty jsou řídicí systémy řady TotalPlant Solutions (TPS), hybridní řídicí systém PlantScape, pokročilý software pro řízení podniku i technologických procesů, produkovaný útvarem Hi-Spec Solutions, a s tím vším související služby. Navzájem se doplňující profily obou společností jsou přehledně uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. GE-Honeywell: komplementární nabídka produktů a služeb pro automatizaci i angažovanost v odvětvích průmyslu (zdroj: ARC)

Společnost General Electric Honeywell
Nabídka automatizační techniky a služeb - programovatelné automaty
- technika CNC
- řízení pohybu
- pohony
- řízení pomocí PC
- služby v oboru automatizace diskrétních výrob
- systémy pro řízení kontinuálních procesů
- senzory a akční členy
- pokročilý software pro řízení
- software pro řízení výrobních závodů
- služby v oboru automatizace kontinuálních procesů
Hlavní aplikační oblasti - automobilový průmysl
- elektroenergetika
- strojírenství
- elektronika
- průmysl plastů
- rafinerie
- petrochemie
- papírenský průmysl

Se spojením automatizačních útvarů obou společností lze očekávat vznik organizace schopné nabídnout kamkoliv do průmyslu – od čistě diskrétních výrob po nepřetržité procesy – vše potřebné k automatizaci – od snímačů po moderní software pro řízení výroby a podniku, včetně realizace rozsáhlých projektů tzv. na klíč. V tomto ohledu by jedinými významnými konkurenty aliance GE-Honeywell, nabízejícími současně automatizaci diskrétních výrob i spojitých procesů, mohly být společnosti Siemens a ABB.

Honeywell má příležitosti uvnitř GE
Společnost Honeywell se již delší dobu snaží proniknout do energetiky a GE se svým zavedeným podnikáním v této oblasti jí k tomu může nabídnou velmi dobrou příležitost. Významné synergické efekty lze rovněž očekávat ze spojení schopnosti GE financovat a divize Honeywell ManageAbility technicky realizovat úplná řešení velkých automatizačních projektů „na klíč“.

Nabídka GE v oblasti pohonů znamená pro Honeywell jedinečnou příležitost vyvinout plně integrovaný systém řízení, včetně řízení pohonů, pro papírenský průmysl a pro válcovny. Integrovaný systém zahrnující i řízení pohonů by mohl oživit zájem o systém pro řízení kvality vyráběného papíru, který společnost Honeywell již dříve koupila od firmy Measurex. Kromě toho, že je významným dodavatelem v oblasti automatizace diskrétních výrob, vystupuje GE v některých oborech zajímavých pro Honeywell IACD také jako koncový uživatel. Příkladem může být divize GE Plastics, která ovšem v současné době používá řídicí systémy především firem Invensys a Yokogawa.

Bez organizačního umu to nepůjde
Má-li se projevit jakákoliv synergie, musí být podnikatelské jednotky GE i Honeywell v oboru automatizace spolu vhodně integrovány. To je důležitý úkol vyžadující precizní řízení na obou zúčastněných stranách. Po sloučení společnosti Honeywell s Allied Signal byla většina vrcholových vedoucích v divizi průmyslové automatizace Honeywell IACD nahrazena lidmi z Allied Signal. Objevují se spekulace, že vedení společnosti Honeywell nevyužilo synergické efekty, které mohlo přinést sepětí aktivit společnosti Allied Signal se schopnostmi a možnostmi Honeywell IACD např. ve výrobě chemikálií a polymerů. Oba současní spojenci, GE a Honeywell, budou muset postupovat velmi obezřetně, aby nepropásli podobné příležitosti.

Kdo s kým a jak dlouho
Oznámená akvizice GE-Honeywell vyvolává samozřejmě množství otázek. Jednou z prvořadých je otázka perspektivy spojenectví společností Honeywell a Rockwell vzniklého na základě hybridního řídicího systému Honeywell PlantScape. Společnost GE má nyní, prostřednictvím společného podniku GE Fanuc, velmi dobré postavení na trhu programovatelných automatů a je významným výrobcem hardwaru – řídicích systémů a v/v zařízení. Analytici, např. ze společnosti ARC, však již delší dobu upozorňují, že dosahovat přidané hodnoty pouze na hardwaru je pro výrobce automatizační techniky stále obtížnější. V dlouhodobé perspektivě může být tudíž pro společnost Honeywell vhodné přejít z platformy ControlLogix firmy Rockwell na hardware GE Fanuc. Skutečností přitom je, že společnost GE Fanuc již uvedla na trh svůj vlastní hybridní řídicí systém OpenProcess.

Naopak Invensys, jeden z předních dodavatelů v oblasti automatizace kontinuálních výrobních procesů, je v současné době velmi významným partnerem společnosti GE Fanuc v oblasti programovatelných automatů a jeho řídicí systémy jsou široce používány v divizi GE Plastics. I toto spojenectví může být ohroženo.

Slučování v odvětví automatizace nekončí
Očekává se, že proces slučování velkých výrobců bude v oboru automatizační techniky pokračovat.

Společnost Siemens oznámila a postupně realizuje svůj plán na výrazné rozšíření aktivit v oblasti řízení kontinuálních výrobních procesů (viz AUTOMA 1/2001). V té souvislosti ale vyloučila jako neopodstatněné domněnky o svém zájmu o společnost Honeywell a rozhodně odmítla jako nepravdivé zprávy o tom, že v tomto směru někdy vedla nějaká jednání.

Proslýchá se, že United Technologies, odmítnutá společností Honeywell, hledá dále. Podle zpráv zveřejněných agenturou Reuter na ni finanční analytici naléhají, aby se poohlédla po firmách jako Rockwell, BF Goodrich a Textron.

Další překvapení s celosvětovým dopadem rozhodně nejsou vyloučena.

Literatura:

[1] O’BRIEN, L.: GE – Honeywell Combination Forges Automation Industry Leader. ARC Advisory Group, listopad 2000, http://www.arcweb.com

[2] HONEYWELL: Informace firmy na konferenci k EBI – Enterprise Building Integrator. Praha – Výstaviště, listopad 2000.

[3] SIEMENS: Tisková informace. Listopad 2000.