Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Fúze českých firem skupiny FANUC

Společnosti FANUC Robotics Czech a FANUC FA CZ byly spojeny do jediné ná­stupnické firmy, která působí od 1. ledna 2014 pod názvem FANUC Czech s. r o. Tato změna nemá vliv na smlouvy, které byly uzavřeny jménem bývalých společností, a všechny závazky i pohledávky v plném roz­sahu přecházejí na nástupnickou společnost. Adresa společnosti zůstává stejná jako dříve, U Pekařky 1A/484, 180 00 Praha 8. FANUC Czech zajišťuje prodej, technickou podpo­ru, servis i školení pro sortiment průmyslo­vých robotů, CNC řídicích systémů, plno­hodnotných obráběcích center Robodrill, drátořezů Robocut a plně elektronických vstřikovacích lisů Roboshot japonské znač­ky FANUC.

(ev)