Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Funkční, rychlé, hospodárné: lineární moduly FMB a FMS

Nově vyvinuté moduly FMB a FMS firmy Bosch Rexroth jsou univerzálně použitelné. V kombinaci pohonu s ozubeným řemenem (FMB) nebo kuličkovým šroubem (FMS) splňují požadavky na dynamiku a přesnost v až 80 % všech možných úloh. Konstruktér si je může navrhnout na libovolnou délku požadovaného zdvihu s krokem po 1 mm bez jakýchkoliv omezení.

Nové funkční moduly FMB a FMS jsou vhodné pro manipulační úlohy a doplňují dosavadní nabídku lineárních modulů Bosch Rexroth. Stejně jako u jiných lineárních modulů je jejich základem hliníkový profil. V závislosti na velikosti jsou do něj vestavěny jedno nebo dvě přímočará kuličková vedení a pohon ozubeným řemenem nebo přesným kuličkovým šroubem. Rozměry modulů připravených k instalaci odpovídají při běžném požadavku na zatížení již zažitým velikostem na trhu. Jsou také ve shodě s rozměry ostatních lineárních modulů Rexroth pro úlohy s velkými požadavky na přesnost.

Návrh, konfigurace i objednání těchto nových funkčních modulů mohou být zcela digitální. V pouhých několika krocích mohou konstruktéři v nástroji pro výběr Rexroth LinSelect nalézt řešení vhodné pro danou úlohu. Aplikace LinSelect je volně dostupná na internetových stránkách Bosch Rexroth. Je v ní možné intuitivně navrhnout jak mechanickou část, tak i potřebný servomotor a regulátor. Funkční moduly poháněné řemenem pokrývají rozsah zdvihů do 3 800 mm a u varianty s kuličkovým šroubem do 1 500 mm. Zdvihy mohou být vybrány s krokem 1 mm bez omezení. Na internetových stránkách v sekci lineární technika je také možné vygenerovat a následně si stáhnout potřebný 3D model funkčního modulu FMB nebo FMS ve zvoleném formátu.

Lineární moduly se uchycují pomocí standardních kamenů do drážek. Uživatelé mohou navíc využívat i další obvyklé spojovací prvky z nabídky současných lineárních modulů.

Funkční moduly FMB a FMS jsou aktuálně k dispozici ve dvou velikostech, 80 a 110 (číslo odpovídá šířce hliníkového profilu v centimetrech), a mohou být dodány pouze jako mechanická část, kdy zákazník použije vlastní motor (obr. 1), nebo jako kompletní lineární osa včetně servomotoru s dalším příslušenstvím z oblasti elektrických pohonů a řídicích systémů (obr. 2).

Více informací včetně názorného videa zájemci najdou na http://bit.ly/2EVAQ38.

(Bosch Rexroth)

Obr. 1. Lineární modul FMB obsahuje kuličkové vedení a převod ozubeným řemenem

Obr. 2. Lineární modul je možné dodat i jako komplet se servopohonem a dalším potřebným příslušenstvím