Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric řady FR 500

Automa 9/2000

(firemní článek, Autocont Control Systems s. r. o.)

Frekvenční měniče Mitsubishi Electric řady FR 500

Společnost Mitsubishi Electric nabízí úspěšnou a kompatibilní modelovou řadu frekvenčních měničů FR 500, jejíž typové řady FR-S500S, FR-E500 a FR-A540 mají shodné základní parametry a rovněž sjednocený způsob ovládání. Jestliže se uživatel naučí pracovat s jedním typem řady, nebude potřebovat žádné dodatečné znalosti pro přechod k typu jinému.

Obr. 1.

Frekvenční měniče vyráběné firmou Mitsubishi Electric odpovídají požadavkům evropských norem na bezpečnost i elektromagnetickou kompatibilitu. Se všemi typy měničů spolupracuje software VFD SETUP (pro operační systémy Windows 95/98), jenž umožňuje zobrazit časový průběh proudu, napětí a frekvence měniče, simulovat funkci osciloskopu a archivovat parametry podle potřeb aplikace.

Modely řady FR 500 jsou standardně vybaveny sériovým komunikačním rozhraním RS-485, pomocí kterého může být propojeno až 32 měničů současně. S využitím telefonní linky a modemu je možné měniče na dálku diagnostikovat a nastavovat jejich parametry i na odloučených pracovištích nebo přímo u koncového uživatele. Frekvenční měniče řady 500 mají užitečné funkce omezení zapínacího proudu a kompenzace skluzu asynchronního motoru. Jsou vybaveny multifunkčními vstupy a výstupy, speciální pulzně šířkovou modulací – Soft PWM a předvolbou až patnácti rychlostí, mají vestavěn PID regulátor (umožňující regulovat např. tlak, teplotu a výšku hladiny v nádrži apod.) a jsou opatřeny funkcí automatického nového spuštění (restart) po výpadku napájení. Každá ze tří typových řad nabízí různý rozsah výkonů a různé specifické vlastnosti.

Frekvenční měnič FR-S500
Firma AutoCont Control Systems představila na MSV 2000 v Brně frekvenční měnič FR-S500 pro výkony od 0,2 do 1,5 kW (napájení 1 × 230 V/50 Hz), jehož nejvýznamnější novou vlastností a předností je možnost jednoduše a rychle jej ovládat pomocí zadávacího kolečka.

Zadávací kolečko, které na měniči nahrazuje tradiční skupinu kláves, značně usnadňuje a zrychluje volbu jednotlivých funkcí a nastavování různých parametrů. Slouží také jako potenciometr. Tovární nastavení měniče standardně umožňuje přístup pouze k dvanácti nejdůležitějším parametrům, takže je téměř nemožné nastavit měnič chybně. Měnič FR-5500 lze dodávat také bez sériového komunikačního rozhraní.

Frekvenční měniče FR-E500
Pro řadu FR-E500 je charakteristický větší krouticí moment při nízkých otáčkách v okolí frekvence 1 Hz, který umožňuje řešit individuální požadavky na regulaci pohonů. Měniče této řady jsou vhodné pro široké spektrum aplikací i díky svým malým rozměrům. Kromě možnosti připojit do stejnosměrného meziobvodu tlumivku mají vestavěn brzdný tranzistor. K dispozici jsou funkce jednorázové automatické detekce, nastavení měniče podle parametrů motoru (off-line auto tunning) a detekce nulového proudu pro ovládání mechanické brzdy. Měniče mají napěťový analogový výstup 0 až 10 V a dva analogové vstupy 1 × 4 až 20 mA a 1 × 0 až 10 V.

Měniče řady FR-E500 se s výhodou uplatňují jako součást např.:

 • textilních strojů (tkalcovské stavy, dopřádací stroje);
 • systémů pro transport materiálů (pásové, řetězové nebo šnekové dopravníky);
 • systémů ovládání vrat a bran;
 • strojů pro zpracování kovu, kamene, dřeva nebo plastů;
 • paletizačních a manipulačních strojů;
 • pohonů ventilátorů a čerpadel.

Frekvenční měnič FR-A540
Hlavními přednostmi měničů řady FR-A540 jsou vynikající stabilita otáček s funkcí úpravy parametrů měniče podle vlastností motoru za provozu (on-line auto tunning), řízené brzdění při výpadku napájení a vícejazyčná ovládací jednotka (v současné době je k dispozici až osm jazyků). Měniče této typové řady jsou ideální pro vyhledáváné pohonářské aplikace, kde se vyžaduje velký krouticí moment a mimořádně přesný a plynulý chod v celém pracovním rozsahu otáček, tj. např. pro:

 • pohony zdvihacích zařízení,
 • výtahy a dopravníky,
 • pohony jeřábů,
 • textilní stroje,
 • pohony s řízením polohy,
 • pohony vřeten obráběcích strojů.

Komunikace
Pro komunikaci ve standardních otevřených průmyslových sítích Profibus-DP, DeviceNet a CCLink disponují typové řady měničů frekvence FR-A540 a FR-E500 snadno vyměnitelnými přídavnými komunikačními kartami. Takto vybavené frekvenční měniče lze snadno integrovat do komplexní automatizační aplikace.

AutoCont Control Systems s. r. o.
marketing a prodej
Nemocniční 12
702 00 Ostrava 2
tel.: 069/61 52 111
e-mail: consys@autocont.cz