Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Foxtrot v centru inteligentní instalace

Foxtrot je automat programovatelný v prostředí Mosaic a jeho verze Inels je parametrizovatelná v prostředí IDM. Tyto produkty jsou však i typickými představiteli moderní centralizované koncepce komplexního řízení technických zařízení inteligentních budov. Mezi ně patří zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a stínění, zabezpečení, zavlažování, multimédia atd. Přitom centralizované jsou především jeho řídicí a komunikační funkce. Senzory a akční členy, vstupy a výstupy jsou distribuovány pomocí dvoudrátové sběrnice nebo i bezdrátové sítě po celém objektu. Foxtrot s ethernetovým portem, integrovaným webovým serverem a vlastními webovými stránkami je plnohodnotným uzlem v sítích LAN a Internet.
 

Foxtrot jako nástroj

 
Cílem článku není předložit výčet toho, co a jak lze v inteligentní budově automatizovat, ale jaké nástroje využít pro to, co potřebuje a žádá investor. Záměrem je představit technické a softwarové prostředky, které jsou v systému Foxtrot k dispozici elektroinstalatérům, projektantům, architektům i technicky zaměřeným investorům, tedy nástroje, které v porovnání se systémy obdobného zaměření nejsou systémově omezeny.
 
Systém Inels II, který vznikl ve spolupráci s firmou Elko EP, vychází ze stejné koncepce, pouze se programuje v prostředí IDM, které formou dialogů nastavuje nejvíce používané funkce v inteligentních domech. Otevírá tak možnost poskytnout inteligentní instalaci i neprogramátorům.
 

Foxtrot a centrální funkce

 
Foxtrot je programovatelný automat (PLC), navíc odpovídající požadavkům mezinárodní normy IEC 61131-3. Tato norma je esencí letitých zkušeností programátorů – technologů z celého světa. V programovacím prostředí Mosaic tak lze Foxtrot naprogramovat pro řízení jakýchkoliv vazeb a sekvencí v jednoduchých i velmi složitých průmyslových systémech. To se velmi dobře uplatní v automatizaci budov. Programovat je možné i za chodu, v místě nebo na dálku prostřednictvím připojení přes internet.
 
Veškeré vazby mezi senzory a akčními členy jsou nastaveny v centrálním modulu. Funkční bloky, jejich vícenásobné použití a široké spektrum knihovních funkcí urychlují přípravu aplikačního programu.
 

Zapojení Foxtrotu pomocí sběrnice CIB nebo bezdrátové sítě RFox

 
Instalace vypínačů a spotřebičů v budově je charakteristická svojí malou „hustotou“, velkou rozlehlostí, souběhy silové instalace a montážními zvyklostmi v oboru. Jistě, vypínač lze připojit přímo na vstupy programovatelného automatu, ale to většinou není praktické.
 
Součástí Foxtrotu je proto univerzální dvouvodičová sběrnice CIB (Common Installation Bus). Přenáší jak informace, tak i napájení 24 V DC pro zařízení na ni připojená. S touto sběrnicí lze dělat spoustu věcí, které by jiné sběrnice, jako RS-485 nebo CAN, „neunesly“. Především ji lze větvit podle potřeb konkrétní instalace. Stínění je doporučeno, ale v krajním případě lze použít i běžné instalační kabely nebo kroucený pár vodičů. Sběrnice je konstruována tak, aby byla odolná při souběhu se silovou instalací. Délka nejdelší větve by neměla přesahovat 400 m, konce není nutné ukončovat zakončovacími rezistory. Sběrnice je dost rychlá na to, aby povel z libovolného vypínače k libovolnému spínači dospěl za dobu do 150 ms. To ještě není vnímáno jako zřejmé zpoždění.
 
Jediné, co je nutné při instalaci sběrnice CIB dodržovat, je polarita. Dále je třeba dbát na to, aby nebyl uzavřen kruh.
 
Na veletrzích Amper 2010 a Hannover Messe 2010 představila společnost Teco novinku – Foxtrot s integrovaným řídicím modulem (master) bezdrátové sítě RFox v bezlicenčním pásmu 868 MHz. Je to síť s obousměrným přenosem s potvrzováním a s možností retranslací (mesh) přes jednotlivé prvky sítě. Logika připojení a programování je stejná jako u modulů na sběrnici CIB. Liší se pouze instalace a přenosová cesta.
 

Sortiment periferií

 
K jednomu systému Foxtrot může být připojeno devět až deset větví sběrnice CIB a na každou je možné zapojit až 32 modulů. Moduly v praxi mají od jednoho do 32 vstupů a výstupů. Dvojici větví CIB lze zaměnit za jednu bezdrátovou síť RFox s až 64 uzly. Pro sběrnici CIB jsou k dispozici tyto moduly:
  • systémové vypínače na stěnu v interiérovém provedení Elegant a Logus, moduly pro nastavení žádané teploty pro přímou instalaci na zeď,
  • pod vypínače v libovolném provedení a do instalační krabice lze instalovat snímače kontaktů, teploty, relé a stmívače,
  • pro instalaci do klasických jističových rozváděčů jsou dodávány moduly na lištu DIN s větším počtem vstupů od kontaktů, teploměrů a reléových výstupů a stmívačů.
Foxtrot „si rozumí“ jak s homologovanými zabezpečovacími ústřednami, které mají komunikační kanál, tak přímo se zabezpečovacími detektory, které se připojují prostřednictvím modulů CIB s vyváženými vstupy. Tak lze např. detektory pohybu nebo okenní kontakty využít i k řízení vytápění nebo osvětlení.
 

Foxtrot v sítích Ethernet a Internet

 
Vzhledem k přímému připojení do sítě Ethernet je Foxtrot plnohodnotným uzlem v lokální i internetové síti. Vlastní webové stránky, které může uživatel sestavit podle svých potřeb nebo podle požadavků zákazníka, urychlí a zefektivní přístup prostřednictvím libovolného webového prohlížeče nebo lokálního dotykového panelu.
 
Zároveň je uvedeným připojením řešena dálková správa celého systému. Tím se výrazně snižují dopravní náklady a urychluje servisní zásah nebo se usnadňuje přeprogramování. Foxtrot může posílat SMS nebo zprávy elektronickou poštou. Systém je chráněn hesly proti neautorizovanému přístupu.
 
Díky integrované paměti lze systém využít zároveň jako úložiště dat s kapacitou až 32 GB. Tato možnost byla ještě nedávno vyhrazena pouze počítačům s pevnými disky. Ukládané soubory je možné bez úprav číst přímo v PC.
 

Multimédia a kamery

 
Integrovaný ethernetový port poskytuje nové možnosti, jak využívat moderní techniku v současných domech. Začlenění obrazu z připojených IP kamer do webové stránky a možnost ukládat obrázky do paměti jsou funkce, které umožňují videodohled. Příkladem z oblasti multimédií je propojení Foxtrotu a profesionálních multimediálních systémů zámořské provenience Control4 a AMX prostřednictvím linky vysokorychlostního Ethernetu a bezdrátové sítě WiFi. Pak je možné tlačítkovým ovladačem připojeným do sítě CIB ovládat hlasitost reproduktorů nebo volit rozhlasové stanice, naopak např. světlo lze zhasnout dálkovým ovladačem k televizi.
 
Více lze nalézt na nových webových stránkách www.tecomat.com.
Jaromír Klaban, Teco, a. s.
 
Obr. 1. Systém Foxtrot a příslušenství umožňují ovládat technická zařízení moderních budov
Obr. 2. Foxtrot integruje četné funkce pro systém správy inteligentních domů