Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Fórum o Ethernet u pro reálný čas v Tokiu

číslo 12/2005

Fórum o Ethernetu pro reálný čas v Tokiu

Sdružení japonských výrobců elektrických měřicích přístrojů JEMIMA (Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association) uspořádalo 1. července 2005 v Tokiu pod názvem RTE Forum setkání na téma Ethernet v reálném čase (Real Time Ethernet – RTE). Fórum navazovalo na schůzku pracovní skupiny IEC TC65/SC65C/WG11 pro mezinárodní standardizaci RTE, která se uskutečnila 27. až 30. června v Naha na ostrově Okinawa. Cílem fóra bylo seznámit výrobce automatizační techniky se současnými výsledky úsilí o mezinárodní standardizaci v oblasti RTE a tím podpořit zájem průmyslu o tuto metodu.

Na úvod setkání RTE Forum Bernard Dumotier, sekretář technického výboru IEC/TC65, přítomné stručně informoval o uspořádání a hlavních normotvorných činnostech výboru a Ludwig Winkel, představitel pracovní skupiny SC65C/WG11, vysvětlil postup a milníky standardizačního úsilí TC65 v oblasti RTE. Pozornost byla mj. věnována připravovaným ukazatelům výkonnosti (Performance Indicators – PI), charakterizujícím schopnosti RTE, jako je např. doba potřebná na doručení zprávy, počet koncových uzlů atd., tak, aby si konečný uživatel mohl vybrat optimální síť z hlediska svých potřeb. Poté bylo podrobněji, výukovou formou, představeno devět metod RTE, které mají v současnosti statut veřejně dostupné specifikace IEC (IEC Publicly Available Specification – PAS). Jsou to Modbus-RTPS, EtherCAT, Ethernet Powerlink, SERCOS, Profinet a EtherNet/IP, čínská EPA a japonské TCnet a Vnet/IP. Význačná byla pro RTE Forum také aktivní diskuse mezi posluchači a přednášejícími.
[ARC News, 29. července 2005.]

(sm)