Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Fórum LOG-IN 2015 – logistika z různých pohledů

Devět hodin případových studií, přednášek o inovacích a diskusí. Tak lze ve stručnosti charakterizovat program letošního ročníku fóra LOG-IN, které se 8. října konalo v Kongresovém centru České národní banky v Praze.

 
V úvodní přednášce s názvem Kreativita a inovace hovořil Karel Červený, předseda Asociace pro rozvoj kreativity a inovačního myšlení, o tom, že přední světoví manažeři považují za prvořadou konkurenční výhodu právě kreativitu. Naznačil také několik možných případů, kam se bude ubírat světová ekonomika, obchod a jaké toto směřování může mít dopady na logistiku. A přišla řeč i na tzv. černé labutě, tedy situace, jejichž uskutečnění se zdá být krajně nepravděpodobné do doby, než opravdu nastanou.
 
Následovaly příspěvky o logistických konceptech v oblastech farmacie a maloobchodu.
 
Příspěvek Vratové tunely pro úsporu energie, přednesený Michalem Vrobelem (Tyros Loading Systems CZ), zaujal přítomné odborníky na správu budov, protože uvedl konkrétní údaje získané z měření úniku tepla ve vztahu k typu vrat a frekvenci jejich otvírání. Na přednášku volně navázala debata o otázkách spojených s pronájmem skladu. Diskuse přinesla nejen praktické informace a rady, jak postupovat při hledání skladových prostor. Dopolední část uzavřela případová studie o výstavbě nové skladové budovy v Jirnech pro e-shop MALL.CZ.
 
Odpolední program zahájila přednáška Karla Kňapa ze společnosti Daimler o nejnovějším pohonu nákladních vozidel s minimální spotřebou pohonných hmot a také o vozidlech s autonomním ovládáním.
 
S analýzou ekonomické situace předstoupil před auditorium LOG-IN guvernér ČNB Miroslav Singer. Předestřel poměrně optimistickou vizi pro české hospodářství v kontextu světového ekonomiky. Na jeho vystoupení navazovala druhá plánovaná debata, která se v kontrastu k naznačeným optimistickým vyhlídkám české ekonomiky více zaměřila na možné hrozby – ekonomické, ale i společenské či politické.
 
V další přednášce se posluchači seznámili s případovou studií z firmy Kiekert-CS, největšího výrobce zamykacích systémů pro automobily na světě, která nedávno postavila novou výrobní halu, a proto musela udělat poměrně značný zásah do své
logistické praxe.
 
Odpolední diskuse s názvem Bezpečnost manipulace byla zahájena příspěvky o manipulačních prostředcích ve skladech (Toyota Material Handling CZ, Linde Material Handling). Poté zájemci diskutovali o bezpečnosti obsluhy manipulační techniky. Nakonec byli posluchači seznámeni také s koncepcí logistiky a distribuce oděvního e-shopu ZOOT. Fórum LOG-IN bylo zakončeno večerní diskusí účastníků spojenou s ochutnávkou vín.
(ed)
 

Obr. 1. Fórum LOG-IN v prostorách v Kongresového centra České národní banky v Praze – diskuse s guvernérem ČNB Miroslavem Singerem