Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Fórum automatizace: nonstop přednáškový program po celou dobu veletrhu Amper

Přednášky v letošním Fóru automatizace na veletrhu Amper (20. až 23. 3. 2018) ukázaly, kam pokročil vývoj v oblasti průmyslové automatizace, informatiky, robotiky, snímací techniky i vzdělávání. Otevřené přednáškové Fórum automatizace v hale V uspořádal časopis Automa ve spolupráci s pořadatelem veletrhu, firmou Terinvest, již počtvrté. Návštěvníci veletrhu si již zvykli na to, že v něm naleznou odborné přednášky o současných otázkách oboru.

Digitální transformaci průmyslu zvolil odborný časopis Automa za motto letošního Fóra automatizace proto, že odborná veřejnost nyní sleduje strhující pokroky v tomto oboru. První přednáškový den se posluchači seznámili s činností dvou subjektů založených na podporu firem při zavádění digitalizace: Národního centra Průmyslu 4.0 a centra INTEMAC. Další přednášky přinesly informace o nových verzích softwaru Wonderware a ControlWeb a také o tom, jak lze vyhodnocením dat pořízených v provozech analyzovat průběh výroby nebo efektivně zajišťovat servis. Na závěr byl zařazen polemický příspěvek Umělá inteligence vs. selský rozum.

Blok o robotice zahájil druhý přednáškový den. Přednášky o vývoji robotických aplikací i o servisní robotice přilákaly mnoho odborníků. V dalších příspěvcích se posluchači seznámili se softwarem pro řízení ABB Ability MOM, oceněným v soutěži o Zlatý Amper, a dalšími novinkami firem. Třetí den se přednášející ve Fóru automatizace věnovali hlavně měření. Posluchači byli informováni o tom, jak získat přehled nad spotřebou energie, jak měřit tlak agresivních kapalin a plynů a abrazivních nebo tuhnoucích směsí. Představen byl také teploměr iTHERM TrustSens pro potravinářství s funkcí samokalibrace, který získal cenu Zlatý Amper. Posluchači se dozvěděli o tom, jak kvalita elektřiny ovlivňuje kvalitu výrobků i jak měřit kvalitu stlačeného vzduchu. Přednáškový prostor využila italská Asociace pro automatizaci a mechatroniku a představila zde své aktivity. Na závěr se posluchači seznámili s knihou o měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů.

Poslední přednáškový den byl věnován vzdělávacím aktivitám. Soutěž pro středoškoláky pod názvem Stříbrný píst představila společnost SMC. Poslední dvě přednášky patřily studentům středních odborných škol. Se svými výukovými projekty zájemce seznámila Střední škola aplikované kybernetiky v Hradci Králové a SPŠE Ječná v Praze. 

(ev)

Obr. 1. Nepřetržitý program přednášek a prezentací probíhal ve Fóru automatizace na veletrhu Amper