Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Fórum automatizace a digitalizace na veletrhu Amper

Odborný časopis Automa bude na veletrhu Amper v Brně opět organizovat oblíbené Fórum automatizace a digitalizace.

Fórum tentokrát bude umístěno v atraktivním pavilonu P. Klíčovým tématem je Efektivita – od sběru dat přes řízení technologických, logistických i podnikových procesů až po komunikace. Fórum je určeno k oslovení návštěvníků veletrhu a bude se věnovat všem aspektům, které mohou ovlivňovat efektivitu rozhodovacího procesu v průmyslu, od ideo­vého návrhu řešení a projektování přes výběr technologií a dodavatelů, vlastní instalaci a uvedení do provozu až po efektivitu dlouhodobého provozování, snižování nákladů na údržbu a také udržení a rozvoj odbornosti obsluhujícího personálu.

Zvláště zveme na přednášku na téma ESG – Environmental, Social and Governance. Jde o sadu standardů a doporučení, jak měřit dopady podnikání na životní prostředí, v sociální oblasti a v oblasti etiky řízení a fungování firmy, jak omezovat negativní vlivy a posilovat ty pozitivní. Transparentní a důvěryhodné zpravování o sociálních a environmentálních dopadech podnikání je zásadní pro ochranu dobrého jména společnosti. Podle směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) navíc budou muset od roku 2024 všechny společnosti s více než 250 zaměstnanci uvádět klíčové údaje o ESG ve svých výročních zprávách.

Přednášku pořádáme společně s Elektrotechnickou asociací České republiky, která je partnerem nejen tohoto tématu, ale celého fóra.

Finální program Fóra automatizace a digitalizace uvedeme v příštím čísle a průběžně jej budeme zveřejňovat, spolu s anotacemi jednotlivých přednášek, na webových stránkách.

Zájemci o aktivní účast na Fóru automatizace a digitalizace se mohou hlásit na adrese adam@automa.cz.

Radim Adam