Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Fórum automatizace 2019

Fórum automatizace, tvořené řadou odborných přednášek, se letos konalo na veletrhu Amper od 19. do 22. března na výstavišti v Brně.

Fórum automatizace má již dlouhodobě své místo v blízkosti vstupu do haly V ze strany hlavní brány. Od prvního do posledního dne se těšilo značnému zájmu odborné veřejnosti.

Program byl členěn do tematických celků, které na sebe volně navazovaly:

  • digitalizace, IoT, digitální dvojčata,
  • strojové vidění a umělá inteligence,
  • robotizace a automatizace výroby,
  • komunikace a informační systémy v průmyslu,
  • chytrá infrastruktura,
  • odborné vzdělávání a start-upy.

Přednášky byly věnovány širokému spektru témat. Byla představena oceněná řešení, např. konverzační chatbot Alquist vybavený umělou inteligencí, nebo spousta studentských prací podporovaných společností Teco. Umělé inteligenci ve smyslu jejího využití v praxi se věnovali řečníci ze společností Humusoft, FCC průmyslové systémy, ale také zástupci akademických pracovišť ČVUT a VUT.

Zaznělo mnoho přednášek komentujících současný stav a možnosti robotiky. Své názory přednesli odborníci z firem Axiom Tech, Zlín Robotics, Schunk a Slovenské technické univerzity.

Svůj prostor si našla i témata spojená se strojovým viděním, rozšířenou realitou a digitalizací průmyslu z nejrůznějších pohledů. Věnovali se jim zástupci společností Moravské přístroje nebo ZAT. Dalším oborem byly chytré domy, domácnosti i města. Tady se představily KNX – národní skupina CZ, ifm electronic a ČVUT.

V podstatě v každém programovém bloku byly předneseny příspěvky týkající se komunikací, sítí, jejich diagnostiky a odolnosti v průmyslovém prostředí. Zde se zúčastnili zástupci firem Vodafon, CAN in Automation, Joyce a ControlSystem.

Poslední den byl věnován vzdělávacím aktivitám pod taktovkou společnosti Teco z Kolína. Jaromír Klaban, ředitel společnosti, představil podporu vzdělávání, kterou společnost nabízí, a projekty, které podporuje. Pak již následovaly prezentace úspěšných řešení využívajících techniku sponzora, jejichž autory byli středoškoláci z celé republiky. Mladí konstruktéři měli příležitost představit výsledky svých projektů širokému posluchačstvu. K vidění byly mj. automatizovaný skleník, výtah, ale i tank.

Poprvé na Fóru automatizace proběhla živá diskuse. K otázkám spojeným s hranicemi digitalizace a standardizace se vyjádřila Tereza Šamanová ze sdružení Czech-Inno, Pavel Burget z NCP4.0, Jan Ohřál z B&R, Ladislav Šmejkal z firmy Teco, Vladimír Kebo z Mendlovy university a Otto Havle z FCC průmyslové systémy. Diskusi bude věnován samostatný článek. Diskuse byla velmi podnětná, názory se ne vždy doplňovaly a její trvání o polovinu překročilo plánovaný čas.

Za limity digitalizace je možné považovat především lidi, jejich vzdělání, schopnosti využívat techniku, která je již k dispozici, a rovněž jejich zájem o využívání nových technologií. V otázkách standardizace se diskutující shodovali o potřebě standardů vycházejících „zdola“. Ty mívají největší naději na přijetí technickou veřejností a smysluplné využívání.

O velkém zájmu o fórum svědčí to, že často byla obsazena všechna křesílka a posluchači postávali i v okolí. Dále bylo oproti předcházejícím ročníkům evidentní, že témata přednášek zaujala návštěvníky tak, že přicházeli na vybrané přednášky a následně probíhaly osobní diskuse a zodpovídání konkrétních dotazů. Tyto situace byly k příjemnému překvapení organizátorů časté i u přednášek v pozdních odpoledních hodinách a přednášených v angličtině. Platí, že aktuální téma si své posluchače najde.

Fórum automatizace se setkalo s příznivým ohlasem jak posluchačů, tak přednášejících zástupců společností. Program byl vrchovatě naplněn, přednášelo se o aktuálních tématech a zájem posluchačů odpovídal závažnosti těchto témat. Příští Fórum bude organizováno u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu, opět v Brně. 

Radim Adam

Obr. 1. O protokolu CAN FD a jeho využití pro IIoT přednášel Reiner Zitzmann, ředitel CiA