Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Fórum automatizace 2017

Veletrh Amper má již svou tradici a Fórum automatizace na něm již potřetí bylo další možností, jak seznámit návštěvníky formou přednášek a prezentací se zajímavými názory, novými informacemi a rovněž i produkty. Letos jich odezněly téměř dvě desítky. Jednotlivé dny byly pojaty oborově, a tak bylo možné odborný zájem skloubit se zaměřením přednáškových dnů a bloků. Velké plátno Fóra automatizace se nacházelo jako obvykle v čele pavilonu V a bylo tím prvním, co návštěvníci přicházející od hlavní brány viděli.

Úvodní den byl věnován internetu věcí a průmyslové informatice. Od zamyšlení nad pozicí MES v rámci iniciativ 4.0 (AD&M) a úvahy o potřebách vzdělávání pro naplnění těchto iniciativ (Automa) přes informace o referenční architektuře IoT (Microsoft) po prezentaci vhodných sítí pro tyto úkoly (SimpleCell) a řešení správy strojního vybavení online (FIOT – Foxon).

Následující den byl plně robotický. O program se postaralo jak akademické prostředí s autonomně teleprezenčním robotickým systémem (VUT Brno), swarm robotikou (SAV), informacemi o průmyslové robotice a konceptu Industrie 4.0 (Národné centrum robotiky) a informacemi o formách soutěží robotů, tak firmy dodávající pro průmysl konkrétní řešení návrhu a optimalizace robotických linek (AxiomTech).

Třetí den byl věnován senzorům, snímačům a automatizaci. Úvodní prezentace měla přehledový a výkladový charakter směrovaný k iniciativě Industrie 4.0 a technickým základům, ze kterých vůbec povstala – kyber-fyzickým a multiagentním systémům. Dále byly předneseny prezentace o moderních tenzometrech (Kyowa – Japonsko), o sledování kondice a prediktivní údržbě (FIOT – Foxon) a o měření polohy hladin sypkých hmot radarem (Endress+Hauser). Velký úspěch sklidil rozbor nejčastějších poruch snímačů tlaku, neodolatelným způsobem přednesený zástupcem společnosti BHV senzory. Dále byla pozornost věnována diagnostice v automatizaci procesní výroby (ABB), sítím do průmyslového prostředí (SimpleCell) a velkému tématu big data versus smart data v oblasti sledování výroby (Deimos).

Poslední den byl věnován školství a vzdělávání. Především střední průmyslové školy a vysoké technické školy z regionu Moravy představily úspěšné týmy robotických soutěží, talentované a nadšené studenty a jejich práce a též nejrůznější přehlídky studentských aktivit.

Fórum automatizace si našlo své posluchače. Většina prezentací byla obsazena a organizátoři si občas museli vypůjčit židle i od sousedů. Posluchači i přednášející byli spokojeni, což bylo hlavním cílem Fóra automatizace. Závěrem pouze povzdech: proč odpovědní pracovníci firem vystavujících na veletrhu Amper nevyužili možnost nabídnout spolupráci mladým a pro ně určitě perspektivním studentům, kteří prezentovali výsledky své odborné přípravy formou zajímavých konstrukcí a postupů v rámci Fóra automatizace? 

Radim Adam

Obr. 1. Fórum automatizace 2017