Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Fórum Automa na MSV 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh na výstavišti BVV v Brně se opět setkal s velkým zájmem návštěvníků. To mohou potvrdit i spokojení jednotliví vystavovatelé. K vidění byly nejen novinky ve stáncích, ale také bylo možné získat mnoho informací v doprovodném programu, na konferencích, seminářích a různých fórech. Fórum Automa patřilo mezi ně: nacházelo se pod číslem 1 v pavilonu C, který tradičně býval věnován automatizační technice, měření a regulaci, ale též novým trendům ve zpracování a analýze informací.

Na Fóru Automa bylo předneseno patnáct příspěvků, které byly tematicky řazeny do bloků věnovaných aktuální problematice využití moderní techniky v průmyslu.

První den Fóra Automa byl věnován především zpracování dat a informací v průmyslovém podniku, ekonomice používání moderní techniky a její návratnosti, internetu věcí a cloudovým řešením, úskalím při využití robotů ve středních a malých podnicích. Dvě přednášky byly v angličtině, takže si je se zájmem poslechli i vystavovatelé z daleké Čínské lidové republiky. Se zájmem se setkala prezentace blockchainové aplikace, kterou vyvinula a představila Elektrotechnická asociace, konkrétně její dceřiná společnost Ela Blockchain Services.

Pohyb, pohony, roboty, manipulátory, automatizace ve skladech, diskuse o úzkých místech, vhodnosti a nevhodnosti použití různé techniky byly námětem prostředního dne Fóra Automa. Kromě sériově produkovaných robotů a řešení zaujaly také informace o možnostech strojů vyvíjených na míru, manipulátorů pro speciální aplikace a využití mobilních robotů ve skladovém hospodářství. Zajímavý byl pohled na problematiku i druhé strany, tj. zkušenosti z praxe oproti ryzímu marketingu. Účastníci diskuse si určitě odnesli myšlenky, které mohou uplatnit ve vlastních podnicích.

Závěrečný den Fóra Automa byl ve znamení aplikačního softwaru v průmyslu a budoucnosti dopravy. Aditivní výroba, digitální dvojčata, optimalizace výroby. Metody správy procesorů RISC, snižování zmetkovitosti, optimalizace výrobních linek s využitím digitálních dvojčat, moderní způsoby vedení kabeláže bez použití rozváděčů nebo aditivní výroba velmi složitých komponent. Závěr dne i celého Fóra Automa patřil budoucnosti. Byly představeny vize především kolejové dopravy, včetně příjezdu z domu na nádraží a z nádraží do domu, které by mohly v budoucnu nahradit vnitrokontinentální leteckou dopravu. V této věci bylo již mnoho dokázáno, ale autoři ze Západočeské univerzity v Plzni a jejich kolegové do uvedeného projektu vložili nesmírné úsilí a množství práce. Ačkoliv prezentace tohoto projektu vypadala až příliš futurologicky, nelze vyloučit jeho úspěšnost, změní-li se stávající podmínky v dopravě. Je správné, že existují pracoviště, kde jsou na tyto změny připraveni.

Fórum Automa na MSV bylo úspěšné. Nejspokojenější byli ti přednášející, kteří využili možnost představit novinky a nové myšlenky jak příchozím, tak svým zákazníkům, aniž by na MSV vystavovali ve vlastním stánku. Ale i ostatní prezentující kladně hodnotili snahu organizátorů o důstojný a profesionální prostor pro realizaci celé akce a rovněž snahy o propagaci a zajištění auditoria.

 

Radim Adam

Obr. 1. Fórum Automa na MSV 2019