Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Fórum Automa, MSV Brno 2018

Na základě úspěchu a zkušeností z organizace Fóra automatizace na veletrhu Amper byla redakce našeho časopisu oslovena realizačním týmem brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu s nabídkou uspořádat podobnou akci.

Po tři dny se tak v prostorách pavilonu C, který byl tradičně věnován řídicím systémům, měření a regulaci, speciálním senzorům a mnoha dalším produktům a službám, většinou přímo spojeným s problematikou řízení průmyslu, konalo Fórum Automa. Každý den byl věnován jiné oblasti – digitální továrně, komunikacím, robotům a automatizaci. Vzhledem k jednotlivým okruhům bylo jasné, že nelze vytyčit pevné hranice a mnohé přednášky se nutně musely dotknout několika témat současně. Provázanost celé problematiky digitální továrny ani jinou možnost nedává.

Velmi pozitivní byla účast posluchačů na přednáškách. Mnoho z nich se dostavilo cíleně na konkrétní prezentaci, velmi často v diskusi řešili s přednášejícím konkrétní problémy a odborné rozhovory pokračovaly i mimo prezentační prostor. Tuto pozitivní zkušenost si odnesla valná většina přednášejících. Ti mnohdy ocenili možnost vystoupit na MSV, přestože sami nevystavovali. Mohli se tak přesvědčit o zájmu návštěvníků strojírenského veletrhu o automatizaci a možná je to přesvědčí i o tom, aby se příští rok zúčastnili i jako vystavovatelé.

Během prvního dne Fóra Automa byly předvedeny prezentace, které se především týkaly digitalizace průmyslu a komplexního přístupu k otázce sběru dat a komunikacím, jejich archivaci a vyhodnocení a dalšímu využití pro řízení podniku. Tady se představily společnosti COMPAS automatizace, mySCADA, ifm electronic, Amtek a WAGO-Elektro.

Druhý den byl věnován robotům a robotizaci. Zde využily příležitost oslovit posluchače společnosti Tiesse Praha, Kuka, Humusoft, Axiomtech a PEKAT Vision.

V závěrečný den Fóra Automa představily své projekty Národní centrum Průmyslu 4.0, FANUC, SMC Industrial Automation CZ, Advanced Risk Management, Intemac Solutions a ServisControl.

Téměř dvě desítky přednášejících, několik stovek posluchačů, konkrétní diskuse o několika obchodních případech a spousta technických rad, tak je možné shrnout letošní Fórum Automa na MSV v Brně.

Radim Adam

Obr. 1. Fórum Automa v průběhu MSV v Brně