Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Fórum a výstava na téma automatická identifikace

číslo 1/2005

Fórum a výstava na téma automatická identifikace

Obor automatická identifikace a sběr dat (AIDC, Automatic Identification and Data Collection) zahrnuje použití čárových kódů a různých druhů inteligentních štítků (inteligentním štítkem se obvykle rozumí štítek, na nějž lze průběžně ukládat data např. o průběhu výroby, skladování nebo dopravy), techniku radiofrekvenční identifikace (RFID), mobilní prostředky pro identifikaci a sběr dat a různé pokročilé metody automatické identifikace. Vzhledem k tomu, že se tento obor v posledních letech bouřivě rozvíjí, je nutné vytvářet příležitosti, jak tuto techniku prezentovat. Lidé, kteří rozhodují o investicích v oblasti dopravy a logistiky, maloobchodu i velkoobchodu a průmyslové automatizace, především v odvětvích potravinářské, chemické a farmaceutické výroby, potřebují diskutovat s výrobci a dodavateli techniky AIDC a s projektanty, kteří zařízení AIDC integrují do řídicích systémů, o tom, jak nejlépe využít potenciál tohoto moderního oboru.

Sdružení AIM Global (Association for Automatic Identification and Mobility) proto uspořádá ve dnech 20. a 21. dubna 2005 ve Wiesbadenu (SRN) fórum 2005 AIM Knowledge and Networking Forum (2005 AKNF). Tato akce se nekoná poprvé: předchozího fóra, které se sešlo v květnu 2004 v Bruselu, se zúčastnilo více než sto delegátů z třinácti zemí.

Na letošním fóru budou představeny pře­devším pilotní projekty využití metody RFID. Účastníci zde budou moci diskutovat např. o využití RFID pro sledování a dokladování výroby nebo o nově vznikajících obchodních příležitostech pro uplatnění RFID. Předpokládá se, že v diskusi vystoupí nejen vývojoví inženýři a dodavatelé techniky RFID, ale i zástupci významných firem, které RFID využívají.

Součástí fóra je i návštěva souběžně pořádané výstavy EuroID 2005, zaměřené právě na obor automatické identifikace a sběru dat.

Další informace lze získat na adrese http://www.aimglobal.org/aimforum a o výstavě EuroID na http://www.euro-id-tradefair.com

(Bk)