Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Formule 1 ve školách

Zkonstruovat karoserii vozu a poté ji vy­zkoušet a vyrobit na frézce CNC z jednoho kusu balzového dřeva, to je úkolem týmů přihlášených do soutěže Formule 1 ve ško­lách. Začátkem dubna proběhnou v Čes­ké republice dvě kola této soutěže. Národní kolo Moravy se uskuteční ve dnech 2. a 3. dubna v Uherském Hradišti a národ­ní kolo Čech v Kolíně 9 a 10. dubna. For­mule 1 ve školách je celosvětová vzděláva­cí soutěž, která je určena pro týmy studentů středních škol ve věku od patnácti do deva­tenácti let. V České republice je organizá­torem BPA sport marketing a. s. Vyrobená karoserie je k závodu vybavena pohonem na CO2. Tým musí k realizaci myšlenek a jejich modelování v prostoru používat software CAD. Každý tým si do krajské­ho kola a národního finále přinese dva identické vozy. Týmy také zpracují kon­strukční dokumentaci a připraví si verbál­ní prezentaci své práce. Povinností týmů je rovněž zajistit si finanční prostředky od sponzorů a hospodařit s nimi. Vypracují rozpočet a účelně si z něj hradí cestování a ubytování během jednotlivých kol sou­těže. Po národních kolech (Čechy a Mora­va) se uskuteční celostátní finále (4. červ­na 2011 v Brně). Vítězové postoupí na svě­tový šampionát Formule 1 ve školách (F1 in Schools Technology Challenge), které se bude konat letos v září v Malajsii. Hlav­ní výhrou ve světovém finále je stipendi­um pro všechny členy týmu na studium automobilového inženýrství na londýnské univerzitě. Podrobnosti o soutěžích For­mule 1 ve školách jsou na www.f1vesko­lach.cz, informace o soutěžích v zahrani­čí a o světovém finále lze nalézt na www.f1inschools.ie.

(ev)