Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Flexibilní integrace techniky RFID do průmyslových komunikačních sítí

Wago-I/O-System je mj. také univerzální prostředek k připojení zapisovacích a čtecích hlav RFID k průmyslovým sběrnicím. Softwarové funkční moduly umožňují přímé připojení zapisovacích a čtecích hlav RFID výrobců Deister Electronic, Balluff, Sick, Pepperl+ Fuchs a Leuze (další se připravují) pomocí běžného modulu I/O s rozhraním RS-232 či RS-485. V programovatelném procesorovém modulu integrovaném ve stanici Wago-I/O-System vyhodnocují softwarové funkční moduly signály z čtecích a zapisovacích hlav, které potom přímo v tomtéž procesorovém modulu přebírá řídicí program, nebo jsou prostřednictvím průmyslové sběrnice či Ethernetu předávány dále. Uživatel tak může ve své preferované automatizační infrastruktuře libovolně kombinovat systémy RFID a průmyslové sběrnice. Dokonce může vyhodnocení signálu libovolně decentralizovat, což je spojeno s dalšími výhodami zejména u takových úloh využívajících RFID, jako jsou rozvětvená dopravníková zařízení.
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz