Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Firmy Schneider Electric a Krohne uzavřely dohodu o spolupráci

Společnost Schneider Electric, specialista v oblasti řízení distribuce a spotřeby energie, a Krohne, výrobce a dodavatel průmyslové měřicí techniky, oznámily, že uzavřely dohodu o spolupráci, na jejímž základě budou moci dodávat zákazníkům ucelené systémy, v nichž budou zařízení Krohne začleněna do architektury PlantStruxure, vyvinuté společností Schneider Electric. Kombinace otevřené architektury PlantStruxure a specializované měřicí techniky Krohne velmi usnadní jejich integraci do funkčního celku, umožňujícího dosahovat lepší efektivity spotřeby energie i větší produktivity výroby a celkově optimalizovat výrobní procesy.

PlantStruxure vytváří jednotné prostředí pro sdílení informací o hodnotách provozních proměnných, o spotřebě energie a o využití strojů, výrobních linek a ostatních výrobních prostředků. K tomu je třeba měřit tlak, teplotu, průtok, polohu hladiny a fyzikálně-chemické vlastnosti látek – a to je úloha měřicí techniky Krohne. Partnerství tedy povede k optimalizaci řídicích systémů u zákazníků.                                                               

(ed)