Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Firmy Eplan a Rittal na veletrhu Amper

Praktické výhody a příležitosti digitalizace při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Tyto firmy se na veletrhu Amper 2022 představí s mottem: Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů. Budou společně prezentovat to, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťová inženýrská řešení a digitální data. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Návštěvníci se seznámí s možnostmi vývoje rozváděčů od návrhu po výrobu dle konceptu průmyslu 4.0. Při této příležitosti budou představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems (RAS) a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení.

Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí problémům, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba a dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení.

Představena bude vzájemná interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan. Návštěvníci se dozvědí, jak jednotlivé nástroje fungují společně, což vede k lepší produktivitě práce a zlepšuje se tím účinnost inženýrských postupů. Eplan bude prezentovat inovativní řešení pro zvýšení efektivity během vývoje výrobku.

Ústředními body veletržní prezentace jsou nová verze Eplan Platforma 2022 podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm a také portály pro CAD/CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).

 

Automatizace ve výrobě rozváděčů

Naživo si návštěvníci rovněž vyzkouší produkty z nabídky Rittal Automation Systems, jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a lišt DIN, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně, a rovněž sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring.

 

Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6 300 A

Ze sortimentu skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu bude vystavena skříň s ověřeným řešením podle ČSN EN 61439 až do 6 300 A, vedle kterého bude pole s ochranou proti obloukovému zkratu, tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku bude i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal.

 

Průmyslové chlazení

Na letošním veletrhu budou mít návštěvníci možnost vidět, kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jde o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1 000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6 až 5,8 kW) a má veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh atd.). Tato chladicí jednotka je významně inovována: používá nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a umožňuje připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.

 

IT připravené na budoucí výzvy

V současné době rychle roste počet zařízení připojených k internetu, ať jde o zařízení zapojená do systémů inteligentních domů a bytů a měst (Smart Home, Smart Cities), nebo systémů IoT, popř. IIoT. Všechna tato zařízení generují obrovská množství dat, která je třeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která se zaměřují na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím společnost Rittal nabízí ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů, nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra.

 

(Eplan)

 

Obr. 1. Rittal a Eplan společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3D

Obr. 2. Charakteristickými rysy nové verze EPLAN Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost

Obr. 3. RAS (Rittal Automation System) – od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů