Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Firmy do škol a školy do firem

 

Celorepublikové setkání škol a firem Electrojobs 2015 se uskuteční 9. a 10. září 2015 v aule FEKT VUT v Brně – Králově Poli v Technické ulici 12. Pořádá jej Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA). Setkání svou účastí podpoří děkanka FEKT VUT prof. Jarmila Dědková a děkan FEL ČVUT v Praze prof. Pavel Ripka. Electrojobs je setkání představitelů firem působících v oborech elektrotechniky, elektroniky a IT, zástupců technických univerzit, technických středních škol a gymnázií s žáky, studenty a rodiči. Jeho cílem je pokusit se odstranit disproporce (někdy faktické a často i zveličované) v názorech na profil studentů a absolventů škol a možnostech jejich uplatnění v elektrotechnických firmách. Významné bude především setkání škol s firmami a jejich diskuse o tom, co je reálné (a co již ne) ve vzájemné spolupráci – a to bez ohledu na soustavně probíhající státní reformy školství, stále se měnící koncepce a kulaté stoly, pro jejichž velmi ostré rohy často nelze najít společnou řeč. Každý přihlášený bude mít možnost ve svém krátkém vystoupení (maximálně tři minuty a tři promítané obrázky) představit svou školu či firmu, sdělit, co očekává od „druhé strany“ a co za to nabízí. Setkání bude ryze pracovní, nebudou se ho účastnit zástupci státní nebo veřejné správy. Každý účastník obdrží všechny prezentace v tištěné podobě. Po prezentacích bude následovat neformální (asi dvouhodinové) setkání při občerstvení. Účast pro členy ElA a školy je bezplatná, ostatní platí vložné 10 000 Kč + DPH.
 
V prostorách setkání budou k dispozici stolky, kam je možné za poplatek (pro členy ElA a školy 1 500 Kč, pro ostatní 2 500 Kč) umístit logo firmy, reklamní tiskoviny, nabídky zaměstnání, témata diplomových či bakalářských prací. Ubytování je individuální nebo je možné využít hotelovou část vysokoškolských kolejí blízko místa setkání (www.hotel-palacky.cz).
 
Představitelé škol by měli ve svých vystoupeních představit nosné obory, od firem je očekávána charakteristika výrobních programů. Pro dotazy koncepčního rázu je k dispozici ředitel ElA Jan Prokš (proks@electroindustry.cz, tel.: 731 563 615), pro technické detaily manažer akce Ladislav Sojka (sojka@electroindustry.cz, tel.: 736 255 657). Je možné navštívit i portál jobs.electroindustry.cz, kam lze vkládat požadavky na zadání bakalářských, diplomových a dalších prací pro studenty vysokých i středních škol.

(šm)