Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Firma Phoenix Contact na veletrhu SPS/IPC/Drives

Automa 2/2000

Gustav Holub

Firma Phoenix Contact na veletrhu SPS/IPC/Drives

Obr. 1.

Na specializovaném veletrhu v Norimberku v listopadu loňského roku představila firma Phoenix Contact, renomovaný výrobce spojovací a automatizační techniky, nejen nové produkty pro průmyslovou automatizaci, ale současně byla poprvé jádrem expozice i rozsáhlá nabídka služeb.

Pod heslem Automatizace s úplným servisem nabízí firma Phoenix Contact kompletní soubor služeb souvisejících s automatizačním modulárním systémem Interbus. Součástí automatizačních řešení je také poradenství při plánování investice, pomoc při odlaďování a spouštění systému, školení pracovníků a především nepřetržitý 24hodinový servis. Zájem firmy se v první fázi nesoustředí jen na prodej výrobků. Firma poskytuje všechny předprodejní služby při plánování a projektování automatizace strojů i celých zařízení.

Mezi nejnovějšími výrobky je třeba jmenovat dva typy řídicích panelů pro komunikaci mezi obsluhou a PLC. Panely CP 215 a CP 222 IB se k PLC připojují pomocí sběrnice Interbus-Master. Těmito panely lze jednoduše a efektivně zabezpečit řízení, obsluhu i monitorování výrobního procesu. Jednotky se programují softwarem PC Worx v souladu s normou IEC 61131. Funkčně identické panely se liší rozměry ploch displejů, které jsou u CP 215 134 × 40 mm a u CP 222 120 × 90 mm. Ergonomicky řešená přední část panelu má tlačítkové pole s číselnými tlačítky, funkčními tlačítky a kurzorovým blokem. Jelikož panely mají stupeň krytí IP65 a jejich kompaktní skříň zaručuje velmi dobrou elektromagnetickou kompatibilitu a vysokou odolnost proti rušení, pracují tyto panely spolehlivě i v náročném průmyslovém prostředí. Nová verze softwaru PC Worx 2.0 integruje komunikaci mezi různými systémy řízení podle IEC 61131-5 a navíc spojuje programování podle IEC 61131-3 s konfigurací sítě Interbus a s otevřeným rozhraním. PLC lze prostřednictvím těchto panelů programovat jakýmkoliv z programů definovaných v normě IEC 61131. Jako otevřené rozhraní pro řízení je možné využít server Interbus OPC, čímž je umožněn přístup do všech systémů s rozhraním OPC.

Obr. 2.

V popředí zájmu návštěvníků byl také kompaktní průmyslový počítač z řady IBS pro dálkové řízení. Tento počítač je možné připojit na sběrnici jako jednotku pro decentralizované dálkové řízení. Je určen pro univerzální použití u strojů napojených na síť Ethernet. Programování, obsluha a vizualizace se realizují dálkově po této sběrnici softwarem PC Worx. Rozhraní OPC zprostředkovává vazbu na různé vizualizační systémy. Integrované rozhraní sběrnice Interbus dovoluje připojit k počítači širokou škálu senzorů, akčních členů a polní instrumentace. Na IPC je možné takto připojit až 4 096 I/O jednotek.

Další z novinek vystavených na veletrhu byl modulový kompaktní blok CPU ILC 200 IB. Blok se instaluje do decentralizované stanice I/O místo standardního sběrnicového svorkového bloku a spojuje sběrnici Inline s nadřazenou sítí Interbus. Integrované rychlé I/O zaručují krátkou dobu zpracování signálů. Pomocí těchto modulů lze stavět ucelené řešení automatizace ze standardních funkčních elektrických a mechanických jednotek, I/O modulů a periferií. Celý systém je možné programovat kterýmkoliv z jazyků IEC 61131 a konfigurovat jej lze pomocí PC Worx prostřednictvím sběrnice Interbus nebo v lokálním zapojení přes RS-232.

Pro přímé spínání, ochranu a hlídání trojfázových motorů byly vyvinuty velmi kompaktní výkonové přístroje, resp. moduly Interbus Inline, které doplňují generaci výrobků Inline pro pohonářskou techniku. Moduly se vyznačují jednoduchou montáží bez nástrojů a řazením podle potřebného výkonu. Při připojení na sousední segmenty Inline I/O se signály sběrnic a napájecí napětí modulů (avšak nikoli napájení motorů) spojují pomocí postranních kontaktů. Napájecí napětí 400 V se vede na čelní straně do první výkonové svorky a nasunutím můstků se podle potřeby vede k dalšímu modulu. Integrovaná ochrana motoru je plně elektronická v rozmezí jmenovitých proudů 0,2 až 8,0 A. Jmenovitý proud zadává uživatel prostřednictvím sběrnice Interbus. Je měřen na výkonové svorce a porovnáván s předepsanou hodnotou. Při přetížení je pohon automaticky odpojen. Modul může vykonávat i další diagnostické funkce. Je vhodný především pro spínané a reverzované pohony.

Obr. 3. Obr. 4.

Nabídku funkčních modulů Interbus Inline nyní firma Phoenix Contact rozšiřuje i o moduly, jimiž lze jednoduše řešit polohování servopohonů. Modul IB IL SSI pro připojování absolutních snímačů polohy a modul IB IL INC pro vyhodnocování inkrementálních snímačů polohy s jednoduchým výstupem nebo se symetrickým výstupem (včetně negací) umožňují s vysokou přesností řídit dojezd pohonu na zadanou polohu. Oba moduly jsou vybaveny digitálními vstupy a výstupy, přičemž vstupy jsou určeny pro připojení koncových spínačů a referenčních bodů a výstupy udávají směr a rychlost pohybu prostřednictvím řídicích dat. Po konfiguraci pracují polohovací moduly samostatně, a mají proto krátkou dobu odezvy. Moduly samy hlídají pohyb do zadané polohy a nadřízenému zařízení pouze podávají vyžádané informace o momentální poloze a stavu pohonu. Při závadě se pohon okamžitě zastaví. Všechny funkce, druh snímačů, jejich rozlišovací schopnost atd. konfiguruje uživatel po sběrnici. Na polohovací moduly lze připojit všechny snímače polohy, které jsou v současné době na trhu.

Další technické detaily o těchto výrobcích a o celém nabídkovém sortimentu firmy Phoenix Contact lze získat na kontaktní adrese, která je uvedena v inzerátu na druhé straně obálky tohoto časopisu.