Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Firma Nyquist BV se stala součástí společnosti Bosch Rexroth

číslo 12/2005

Firma Nyquist BV se stala součástí společnosti Bosch Rexroth

Nizozemská firma Nyquist BV se s účinností od 31. října 2005 stala součástí společnosti Bosch Rexroth AG.

Firma Nyquist BV vznikla v roce 1998 oddělením od společnosti Philips a zabývala se zejména vývojem a výrobou pohonů určených pro výrobce speciálních strojů. Její pohony a systémy pro řízení polohy a pohybu se uplatňují např. ve strojích na výrobu polovodičových součástek, v montážních linkách elektronických výrobků, ve strojírenské výrobě, přesné mechanice (výroba hodinek) nebo u speciálních robotů a manipulátorů, např. pro použití v medicíně. Přímé zastoupení měla firma Nyquist BV v Německu, Švýcarsku, Francii a Singapuru, ale její výrobky byly jako součást strojních zařízení rozšířeny po celém světě. Konstruktéři uvažovali o výrobcích firmy Nyquist především v případech, kdy bylo nutné realizovat pohyby s velmi složitou kinematikou a s přesností polohování řádově v mikrometrech nebo i desetinách mikrometrů.

Po začlenění firmy Nyquist do společnosti Bosch Rexroth se budou produkty této firmy napříště prodávat pod značkou Rexroth. Z firmy Nyquist se v rámci společnosti Bosch Rexroth stane specializované středisko pro pohony a systémy k řízení polohy a pohybu pro zařízení na výrobu polovodičových součástek a pro medicínská zařízení.

Nyní, po akvizici firmy Nyquist firmou Bosch Rexroth, si tedy zákazníci budou moci od jednoho dodavatele objednat jak vysoce výkonné elektrické pohonné jednotky, tak i zmíněné přesné pohony pro zvláštní aplikace a současně také např. pneumatické a hydraulické pohony a komponenty, lineární vedení a širokou škálu dalšího příslušenství. Díky začlenění do firmy Bosch Rexroth se výrobkům bývalé firmy Nyquist dostane celosvětové podpory – např. v České republice prostřednictvím pobočky Bosch Rexroth, spol. s r. o., v Brně. To je pro české konstruktéry jistě velmi dobrá zpráva.
[Tiskové zprávy Nyquist BV a Bosch Rexroth, 2. 11. 2005.]

(Bk)